Další národní ocenění

Cena Ferdinanda Vacha

Ocenění nese jméno zakladatele novodobého českého sborového umění, jehož pojetí metodické práce se sborem i interpretačního přístupu znamenaly revoluční zvrat ve vývoji českého sborového zpěvu a předznamenaly jeho cestu až po současnost.
Cena je udělována v zájmu dalšího rozvoje neprofesionálního sborového umění s cílem zvýšit jeho společenský význam, a proto je určena především sbormistrům pracujícím s neprofesionálními sbory dospělých.
Návrhy na udělování ceny podává na podnět z oblasti sborového zpěvu dospělých Hudební komise Unie českých pěveckých sborů, k návrhu se má právo vyjádřit Nadace český hudební fond.
Cena se uděluje jednotlivcům za uplynulý rok, a to zejména za:

  • Vynikající výkony v interpretační oblasti (např. za vítězství v prestižních mezinárodních soutěžích apod.)
  • Dlouholetou významnou sborově-společenskou činnost spojenou s životním nebo pracovním jubileem
  • Významný přínos v oblasti tvorby pro sbory dospělých, spojený s trvalým interpretačním ohlasem
  • Významnou činnost v oblasti teoretické nebo organizátorské, přispívající k řešení závažných problémů didaktických nebo organizačních


STATUT CENY FERDINANDA VACHA [pdf]

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992


Cena Františka Lýska

Cena je spojena se jménem mezinárodně uznávaného průkopníka novodobého dětského sborového umění, jehož promyšlené a cílevědomé pedagogické úsilí postavilo český dětský sborový zpěv na světovou úroveň. Je výrazem uznání a kulturní závažnosti této oblasti neprofesionální umělecké činnosti a projevem společenského ocenění všeho, co výrazně přispívá k rozvoji českého sborového umění dětí a mládeže a jeho mezinárodní propagaci.
Návrhy na udělení ceny podává na podněty z oblasti sborového zpěvu dětí a mládeže Hudební komise Unie českých pěveckých sborů, k návrhům se má možnost vyjádřit Nadace Český hudební fond a Nadace Františka Lýska.
Cena se uděluje jednotlivcům zpětně za uplynulý rok, a to zejména za:

  • Vynikající výkony v interpretační oblasti (např. za vítězství v prestižních mezinárodních soutěžích apod.)
  • Dlouholetou významnou sborově-společenskou činnost spojenou s životním nebo pracovním jubileem
  • Významný přínos v oblasti tvorby pro dětské a mládežnické sbory, spojený s trvalým interpretačním ohlasem
  • Významnou činnost v oblasti teoretické nebo organizátorské, přispívající k řešení závažných problémů didaktických nebo organizačních


STATUT CENY FRANTIŠKA LÝSKA [pdf]

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)