Pěvecké sdružení pražských učitelek, z. s.

ženský sbor • Praha


založen v roce 1912

24 členů

zřizovatel Pěvecké sdružení pražských učitelek, z. s.

Hana Huntová
Na krutci 529/11
16000 Praha 6 - VokoviceUmělecké vedení

Ivan Zelenka

hlavní sbormistr

Nikola Eckertová, MA

sbormistr a hlasový poradce

Kronika sboru2023

prosinec

Premiéra skladby Jezulátko (Ivan Zelenka)
Sál Na Marjánce, Praha 6 - Břevnov, CZ2023

prosinec

Premiéra skladby Jasná je noc (Swetja (Jaroslav Svítek))
Sál Na Marjánce, Praha 6 - Břevnov, CZ2023

září

Nikola Eckertová, MA zahájila činnost jako sbormistr a hlasový poradce2023

září

Národní setkání hudebních souborů seniorů
Hlahol, CZ2021

říjen

Premiéra skladby Barnodaj (Ivan Zelenka)
Rudolfinum, Praha, CZ2019

prosinec

Premiéra skladby Gaudete (Ivan Zelenka)
Marjánka, Praha 6, CZ2019

listopad

Hostivické sborobraní
Hostivice, CZ2019

říjen

Horehronské slávnosti zborového spevu
Brezno, Slovensko, CZ2019

říjen

Slovensko - Brezno, Hronsek2019

červen

Musica orbis
kostel Šimona a Judy, Praha, CZ

stříbrné pásmo2019

Ing. Michael Pinkas ukončil činnost jako sbormistr2018

říjen

CD Česko-slovenský koncert ke 100. výročí ČSR (HAMU) ()


2018

červen

Premiéra skladby Píseň o rodné zemi (Ivan Zelenka)
Hlahol, Praha, CZ2018

červen

Foersterovy Osenice
Osenice, CZ

Čestné uznání

2017

prosinec

Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena
Praha, CZ

Stříbrné pásmo2016

prosinec

Premiéra skladby Betlémská muzika (Milena Raková)
Sál Na Marjánce, Praha 6 - Břevnov2016

listopad

Hledáme nové zpěvačky

Pěvecké sdružení pražských učitelek přijímá nové zpěvačky do všech hlasových skupin. Znalost not a předchozí zkušenost sborového zpěvu vítána, ale není podmínkou. Pravidelné zkoušky každé pondělí v ZŠ Uhelný trh 4, Praha 1 od 18,00 hod. do 20,30 hod.

Info o sboru: www.pspu.cz

Olga Vincencová, předsedkyně, tel. 775 303 066, olga.vincencova@seznam.cz

Ivan Zelenka, sbormistr, tel. 605 763 266, zelenkaiv@gmail.com2016

říjen

Mezinárodní sborový festival hudebního romantismu
Vlachovo Březí, CZ2016

září

Ing. Michael Pinkas zahájil činnost jako sbormistr2016

červen

Foerstrovy Osenice
Osenice, CZ
2016

květen

CD Autorský večer Ivana Zelenky (HAMU, AHUV)2015

listopad

Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena
Hlahol, Masarykovo nábř. 16, Praha 1, CZ

stříbrné pásmo v kategorii Sbory mládeže a dospělých od 25 zpěváků2015

červen

Premiéra skladby Marijánek (Jiří Teml)
Modlitebna SBJB Vinohradská

2013

zájezd
Chester, GB

2012

květen

SLAVNOSTNÍ KONCERT K OSMDESÁTINÁM VADIMA PETROVA

Ve čtvrtek 24.05.2012 od 19,00 se konal slavnostní koncert k osmdesátinám Vadima Petrova v Sále Martinů, HAMU.
Panu profesorovi přišlo gratulovat mnoho přátel, Sál Martinů byl zcela zaplněn a v závěru koncertu se p. Petrovovi dostalo pocty nejvyšší - potlesku ve stoje.
Koncert měl neopakovatelnou atmosféru. Gratulujeme panu skladateli a přejeme pevné zdraví a štěstí do dalších tvůrčích let!

Panu profesorovi děkujeme, že jsme mohli být součástí oslav jeho významného jubilea!

Na programu PSPU byly tyto skladby oslavence: cyklus Javorové husle, cyklus Obrázky staré Rusi, 90 letokruhů, Ó radost má, Docela obyčejná písnička, Varjag (premiéra) a na závěr koncertu zazněla Krkonošská pohádka.

Účinkující:
Pěvecké sdružení pražských učitelek, dirigent Ivan Zelenka
Iva Dudová, Vratislav Kříž, Kateřina Vávrová - zpěv
Eva Galašová, Lubomír Havlák, Petra Suková - housle
Šárka Bartáková, Vratislav Jambor, Jiří Pazour, Jaroslav Šaroun - klavír
Rudolf Výborný - bicí nástroje

Další účinkující provedli tyto skladby:
Nokturno in G
Lyrický valčík
Stříbrná serenáda
Čtyři balady pro bas a klavír op.64
Mám Tě rád
Volná impovizace na melodie večerníčků2012

leden

100 let PSPU

PĚVECKÉ SDRUŽENÍ PRAŽSKÝCH UČITELEK JUBILUJÍCÍ (1912 – 2012)

V letošním roce slaví Pěvecké sdružení pražských učitelek významné jubileum: před 100 lety založil toto sdružení profesor František Spilka. Sbor pracoval pod vedením významných dirigentů, jako byli prof. Metod Doležil, Metod Vymetal, Rudolf Zeman a další. Z posledních sbormistrů nutno zmínit Jiřího Vyskočila. Od roku 1993 pracuje sbor pod vedením Ivana Zelenky.

Sbor oslaví toto významné jubileum několika vystoupeními pořádanými během roku, završením oslav pak bude na konci září / 28. - 29. 9. / festival se závěrečným slavnostním koncertem. Záštitu nad tímto festivalem převzala paní Livia Klausová, která zároveň přislíbila osobní účast na závěrečném koncertu.

Akce, které PSPU v letošním roce absolvuje:

21. dubna 18:00 - ŠTĚKEŇ - Výroční koncert v rodišti zakladatele F. Spilky, zazní skladby B. Smetany, A. Dvořáka., L. Janáčka, Jana Hanuše, Vadima Petrova
24. května 19:30 - PRAHA - koncert k 80. narozeninám Vadima Petrova v sále Bohuslava Martinů (Lichtenštejnský palác, HAMU), zazní skladby V. Petrova
7. června 18:00 - PRAHA - společné vystoupení s Kelsborrow Choir (Chester, Velká Británie), Písecká brána, pořádá MČ Praha 6
9. června 18:00 - KLADNO - vystoupení s kladenským mužským sborem Smetana-Slovanka v sále kladenského gymnázia, k oslavě tohoto mužského sboru
28. - 29. září FESTIVAL PSPU.
28. září - pátek - koncert v Písecké bráně, Praha 6 a v Českém muzeu hudby, Újezd
Slavnostní závěrečný koncert se uskuteční 29. září od cca 17:00 v aule VŠE v Praze.
Festival se koná pod záštitou paní Livie Klausové a Ing Marie Kousalíkové, starostky MČ Praha 6.

Hana Reifová, Pěvecké sdružení pražských učitelek2012

CD Koncert k 80. narozeninám hudebního skladatele Vadima Petrova (HAMU)2012

Premiéra skladby Varjag (Vadim Petrov)
Praha2012

Premiéra skladby Varjag (Vadim Petrov)
Praha2011

prosinec

Adventní koncert PSPU - 12.12. - Vinohradská 68

Pěvecké sdružení pražských učitelek srdečně zve na ADVENTNÍ KONCERT, který se uskuteční v pondělí 12. 12. 2011 od 19.00 hod. v budově Sboru Bratrské jednoty baptistů ve Vinohradské ulici 68 na Praze 3.

Účinkují Pěvecké sdružení pražských učitelek - sbormistr Ivan Zelenka, Gabriela Kubátová - housle, Ludmila Vernerová – soprán – sólistka Státní opery Praha, Marian Vojtko – tenor – muzikálový a operní zpěvák, držitel Thálie prof. Milan Zelenka, Vilém Zelenka – kytary, Vratislav Jambor – klavír, varhany, a Žesťové kvinteto pod vedením Zdeňka Šedivého.

Na programu bude výběr koled a adventních skladeb různých skladatelů.

Vstupné je dobrovolné.
2011

květen

Jubilejní koncert Ivana Zelenky v sále Martinů - HAMU

Pěvecké sdružení pražských učitelek si Vás dovoluje pozvat na

AUTORSKÝ VEČER K ŽIVOTNÍMU JUBILEU SBORMISTRA PSPU IVANA ZELENKY
který se koná

v neděli 5. června 2011 od 18.30
v sále Martinů, Lichtenštejnský palác (HAMU)
Malostranské náměstí 13, Praha 1

Účinkují: Pěvecké sdružení pražských učitelek
dirigent: Ivan Zelenka
Daniela Radosa - soprán
prof. Milan Zelenka - kytara
Smyčcové kvarteto Jana Marka
Saxofonové kvarteto Bohemia
Věra Štechrová – průvodní slovo

Na koncertu zazní vokální a instrumentální skladby
Ivana Zelenky, jakož i jeho úpravy lidových písní,
muzikálových melodií a gospelů.2011

CD Jubilejní koncert Ivana Zelenky ()2011

DVD Adventní koncert 2011 (Modlitebna SJB)2011

CD Adventní koncert 2011 (Modlitebna SJB)2011

Premiéra skladby Cantate Domino (Ivan Zelenka)
Praha
2010

CD Vánoční koncert 2010 (Jethro Recording Studio)
2009

říjen

koncert Martinů 3.11. 19,00 Hlahol

PSPU srdečně zve na KONCERT K POCTĚ BOHUSLAVA MARTINŮ

který se koná v úterý 3. 11. 2009 v 19.00
ve Velkém sále Hlaholu, Masarykovo nábřeží 16, Praha 1
Tram 17, 21 Jiráskovo nám., nebo metro B Karlovo nám. a poté Resslovou ulicí na nábřeží

Účinkují: Pěvecké sdružení pražských učitelek, dirigent Ivan Zelenka
Spoluúčinkují: Pražští pěvci pod vedením Stanislava Mistra
Petr Dolejší – baryton, Eva Charvátová – soprán
a další sólisté a instrumentalisté

Kontakt: http://pspu.aspweb.cz/, olga.vincencova@seznam.cz

Vstupné dobrovolné.2009

říjen

PŘIJÍMÁME NOVÉ ZPĚVAČKY !

Pěvecké sdružení pražských učitelek přijímá nové zpěvačky
do všech hlasových skupin. Znalost not a předchozí zkušenost sborového zpěvu vítána, ale není podmínkou. Pravidelné zkoušky každé pondělí v ZŠ Uhelný trh 4, Praha 1 od 18,00 hod. do 20,30 hod.

Info o sboru:
http://pspu.aspweb.cz

Olga Vincencová, předsedkyně, tel. 775 303 066, olga.vincencova@seznam.cz

Ivan Zelenka, sbormistr, tel. 605 763 266
2009

Premiéra skladby Puer Natus (Ivan Zelenka)
Praha2009

Canti Veris Praga
Praha, CZ

stříbrné pásmo2008

Premiéra skladby Agnus Dei (Jan Dřízal)
Praha2008

účast na Festival de Choeurs
Samour, FR2008

Festival de Choeurs
Sanmur, FR2008

Praga Cantat
Praha, CZ

stříbrné pásmo v kategorii B - ženské sbory2007

CD Koncert k 75. narozeninám V. Petrova (Jethro Recording)2007

Premiéra skladby Obrázky staré Rusi (Vadim Petrov)2007

Premiéra skladby Ó radost má (Vadim Petrov)2007

Premiéra skladby Krkonošská pohádka (Vadim Petrov)2007

Premiéra skladby Docela obyčejná písnička (Vadim Petrov)2007

Premiéra skladby Tři písně (Milena Raková)2007

Premiéra skladby Gloria (Jiří Teml)2007

Premiéra skladby Sanctus (J. Dřízal)2007

Premiéra skladby Ave MAria (M. Dvořák)


2006

Premiéra skladby Uleželé želé (Ivan Zelenka)
Praha2006

Premiéra skladby Malá vánoční hudba (Ivan Zelenka)
Praha2006

Premiéra skladby Adventní a vánoční písně v aranži Ivana Zelenky (Dušan Machovec)
Praha2006

Premiéra skladby Tři koledy (Milena Raková)
Praha


2003

Mezinárodní festival hudebního romantismu
Vlachovo Březí, CZ

zvláštní cena poroty za interpretaci skladby Jiřího Temla2002

Soutěž v interpretaci lidových písní
Rokycany, CZ

stříbrné pásmo2001

turné
DE2001

turné
VB1993

Ivan Zelenka zahájil činnost jako hlavní sbormistr1972

Rudolf Zeman ukončil činnost jako hlavní sbormistr1954

Rudolf Zeman zahájil činnost jako hlavní sbormistr1949

Jan Kasal ukončil činnost jako hlavní sbormistr1948

Jan Kasal zahájil činnost jako hlavní sbormistr1946

Metod Doležil ukončil činnost jako hlavní sbormistr1943

Metod Doležil zahájil činnost jako hlavní sbormistr1928

Pavel Dědeček ukončil činnost jako hlavní sbormistr1925

Pavel Dědeček zahájil činnost jako hlavní sbormistr1925

Antonín Bednář ukončil činnost jako sbormistr1923

Antonín Bednář zahájil činnost jako sbormistr1923

Metod Doležil ukončil činnost jako hlavní sbormistr1912

Sbor byl založen roku 1912.1912

Metod Doležil zahájil činnost jako hlavní sbormistr


Hledáme nové hlasy!

koho hledáme?

soprán, alt

co požadujeme?

nadšení do sborového zpěvu, základní znalost not

co nabízíme?

koncerty, zájezdy, festivaly, radost ze společného zpěvu

jak se stát členem?

přijďte se podívat na náš nácvik v ZŠ Uhelný trh v pondělí večer


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)