Táborský pěvecký sbor Hlahol vystoupil při otevření kaple v rakouském Reingers

V sobotu 25. 4. 2009 se v dolnorakouské obci Reingers konalo slavnostní oficiální otevření nové kaple, kterou vyzdobil táborský malíř Teodor Buzu. Na základě výběrového řízení v rámci projektu Together, koordinovaném paní Elisabeth Springer, pracoval na této výzdobě prakticky dva roky od dubna 2007.Pavel Stolina, čtvrtek 14. května 2009
Magazín > Sborový život

Výzdoba zahrnuje tři velké nástěnné malby: na čelní stěně je oltářní malba s dominujícím zlatým křížem, na protější stěně u východu z kaple je umístěna pomyslná brána života, vstupní venkovní stěna symbolizuje motivem ptáků volnost, svobodu ducha a cestu k Bohu. Tato hlavní témata doplňuje triptych Zrození, Růst a Završení, vytvořený na dřevě a malby na protějších oknech, nazvané Mládí, Mateřství a Sklizeň.

Ke slavnostnímu otevření byl přizván i táborský pěvecký sbor Hlahol se svým sbormistrem Zdeňkem Benešem. Po krátkých slavnostní projevech, které přednesli paní Springer, starosta obce, mistr Buzu a sbormistr Beneš začal přibližně hodinový koncert. Sbormistr jej koncipoval do pěti bloků v duchu pěti děl Teodora Buzu, v kapli umístěných a sám jednotlivé bloky krátce v němčině uváděl. Výborně sestavený repertoár byl tvořen širokým spektrem skladeb – zazněla díla mistrů světových( Handel, Young, Lutkin), českých (Dvořák, Lukáš, Laburda), ruského autora Bortnianského i dva klasické spirituály. I když vzhledem ke krásnému počasí a brzkému začátku ve 14 hodin nebyla kaple zcela zaplněna, koncert měl obrovský úspěch jak u místních, tak i několika českých návštěvníků, zejména pak skladby Bortnianského, části Lukášovy Missy Brevis či Dvořákovy Napadly písně. Pochvalu sklidil sbor i od paní Springer a pana starosty a zdá se, že tento koncert nemusí být zdaleka v této obci posledním. Sami zpěváci si naopak pochvalovali skvělou akustiku kaple i přívětivou atmosféru a podle toho i zpívali - s chutí a plným zaujetím, jak je nakonec v jejich případě vždy zvykem.

V odpoledních hodinách byl celý sbor ještě pozván na vernisáž výstavy Thayatal/Údolí Dyje v místní galerii, kde byly prezentovány fotografie, animace a videa z kraje kolem této řeky.

Lze říci, že účast sboru byla velmi úspěšná a jeho umění proniklo do dalšího spřáteleného regionu. Velká část odsunutých Němců z oblasti kolem Nové Bystřice našla totiž své první útočiště právě v Reingers. Tato skutečnost je kromě jiného připomínána i na Stezce 20. století, jejíž dva okruhy vedou z Nové Bytřice právě přes Reingers a na jednotlivých zastávkách jsou připomínány jednotlivé etapy vzájemného soužití obou národů včetně dějinných krizí , které jsou snad již definitivě odstraněny a zažehnány. O to víc těší současný trend spolupráce obou regionů.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)