Ženský komorní sbor Jirkov

ženský sbor • Jirkov


založen v roce 1971

19 členů

zřizovatel spolek

Mgr. Jana Lindnerová
K.Marxe 1682
43111 JirkovUmělecké vedení

Kronika sboru


2023

květen

Festiválek 2023
Nechanice, CZ2022

říjen

Celostátní přehlídka sborového zpěvu dospělých CHORALIA 2022
Mikulov, CZ

Bronzové pásmo - soutěžní kategorie A - sbory komorní.
Za kultivovaný projev sboru - nesoutěžní kategorie D.2022

září

Festival vokální hudby 14. - 18. století VIVA LA MUSICA
Žlutice, CZ

2019

září

VIVA LA MUSICA
Žlutice, CZ2019

květen

Festiválek
Nechanice, CZ2017

červen

Festival chrámových a komorních sborů
Choltice, CZ


2016

květen

Tibi laus 2016
Most, CZ2016

únor

Canti veris Praga 2016
Praha, CZ

Stříbrné pásmo v kategorii ženské komorní sbory2015

květen

Festiválek 2015
Nechanice, CZ2014

květen

Tibi laus
Most, CZ

bez ocenění v kategorii bez kategorie2013

prosinec

Oblastní akce a uvedení Symfonie in honorem Jacobi Trautzli

Vše začalo milým pozváním k účasti na slavnostní koncert k 90. výročí mužského sboru PSSU Most, pokračovalo velmi příjemným oblastním setkáním sborů v kapli biskupského gymnázia v Bohosudově a úžasným vrcholem bylo zapojení do společného projektu s Hudbou Hradní stráže a Policie ČR, který se uskutečnil v září 2013.
Mostecký jubilejní koncert, který se uskutečnil 23. května 2013, měl krásnou sborovou atmosféru, posluchači byli nadšeni uměleckou úrovní vystoupení a beze zbytku bylo naplněno sborové motto oslavenců: "Zpěvu dar všech srdcí vroucích vlasti budiž, vlasti věnován ...."
K uskutečněnému setkání sborů v Bohosudově dne 8. června 2013 chceme vyzdvihnout zejména to, že pořadatelský sbor Audite silete se své role ujal na výtečnou, že jejich organizace a péče o účastníky neměla chybu, dále že hostem byl sympatický slovenský smíšený sbor M@gnificat Bratislava se sborm. Mariánem Kittnerem (samostatný článek byl na hlavní stranu webu českých sborů vložen v červenci) a v neposlední řadě za zmínku stojí také skutečnost, že během setkání byla spontánně vyhlášena finanční sbírka na pomoc lidem zasaženým záplavami a na povodňové konto Člověk v tísni SOS Povodně 2013 bylo celkem vybráno a na konto vloženo 6 650 Kč.
Samostatnou akcí neuvěřitelných rozměrů byl projekt, jehož iniciátorem byla Trautzlova umělecká společnost a především jeden z dirigentů Hudby Hradní stráže a Policie ČR plk. Jan Zástěra (*1984). K uskutečnění jeho myšlenky a představ na provedení rozsáhlé symfonie oslovil spolu se svým sborem Collegium hortensis Teplice ke spolupráci další sbory ze severozápadu Čech. Náš sbor se bez váhání zapojil a nakonec spojením celkem devíti sborů vzniklo 200členné pěvecké těleso, které vystupovalo pod názvem Spojené sbory Podkrušnohoří. Symfonii in honorem Jacobi Trautzli s podtitulem freska z dějin Oseka zkomponoval sám plk. J. Zástěra. Jako rodáka z Oseka ho k hudebnímu ztvárnění inspirovala bohatá historie oseckého cisterciáckého kláštera, jednoho z nejvýznamnějších duchovních center regionu.
Pod dirigentským vedením autora symfonii provedla Hudba Hradní stráže a Policie ČR a Spojené sbory Podkrušnohoří celkem třikrát. Premiéra zazněla přímo v oseckém klášteře v rámci oslav 100. výročí povýšení Oseka na město v neděli 22.9.2013, další dvě provedení se uskutečnila v Praze. V úterý 24.9.2013 v kostele sv. Václava ve Vršovicích a v předvečer státního svátku v pátek 27.9.2013 v katedrále sv. Víta na Pražském hradě.
Symfonie se těšila obrovskému zájmu posluchačů, všechna provedení měla nevídaně vysokou návštěvnost a pro nás účinkující to byl opravdu nevšední kulturní zážitek.2013

prosinec

Smutné oznámení

Advent je časem radosti a veselosti, naše vánoční koncerty už mnoho let uvádíme pod názvem „Zvěstujem Vám radost“. O to víc bolí, že bohužel znovu po čtyřech letech v tomto předvánočním období „zvěstujeme“ smutnou zprávu.
S velkou lítostí oznamujeme všem našim známým a sborovým příznivcům, že nás navždy opustila manželka našeho dlouholetého dirigenta paní Jindřiška Cyrusová. Byla naší velikou podporovatelkou a dlouhá léta nám a především manželovi obětavě vytvářela úžasné sborově rodinné zázemí.
Zemřela v úterý dne 3. prosince 2013 v nedožitých 89 letech.
Nezapomeneme na její podporu před koncerty, při soutěžích či festivalech a v našich myslích ožívají společně strávené chvíle na mnoha soustředěních a koncertních zájezdech.
Vzpomínky si uchováme ve svých srdcích.
2013

červenec
2013

červen

Jarní koncert 2013

Na letošní Jarní koncert jsme se těšily více než kdykoli jindy. Nezpůsobovala to jen dlouhá zima, ale hlavně radost z toho, že naše pozvání přijal Ženski pevski zbor skladateljev Ipavcev Šentjur. Se slovinskými zpěvačkami nás pojí krásné sborové přátelství již 17 let. Měly jsme možnost společně koncertovat v Šentjuru již čtyřikrát (1996, 2001, 2005 a 2008). Proto jsme od posledního koncertního zájezdu pilně šetřily, abychom mohly oplatit jejich neuvěřitelnou pohostinnost, ze které je od samého počátku cítit nefalšovaná slovanská vzájemnost.

Jarní koncert se uskutečnil v sobotu 20. dubna v koncertním sále Základní umělecké školy Jirkov. Velmi nás potěšilo a ke sváteční atmosféře bezesporu přispělo, že naše pozvání přijala velvyslankyně Republiky Slovinsko paní Smiljana Knez, dále starosta Jirkova Ing. Radek Štejnar, starosta Kadaně PaedDr. Jiří Kulhánek a v neposlední řadě také ředitelka ZUŠ Jirkov Milena Sailerová. Se slovinským sborem navíc přicestovaly dvě zástupkyně města Šentjur.
Program koncertu byl velmi pestrý a probíhal v příjemné atmosféře. Hostující sbor v loňském roce oslavil své 35. výročí trvání, v Jirkově vystupoval počtvrté a poprvé se představil pod vedením nové sbormistryně Mojci Volavšek, která se sborem začala pracovat před pěti lety. Nemohlo chybět ani společné zpívání (jedna ze skladeb samozřejmě i ve slovinštině) a posluchači na závěr spojené sbory odměnili dlouhotrvajícím potleskem.
Druhý společný koncert se konal v kostele sv. Anny v Křimově v neděli odpoledne. Paní starostka i místní posluchači neskrývali své nadšení, že jsme znovu do Křimova zavítaly. Všichni vydrželi v chladném kostele více než hodinu a velmi ocenili výkony obou sborů. Naprosto neplánovaným, ale velmi milým překvapením pro nás všechny bylo, že si tento koncert přijeli poslechnout manželé ze Srbska, kteří nyní žijí v Čechách. Nadšeně se po koncertu k bývalým krajanům hlásili a spontánně si s nimi zazpívali jednu lidovou píseň.

Také dobrovolný program členky slovinského sboru nadchl. Při páteční zastávce v Praze se mohly nejen pokochat krásami naší metropole, ale hlavně díky pochopení a vstřícnosti farnosti kostela Nejsvětějšího Srdce Páně si mohly celý kostel prohlédnout a navíc si zde mohly i zazpívat. Pro naše hosty to byla veliká pocta, nejen proto, že kostel na náměstí Jiřího z Poděbrad je od roku 2010 naší národní kulturní památkou, ale hlavně proto, že tento pražský kostel se stavěl podle vítězného projektu slovinského rodáka, architekta Jozipa Plečnika.
Také sobotní návštěva Chrámu chmele a piva v Žatci měla velmi pozitivní ohlas. Se zaujetím zpěvačky hledaly poklad v labyrintu sestaveného z chmelových žoků a udělaly si stovky fotek v prostorách věnovaných chmelovým a pivním tradicím města, kde je umístěno velké množství dobových figurín. Prohlédly si erbovní sál, obdivovaly údajně nejstarší pivní účet i chmelový orloj, který je světovým unikátem. Největší spontánní radost ale způsobila další součást prohlídky - jízda ojedinělým výtahem ve věži s 3D projekcí. Příjemným bonusem ještě byla malá ochutnávka žateckého piva.
Před odjezdem nemohl v neděli chybět ani nezbytný nákup českého piva, Becherovky, lázeňských oplatek, českých hraček a nově i českých knedlíků! v chomutovském Globusu.

Jen nerady jsme braly na vědomí, že dlouho očekávaný, příjemně strávený víkend je u konce a že se naši hosté musí vydat na zpáteční cestu. Rozloučení se neobešlo bez vzájemného připomenutí společně prožitých dnů a také pozvání našeho sboru za dva až tři roky do Slovinska. Nechyběl ani společný závěrečný zpěv, při kterém nám „trošičku selhával“ hlas a musíme přiznat, že na obou stranách u některých členek došlo i na slzičky…

2013

duben

Sborové „infostřípky“

Na konci června 2012 proběhly v našem občanském sdružení volby a tak do další koncertní sezóny vstoupil sbor s nově zvoleným výborem. Bylo třeba rychle „nabrat dech“, aby se nezpomalil „sborový běh“ (když už si nás pomalu dobírají neduhy a věk :-)), organizačně zabezpečit zářijovou účast sboru na festivalu hudby starých mistrů ve Žluticích, jednoznačně podpořit městskou kampaň "Jirkov jede o 106" zapojením do listopadového benefičního koncertu sborů a projít zatěžkávacím testem adventních a vánočních vystoupení či koncertů.

Závěr roku je každoročně období, kdy ze všeho nejvíc bojujeme se skloubením pracovních, podnikatelských, rodinných, mateřských a už i babičkovských povinností s nezbytným předvánočním úklidem, pečením a výrazně zvýšeným počtem pěveckých vystoupení. Je to stále větší test na optimální využití časových možností všech zpěvaček, obou sbormistryní a také naší dvorní klavíristky Hanky Malé. Opravdu všem chceme vyslovit poděkování, protože tentokrát bylo třeba do každého prosincového týdne kromě pravidelných pátečních zkoušek vtěsnat 2 – 3 vystoupení či sborové koncerty.
Sbor uspořádal tradiční vánoční koncert, podílel se na adventním koncertu pěveckých sborů Euroregionu Krušnohoří, vítal Vánoce s Mikulášem, pokračoval v adventním koncertování na Boleboři, vystupoval na jednom z adventních koncertů v kostele sv. Ignáce v Chomutově a nezapomněl ani na další věrné posluchače z nedalekých obcí, kteří na nás už pravidelně čekají při rozsvěcování vánočních stromů na náměstích. Nově sbor přijal pozvání a poprvé si mohl zazpívat v zrekonstruovaných prostorách kostela sv. Anny v Křimově. Byl to opravdu nezapomenutelný a nádherný zážitek - skvělá akustika, úžasné přijetí vedením obce i publikem, společné vynikající pohoštění pro posluchače i účinkující. Zkrátka vzájemné pohlazení po duši a v bezprostřední atmosféře se intuitivně zrodila myšlenka k navázání další spolupráce. Ještě do našeho rozloučení získala docela konkrétní podobu.2013

Hostování ŽPZ skladateljev Ipavcev Šentjur v Jirkově a Křimově
SI
2012

červen

Mezinárodní festival sborového zpěvu ve Francii

Naše sborová příprava byla od ledna jako tradičně věnována programu Jarního koncertu, který se letos uskutečnil 24. března. S velkou radosti jsme pozvaly sbor Jirkovských seniorek, který získal ocenění u příležitosti vyhlášeného Evropského roku dobrovolníků 2011 a v lednu na Ministerstvu práce a sociálních věcí v Praze převzal jako jediný kolektiv v ČR medaili za obětavou dobrovolnou činnost ve prospěch handicapovaných a nemocných spoluobčanů. Hlavním motivem naší zvýšené píle a víkendových sborových soustředění ale byla účast sboru na mezinárodním sborovém festivalu v zahraničí.

V polovině května (16. – 20. 5. 2012) náš sbor reprezentoval město na 7. ročníku Mezinárodního festivalu sborového zpěvu Gerzat ve Francii, který pořádá místní asociace ANDL.
Vedle nás se na festivalu představily smíšené sbory a vokální skupiny z pěti různých oblastí Francie, početný belgický mužský sbor z Malméd a smíšený pěvecký sbor Gaudium Praha. Každý sbor v průběhu festivalu vystoupil třikrát, na koncertech zpívaly vždy dva sbory a na závěrečném koncertu se podílely všechny zúčastněné sbory, včetně místního orchestru L'orchestre d'harmonie. Odměnou a velkým zážitkem pro všechny byl vložený koncert jihoamerické skupiny Los Calchakis. Pět muzikantů a současně zpěváků z Argentiny a Chile svými rytmy a bezkonkurenčním hraním na jejich typické nástroje si okamžitě získalo zaplněný sál divadla, který má kapacitu 350 míst, a to se ještě část sborových zpěváků musela spokojit jen s místem na stání.
Na prvním festivalovém večerním koncertu náš sbor spoluúčinkoval s francouzským sborem z Nîmes. Koncert se uskutečnil v kostele v Saint Sandoux, který byl vzdálen 30 km od centra festivalu. Program byl sestaven z duchovního repertoáru, převážně od světových autorů. Ale nebylo možné opomenout ani letošní české oslavence - Petra Ebena a Zdeňka Lukáše, kteří sakrální hudbě věnovali velkou část své tvorby.
Druhý celovečerní koncert by se dal směle označit jako „český sborový večer“. Konal se v sobotu v divadle v centru festivalového města a organizátoři jako účinkující vybrali oba české sbory. Na podiu zazněl průřez českou tvorbou od B. Smetany a A. Dvořáka, přes Jaroslava Ježka, Zdeňka Lukáše, Petra Ebena, Milana Uherka až po nádherné sborové úpravy lidových písní z Čech, Moravy a Slovenska. V poslední části koncertu jsme velmi rády spojily síly s našimi dlouholetými sborovými přáteli a společně jsme zazpívali pět skladeb z díla evropských i českých skladatelů. Od té chvíle se „hitem“ festivalu stala skladba Alleluja od Gordona Younga.
Nedělní přehlídkový koncert se uskutečnil ve velkém sále Le Galion Gerzat.
A co tak trochu všechny zaskočilo? Třebaže místem konání byla jižní Francie, třebaže byl máj, tak první tři dny se teplota na teploměru nevyšplhala nad 12 stupňů a stále foukal studený vítr. Teprve v pátek odpoledne a v sobotu bylo počasí k účastníkům shovívavější. Bohužel v neděli se všichni probudili do deštivého rána, které navíc chvílemi přecházelo do obrovského lijáku.2012

leden

Rok plný jubileí je za námi

Pomalu ubíhají první dny roku 2012, ale naše myšlenky se ještě vrací zpět k minulému roku, kdy náš sbor pořádal padesátý Jarní koncert v Jirkově v řadě za sebou bez přerušení (tradici zahájil Jaroslav Cyrus s JDS), oslavil sborové čtyřicetiny i patnáct let trvající krásné pěvecké přátelství se slovinskými sbory a zároveň slavnostním koncertem připomněl nedožité devadesátiny našeho „sborového taťky“ pana Jaroslava Cyruse.
První polovina roku se proto vyznačovala nácvikem nových skladeb, ale také znovuobnovením a provedením některých písní, které byly neodmyslitelně spojeny s jirkovskými sbory a Jaroslavem Cyrusem. Také se dá říci, že byla plná houževnaté práce, sborových soustředění, organizačních příprav, ale i očekávání, napětí a s blížícím se termínem slavnostního koncertu plná pohnutí, zvýšené nervozity a snahy o zvládnutí odpovědnosti a potlačení všeho, co nám svíralo hrdlo a vhánělo slzy do očí… Bylo naším velkým přáním radostně oslavit a přitom důstojně připomenout všechna jubilea.
Část z nacvičovaného repertoáru bylo možné vyzkoušet na Jarním koncertě, kde se představil zahraniční host z francouzského Gerzat. Absolutní prioritu měl ale slavnostní koncert pořádaný na začátku června. Členky velmi ocenily zapojení a nezištnou pomoc všech „spřátelených duší“ sboru, od moderátorů, přes hudební doprovody až po spoluúčinkující přátele z pražského smíšeného sboru. Pochopení a podporu nám zachovalo Město Jirkov a velmi nás potěšilo, že se pro úspěšné pořádání koncertu podařilo získat další podporovatele a sponzory. Největší odměnou pro nás bylo nadšení a reakce zcela zaplněného koncertního sálu v novém KD Jirkov, stejně jako následné osobní poděkování mnoha posluchačů, příznivců i hostů koncertu. V následujících dnech nás při náhodných setkáních zastavovali lidé na ulici, v obchodech a děkovali za uskutečnění tohoto koncertu i za silný zážitek. A ještě po týdnu, na velmi příjemném setkání sborů na zámku Červený hrádek, se nám dostalo několika pozitivních ohlasů.
Na vlně pocitu z dobře odvedené práce sbor vklouzl do další části roku, která samozřejmě gradovala v adventním a vánočním čase. Zahajovalo se hned koncem listopadu o první adventní neděli a jako každoročně se mezi koledami, vánočními zpěvy a sakrální hudbou sbor prozpíval až k Vánocům. Po šesti letech komorní sbor nedoprovázel v Jirkově půlnoční mši, neboť dle krátké mailové zprávy pana faráře byla dána příležitost nově vzniklému tělesu z řad věřících.
Rok plný jubileí je tedy za námi a motivací k další práci je skutečnost, že sbor byl z 20 přihlášených souborů vybrán k účasti na květnový mezinárodní sborový festival do Francie. Ale pozor, sborový koncertní vláček se letos rozjel neobvykle brzy, žádné povánoční lenošení, v pátek 6. ledna náš sbor vystupoval na Tříkrálovém koncertu v nádherných prostorách kostela Panny Marie Sněžné v Praze. A byl to zážitek, na který budeme dlouho vzpomínat.2012

Festival international de chant choral
Gerzat, FR


2011

červen

Malý návrat

Nový rok sice už dávno odpočítává svůj čas, ale snad není na škodu vrátit se na chvilku zpět do času vánočního, který bývá plný spěchu, nákupů, pečení, očekávání, ale v našem případě hlavně zpívání.

Jako každý rok probíhaly v tomto čase početnější vystoupení a koncerty. Sbor „rozsvěcoval“ vánoční stromy v Údlicích, v Hrušovanech a nově také v Boleboři (mimochodem tady si nás našla Lenka, nová šikovná sopranistka a báječná kamarádka). Tradiční vánoční koncert sbor uspořádal v nově otevřeném Kulturním domě Jirkov. Přiznáme se, že jedním z důvodů bylo, odzkoušet si nový sál pro připravovaný jubilejní koncert. Kvůli absenci velkého klavíru bylo třeba maličko pozměnit program, ale hlavní myšlenková osa – představit posluchačům různá provedení skladby Ave Maria – zůstala zachována. Publikum velmi mile přijalo spoluúčinkující Malý houslový soubor a žákovský orchestr Ponticello ze ZUŠ Chomutov pod vedením Kateřiny Lesákové. Posluchači ocenili nejen skloubení hraných a zpívaných skladeb, ale také propojení s dětmi. Vzhledem k přislíbenému adventnímu vystoupení na Hasištejně (paradoxně byla celá akce novým vedením obce v prosinci zrušena) bylo potřebné plánovaný termín koncertu přesunout a nezbývalo nic jiného než ho nezvykle uspořádat v pátek. Jediný volný termín byl 17.12.2010. Zpětně si člověk říká, asi to tak mělo být, cesty osudu jsou zřejmě nevyzpytatelné. Koncert se totiž díky tomu konal přesně na den jeden rok od nešťastného pádu pana Jaroslava Cyruse…
Sbor pošesté v Jirkově provázel zpěvem půlnoční Mši svatou v děkanském kostele sv. Jiljí na Štědrý den. I přes velikou zimu a nevlídné předpůlnoční počasí si farníci ani občané mši nenechali ujít a opět zaplnili celý kostel.2011

červen

A zase je tu jaro

Čas rychle plynul a blížil se tradiční Jarní koncert. Nebyl jen tak obyčejný, byl padesátý bez přerušení v řadě za sebou. Jeho historii začal psát v roce 1962 Jirkovský dětský sbor, náš komorní sbor mu vydatně sekundoval od roku 1972. Hřeje nás u srdce zjištění místního kronikáře, že Jarní koncerty jsou v historii Jirkova od roku 1918 nejdéle nepřetržitě pořádanou akcí ve městě.

Koncert se konal až na začátku května, neboť naše pozvání přijal smíšený sbor Chorale de Gerzat a bylo nezbytné vzít v úvahu jejich termínové možnosti. Trošku si s námi „zalaškovala“ i letecká společnost, když změnila termíny letů a nebylo už jiné řešení, než uspořádat Jarní koncert během pracovního týdne. Zaskočilo to nás i naše posluchače, ale tradice je prý od toho, aby se někdy porušila. A tak se koncert konal v koncertním sále ZUŠ Jirkov v úterý 3.5.2011.
Náš host z Francie zařadil do programu písně v několika jazycích a samozřejmě, že největší ohlas měla česká lidová v úpravě J. Krčka „Což se mně má milá“. Publikum velmi ocenilo jejich krásnou českou výslovnost. Pravdou je, že sbormistr Fabien Planchon měl velkou výhodu v tom, že jeho maminka je Češka a díky své již více než 40leté praxi překladatelky ve Francii, uměla zpěvákům nejen přepsat foneticky slova, ale názorně jim je také přečetla a trpělivě trénovala. Úžasné bylo i to, že během jednoho dne zvládli slova k písni Tancuj, tancuj, kterou poprvé slyšeli při našem neformálním posezení, a která je zaujala natolik, že se pustili do učení a všichni jsme si ji nakonec zazpívali společně jako závěrečnou skladbu koncertu.
V rámci pobytu našich francouzských hostů, jsme byli maximálně nápomocni tomu, abychom splnili jejich dvě velká přání – navštívit Památník v Terezíně a strávit jeden den v naší stověžaté Praze. Moc se jim ale líbilo také na zámku Červený hrádek, v Klášterci nad Ohří, v Kadani, v Lounech a v Teplicích.2011

červen

Slavnostní koncert

V sobotu 4. června 2011 se v novém Kulturním domě Jirkov sešlo mnoho příznivců sborového zpěvu nejen z Jirkova, z blízkého okolí, z Prahy, z Brna, ale i ze vzdáleného Slovinska.
Důvodem byl náš slavnostní koncert k 40. výročí sboru a k nedožitým 90. narozeninám zakladatele a dlouholetého dirigenta sboru pana Jaroslava Cyruse. Spolu s námi všichni přišli oslavit sborové jubileum, zavzpomínat a písní až k nebeským branám pozdravit pana Jaroslava Cyruse. Velkou poctou pro nás byla skutečnost, že pozvání přijala nejen jeho manželka paní Jindřiška Cyrusová, ale také všechny jejich děti v doprovodu svých blízkých.
Zvládnout úkol, který si sbor s dirigentkami Šárkou Navarovou a Magdou Martincovou předsevzal, obětavě pomohla naplnit dlouholetá a nepostradatelná klavíristka sboru paní Hana Malá, houslista Petr Benda a moderátoři večera Jiří Hromada (pražský herec, dabér, ale hlavně Jirkovák a bývalý člen JDS) a Miroslava Stejskalová. V programu našeho sboru byla zařazena část skladeb, které byly Jaroslavu Cyrusovi nejbližší. Nemohla chybět jeho milovaná Ave Maria jihoamerická, Polajka v úpravě P. Ježila, Žal v úpravě M. Raichla, Lukášovo Tři sbory s průvodem houslí (věnováno J. Cyrusovi a JDS v r. 1976), ani slovinská lidová Čej so tiste stezdice. Vydatnou oporou nám bylo i účinkování smíšeného pěveckého sboru Gaudium Praha pod vedením manželů Součkových. Při spojení obou souborů mohly další skladby, které měl náš "sborový taťka" tolik rád, zaznít ve smíšeném provedení (Chodila Maryška, Aká si mi krásna, Pie Jesu, pochod Židů z opery Nabucco). Nezapomnělo se ani sborové evergeeny - na legendární a milovaný Boleráz, na „sborovou hymnu“ Radost od Jana Hanuše, při kterých se přidala velká část zcela zaplněného sálu.
Večer měl několik vrcholů. Vedle již dvou zmíněných výročí, to bylo také předání čestných ocenění. Zlatý odznak byl udělen čtyřem zakládajícím členkám, které zůstaly sboru věrny dodnes. Ocenění oblastního výboru UČPS převzala Zdeňka Müllerová, roz. Brožová, Helena Eliášová, roz. Jermilová, Marta Palkosková, roz. Dömelová a Hana Kultová, roz. Volfová. Dirigentce Magdě Martincové Hlavní výbor UČPS udělil za dlouholetou obětavou práci ve vedení několika sborů a za letitou práci hlasového pedagoga zlatý odznak s granáty. Odznak přijala z rukou člena předsednictva Hlavního výboru UČPS pana Vladislava Součka.
Nelze opomenout ani oslavu 15 let trvajícího pěveckého přátelství ŽKS Jirkov se slovinskými sbory. A nutno podotknout, že i za to patří obrovský dík panu Cyrusovi, neboť právě on stál u zrodu tohoto nádherného přátelství. Nebýt jeho dlouholetých osobních kontaktů, těžko by se vzájemné koncertní zájezdy po osamostatnění Slovinska uskutečnily. Význam této spolupráce podtrhla osobní účastí velvyslankyně Republiky Slovinsko J. E. paní Smiljana Knez s manželem, dirigentka několika slovinských sborů paní Emilije Kladnik Sorčan a delegace slovinských sborů ze Šentjuru a z Vojniku.
V závěru koncertu se hodně gratulovalo, za Gaudium se gratulace ujali všichni. Na nápěv písně Pred muzikú složili vlastní text a potěšili nás i všechny přítomné Jirkováky. Co může víc pohladit po duši, než když sálem zní: „Na muziku v Jirkově jsou mistři, kdo je jednou uslyší, hned zbystří, na zpěváky mají dobré těsto, Jirkov - to je sborů hlavní město...“
Po závěrečných taktech poslední společné písně dlouhý potlesk přerostl v obrovský aplaus vstoje a byl vyvrcholením úžasné atmosféry, která pohlcovala všechny přítomné. Reakce publika dala průchod emocím, pohnutí a zadržovaným slzám, které nám najednou samovolně stékaly po tvářích.
Na úplný závěr patřilo veliké poděkování všem těm, kteří koncert finančně či materiálně podpořili. Byla to zejména akciová společnost Severočeské doly Chomutov, město Jirkov, Globus ČR – divize Chomutov, Karlovarská Becherovka, a. s. Karlovy Vary.
Jen pomalu se posluchači rozcházeli, mnozí cítili potřebu znovu a opakovaně poděkovat za silný zážitek, za velmi slavnostní ráz večera, za radost, která byla po celý večer vrchovatě rozdávána, ale také za oživení paměti na bohatou sborovou historii města, ve které hrál prvotní a nejpodstatnější roli právě Jaroslav Cyrus a díky němu spojilo se sborovým zpěvem určitou část života několik generací jirkovských dětí.2011

Hostování sboru Chorale de Gerzat v Jirkově, Kadani a Lounech
FR
2010

duben

Slovinské putování

Ve dnech 16. - 18. dubna 2010 přijal Ženský komorní sbor Jirkov pozvání dvou slovinských sborů a již posedmé hostoval ve Slovinsku. Se sborem na oficiální pozvání představitelů města Vojnik vycestoval i starosta Jirkova Radek Štejnar.
V pátek byla našimi hostitelkami děvčata z vokální skupiny Vodomke Laško. Vítalo nás krásné jarem pučící lázeňské město zalité sluncem. Krátká pěší procházka městem byla zakončena návštěvou významného místního pivovaru. Starosta Jirkova a předsedkyně sboru byli účastníky slavnostního přijetí na Občině Laško, kde se pozdravili se vzácným hostem. Na koncert totiž osobně přijel český velvyslanec Ing. Petr Voznica, CSc. s chotí. Sbor se tohle velké překvapení dozvěděl doslova pár minut před vystoupením. Večerní koncert probíhal ve stříbrném sále lázeňského hotelu. Program sboru tvořila hudba starých mistrů, skladby českých autorů a nechyběla ani slovinská národní píseň. Ohlas publika byl veliký, potlesky nebraly konce. Na podium nás přišli pozdravit zástupci spřátelených sborů z Celje, ze Šentjuru a také bývalá pracovnice slovinského velvyslanectví v Praze, která se již před několika lety vrátila zpět do Lublaně. Po koncertu přišel poděkovat celému sboru český velvyslanec i jeho manželka, jejich nadšení bylo nepřehlédnutelné již v průběhu vystoupení. Poděkoval za interpretaci české sborové hudby a zároveň vyslovil myšlenku, že by se rád osobně zasadil o naše samostatné vystoupení v Lublani při pořádání akcí k významnějším oslavám v příštím roce.
V sobotu se ujali našeho hostování zpěváci z mužského zboru MoPZ Vojnik. Nejprve jsme zamířili na vrch Zlati Grič a měli možnost trochu odhalit tajemství výroby vynikajících slovinských vín. Úžasným zážitkem byla návštěva malíře a grafika Jože Žlause v jeho galerii v Globoči. Duch staré doby dýchal celým prostorem. Bodrý umělec s lidovým cítěním nám sám prozradil, že je velikým obdivovatelem spisovatelky Boženy Němcové a nechal nás nahlédnout do svojí soukromé sbírky starých vydání jejích děl a dalších exponátů. Dozvěděli jsme se také, že je duchovním otcem osmi vokálních skupin z blízkého okolí a tak není divu, že hudba v jeho domě zní po celý den. Krátký odpočinek byl důležitý před druhým večerním koncertem, který se uskutečnil v kulturním domě ve Vojniku. Program byl tentokráte sestaven převážně z úprav českých, slovenských a slovinských lidových písní. V sále panovala skvělá atmosféra, publikum nás vřele přijalo a zvláště ocenilo skladby ve slovinštině.
Jedinou smutnou kapkou byla skutečnost, že náš nedělní doprovod mše v kostele sv. Jožefa v Celje a následný koncert církevní hudby byl bohužel v souvislosti s tragickou událostí polského letadla ve Smolensku zrušen. V náhradním programu jsme ale měli možnost navštívit velmi zajímavou výstavu o slovinské cestovatelce Alma M. Karlin z Celje, která jako první žena zcela sama procestovala za osm let svět (1919-1927), a to bez větších vlastních úspor či jiné finanční podpory. Svoji vysněnou cestu absolvovala bez jakéhokoli přerušení a bez jediného člena doprovodu.
A odpolední setkání všech tří sborů u Šmartinského jezera? Během jízdy lodí po jezeru se umoudřilo uplakané počasí a začalo se na nás usmívat sluníčko. V sále při tanečku i venku při zpěvu panovala skvělá nálada. Do autobusu jsme nastupovali plni dojmů a slibovali si, že učiníme vše proto, aby tohle nádherné sborové přátelství nadále pokračovalo.2010

březen

Jarní koncert

Náš letošní »Jarní koncert« proběhl v sobotu 20. března 2010. Již podruhé se uskutečnil v koncertním sále ZUŠ Jirkov a jeho zpravidla dubnový termín (kolem svátku Jaroslava) byl - vzhledem k oficiálnímu pozvání sboru do slovinského Vojniku a Laška v polovině dubna - netradičně předsunut do závěru března.
Koncerty si neumíme představit bez našeho moderátora Vladimíra Bečváře, ten byl opět skvěle připraven, a tak se všichni přítomní mohli dozvědět, že »Jarní koncert« je v historii našeho města od roku 1918 nejdéle pořádanou akcí. Připomněl, že o tuto tradici se zasloužil patriot sborového zpěvu a dlouholetý jirkovský dirigent pan Jaroslav Cyrus. Právě on byl iniciátorem prvního Jarního koncertu (s podtitulem koncert novinek), který se uskutečnil v roce 1962. Ten letošní byl tedy v pořadí už čtyřicátý devátý. Jak navíc Vláďa trefně poznamenal, název »jarní« byl v naprostém pořádku. Posluchači sice přicházeli na koncert v zimě, ale odcházeli na jaře, neboť astronomicky se jaro ohlásilo právě v průběhu koncertu (18.32hod.)
Hostem koncertu byl „domácí“ smíšený komorní sbor Vox cantabilis Jirkov a pro posluchače byl připraven pestrý program. V podání sborů zazněla stará muzika, díla soudobá, úpravy lidových písní či také několik cizojazyčných skladeb o zvířátkách.
Jaro jsme tedy přivítali zpěvem, podle reakcí publika nejspíš velmi dobře. Paní Jindřišce Cyrusové, která mezi nás k naší veliké radosti přišla, jsme předali první symbolický kvítek jara a nyní se už můžeme těšit z probouzející se přírody a blížícího se léta.
2010

leden

Smutná zpráva

Život bohužel nepřináší jen radostné zprávy. Těžko se hledají slova, zvláště zaskočí-li nás smutná událost v čase vánočním.
S hlubokou lítostí oznamujeme, že dne 23. prosince 2009 nás nečekaně navždy opustil zakladatel a dlouholetý sbormistr Jirkovského dětského sboru a Ženského komorního sboru Jirkov pan JAROSLAV CYRUS.
Jeho jméno je spojeno nejen s úspěchy obou jmenovaných sborů, ale také s pořádáním Jirkovské soutěže dětské sborové tvorby, kde vznikla řada vynikajících skladeb, z nichž většinu dodnes najdeme v repertoárech českých sborů. Díky jeho houževnatosti a oddanosti sborovému zpěvu se Jirkov na dlouhou dobu stal mekou sborového života. Jirkovské premiérové koncerty se staly místem setkávání předních skladatelů sborové tvorby, oceněných autorů a velkého počtu sbormistrů dětských sborů z celé republiky.
K velkým zásluhám J. Cyruse patří i to, že stovky ba tisíce jirkovských "sborových dětí" nechal nahlédnout do světa hudby a učil je objevovat krásy sborového zpěvu.

Čas prý zhojí všechny rány, tahle je zatím příliš otevřená a velmi bolestná...2010

leden

Malé ohlédnutí

Na nějaký čas se náš sborový blog "odmlčel", ale v závěru roku to chceme napravit.
V krátkém shrnutí celoroční práce by nemělo chybět, že se sbor v únoru zúčastnil mezinárodního festivalu soudobé sborové hudby Canti veris Praga a v přihlášené soutěžní kategorii dívčí, ženské a mužské sbory od 25 zpěváků byl odbornou mezinárodní porotou zařazen do stříbrného pásma. Velmi úspěšně v dubnu reprezentoval na festivalu Semilský džbánek a poprvé se představil na festivalové přehlídce hudby starých mistrů "Viva la musica" ve Žluticích, kde se v září uskutečnil jubilejní X. ročník.
Sbor nezapomněl ani na své posluchače a uspořádal v Jirkově již tradiční jarní a vánoční koncert. Poprvé se oba konaly v koncertní sále Základní umělecké školy Jirkov. Veliký ohlas měl vánoční koncert, jehož součastí bylo scénické ztvárnění pásma koled Jiřího Laburdy, při kterém se v úlohách herců představily naše "komorácké" děti.2010


Vojnik, SI2010


Laško, SI

2009

Canti veris Praga
Praha, CZ

stříbrné pásmo2008

září

Svatováclavská vystoupení

Stalo se již hezkou tradicí, že novou koncertní sezónu zahajujeme vystoupeními u příležitosti svatováclavských oslav.
V neděli 21. 9. 2008 doprovodíme zpěvem mši v rámci Svatováclavské pouti ve Vysočanech. Oproti předešlým rokům došlo k časovému posunu a mše v kostele sv. Václava začíná až v 15 hodin. O týden později v neděli 28. 9. 2008 budeme jedním z účastníků Svatováclavského koncertu, který se koná v kostele sv. Václava v obci Kalek od 17 hodin.
Ve druhé polovině září je bohužel Šárka Navarová mimo území ČR, proto výjimečně při mši vystoupíme pouze pod vedením Magdy Martincové, ale na Kalku se již u pomyslného dirigentského pultíku vystřídají obě. Hudebního doprovodu se jako obvykle ujme Hana Malá.
Pozvánka patří nejen sborovým příznivcům, ale také všem, kteří si chtějí připomenout tento sváteční čas. Akusticky příjemná prostředí kostelů k tomu jistě budou dobrou příležitostí.2008

září

Ohlédnutí za festivalem v Gerzat

Jak už jste si mohli přečíst dříve, náš sbor se na začátku května zúčastnil 3. ročníku mezinárodního festivalu sborového zpěvu ve Francii. Pořadatel festivalu (Association Notes et Des Lyres) nyní s časovým odstupem doplnil webové stránky o fotografie a krátká videa z festivalového dění. Díky tomu jsme mohli znovu „nasát“ atmosféru a připomenout si úspěch, kterého se nám v Gerzat podařilo dosáhnout.
Ve vzpomínkách jsme opět vrátili na festivalová podia a měli před očima spontánní reakce publika. Bylo opravdu neuvěřitelné, jak naše česká hudba posluchače oslovovala. K potlesku, který v průběhu našich vystoupení sílil a měnil se v aplaudování vstoje, se někteří přidávali nadšenými výkřiky, jiným naopak stékaly slzy po tvářích. Za své projevy a emoce se nikterak nestyděli a překážkou pro ně nebyla ani velmi pozdní hodina. (Pozn. Při jednom z koncertů jsme končili své vystoupení jen několik minut před půlnocí!)
Chcete se podívat také? Stačí otevřít stránky www.andl-gerzat.fr, z bohaté nabídky asociace zvolit „festival de chant choral“ a rok 2008. Pod odkazem „...plus de photos et les vidéos“ se otevře stránka „photos de F.I.C.C. 3“, kde si můžete prohlédnout dva bloky videí a také velkou spoustu fotek členěných podle dnů a činností.

2008

duben

Slovinské ozvěny

Několik reakcí z koncertního zájezdu do Slovinska:
Eva Slunečko (bývalá pracovnice slovinského velvyslanectví v Praze)
Jsem šťastná, že jsem se za Vámi rozjela, slyšela jsem Vás po 7 letech. Sbor obrovsky umělecky "vyrostl". Jsem nadšená, koncert jsem si užívala. O to víc mě mrzí, že nemohl přijet tajemník českého velvyslanectví v Lublani Petr Šmejkal. Bohužel je služebně v ČR.

Aleš Kolšek (tajemník a učitel ZŠ Vojnik)
Přinesl malé slovinské dárečky, na naše rozpaky, že pro něj nic nemáme odpověděl: Já už jsem dostal ten nejkrásnější - Váš zpěv, a to hned dvakrát!

Majda Rojc (ředitelka ZŠ Vojnik)
Jaké štěstí, že jsme Vás zase slyšeli zpívat. Děkujeme za krásný zážitek.

Milka Sorčan
Bravo, Vaše vystoupení nás nadchla!

Jožica Soko (sborm. Vodomke Laško)
Musím pochválit Váš zpěv, bylo to nádherné. Pohladili jste mě po duši, slzičky mi tekly po tvářích. Solistky jsou znamenité. Posluchat Vaše zpívání je opravdovým zážitkem, když zvuk sboru je tak krásný.

Rok Metličar (farář Sladka gora)
Žalm ve slovinštině, to bylo úžasné! Svým zpěvem Váš sbor neuvěřitelným způsobem povznesl úroveň dnešní mše. Zůstanete v našich srdcích.

Marija Rataj (předsedkyně ŽPZ Šentjur)
Naši příznivci byli nadšení Vaším neuvěřitelným naladěním a především úrovní koncertů. Váš sbor je vynikající...
Po několika dnech elektronicky: Nemůžeme zapomenout na Váš krásný zpěv. Děkujeme za nádherně prožité dny s Vámi.

Hana Kultová (předsedkyně sboru)
Jen málokdy to umíme říci, ale teď je to zcela na místě. Díky a ještě jednou všem díky! Věřím, že stejně jako já si řeknete, že právě za tyhle chvíle "slávy" a vlastního vnitřního nabití, všechna ta práce stojí...2008

duben

Odjíždíme na mezinárodní festival

Ještě nevyprchaly naše krásné dojmy z úspěsného koncertního zájezdu do Slovinska a už dnes večer odjíždíme reprezentovat město a celou republiku na mezinárodní festival sborového zpěvu do Francie.
Festival pořádá Association Notes et Des Lyres Gerzat, probíhá ve dnech 1.-4. května 2008 přímo v městečku Gerzat (7 km od Clermont Ferrand) a letos se koná již třetí ročník. Dle dostupných informací jsou dalšími účastníky francouzské sbory, smíšený sbor z Portugalska a mužský sbor z Německa. V průběhu festivalu vystoupíme pod vedením Šárky Navarové a Magdy Martincové celkem třikrát a budeme se také podílet na závěrečném koncertu.
Vážíme si toho, že tento projekt získal podporu města Jirkova a sboru byl poskytnut finanční příspěvek na částečnou úhradu výdajů na dopravu.
Nezbývá než si přát trochu potřebného štěstíčka jak při dlouhé cestě, tak při všech koncertech.
2008

Ženski pevski zbor skladateljev Ipavcev Šentjur
Celje, SI2008

Festival international de chant choral
Gerzat, FR

2007

Jirkovský písňovar
Jirkov, CZ

zlaté pásmo v kategorii populární hudba2007

Jirkovský písňovar
Jirkov, CZ

stříbrné pásmo v kategorii populární hudba s duchovní tématikou


2006

květen

2005

Moški pevski zbor KUD France Prešeren
Vojnik, SI2005

1er festival européen de choeurs en Bocage Bourbonnais
Département de l’Allier, FR2005

Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby
Praha, CZ

stříbrné pásmo2004

CD Jen leťte holubice ()2003

Jaro se otvírá
Most, CZ2003

Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s cenou Petra Ebena
Praha, CZ

stříbrné pásmo2003

Ing. Šárka Navarová, PhD. zahájila činnost jako hlavní sbormistr2002

Moški pevski zbor KUD France Prešeren
Vojnik, SI2002

Jaroslav Cyrus ukončil činnost jako sbormistr2001

Premiéra skladby S kytičkou v ruce v úpravě pro dětský a ženský sbor (J. Hanuš)
Jirkov2001

Ženski pevski zbor skladateljev Ipavcev Šentjur
Celje, SI2000

Jaro se otvírá
Chlumec nad Cidlinou, CZ2000

Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s cenou Petra Ebena
Praha, CZ

stříbrné pásmo1999

Pevsko društvo upokojencev
Celje, SI1999

Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s cenou Petra Ebena
Praha, CZ

bronzové pásmo1998

Jaro se otvírá
Plzeň, CZ

zvláštní cena poroty1997

Premiéra skladby Mešní proprium (J. Bříza)
Jirkov1996

Ženski pevski zbor skladateljev Ipavcev Šentjur
Celje, SI1978

Premiéra skladby Na pastvě (J. Dostalík)
Jirkov1977

Premiéra skladby Písničky z trávy (J. Teml)
Jirkov1977

Premiéra skladby Toulání (J. Smolka)
Jirkov1976

Premiéra skladby Počítadla (Z. Lukáš)
Jirkov1976

Premiéra skladby Jarní popěvky (J. Málek)
Jirkov1975

Premiéra skladby Tři před spaním (J. Málek)
Jirkov1975

Premiéra skladby Beránek měsíc (J. Štěpánek)
Jirkov1975

Premiéra skladby Slovníček kontrapunktu (I. Hurník)
Jirkov1974

Premiéra skladby Máj (Z. Lukáš)
Jirkov1973

Premiéra skladby Za horami,za řekami (J. Matys)
Jirkov1971

Sbor byl založen roku 1971.1971

Jaroslav Cyrus zahájil činnost jako sbormistr


Hledáme nové hlasy!

koho hledáme?

soprán, alt

co požadujeme?

Znalost not a předchozí praxi ve sboru nevyžadujeme.

jak se stát členem?

Napište na zks.jirkov@gmail.com

Připravované akce

ne
29/9
16:00
Jirkovská synygoga – Jirkov (CZ)
SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT (koncert)

podrobnosti ▼

Svatováclavský koncert

Jirkovská synygoga – Jirkov (CZ)

účinkují

Ženský komorní sbor Jirkov

sbalit ▲


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)