Jirkov ve znamení jubileí

V sobotu 4. června 2011 se v novém Kulturním domě Jirkov sešlo mnoho příznivců sborového zpěvu nejen z Jirkova, z blízkého okolí, z Prahy, ale i delegace ze slovinského Šentjuru a Vojniku.Hana Kultová, středa 29. června 2011
Magazín > Sborový život

Ženský komorní sbor Jirkov

Důvodem byl slavnostní koncert k 40. výročí ŽKS Jirkov a k nedožitým 90. narozeninám zakladatele a dlouholetého dirigenta sboru pana Jaroslava Cyruse. Spolu s Ženským komorním sborem Jirkov všichni přišli oslavit sborové jubileum, zavzpomínat a písní až k nebeským branám pozdravit pana Jaroslava Cyruse. Velkou poctou pro členky sboru byla skutečnost, že pozvání přijala nejen jeho manželka paní Jindřiška Cyrusová, ale také všechny jejich děti v doprovodu svých blízkých.

Zvládnout úkol, který si komorní sbor s dirigentkami Šárkou Navarovou a Magdou Martincovou předsevzal, obětavě pomohla naplnit dlouholetá klavíristka sboru paní Hana Malá, houslista Petr Benda a moderátoři večera Jiří Hromada a Miroslava Stejskalová. V programu komorního sboru byla zařazena část skladeb, které byly Jaroslavu Cyrusovi nejbližší. Nemohla chybět jeho milovaná Ave Maria jihoamerická, Polajka v úpravě P. Ježila, Žal v úpravě M. Raichla, Lukášovo Tři sbory s průvodem houslí (věnováno J. Cyrusovi a JDS v r. 1976), ani slovinská lidová Čej so tiste stezdice. Vydatnou oporou bylo i účinkování smíšeného pěveckého sboru Gaudium Praha pod vedením manželů Součkových. Při spojení obou souborů mohly další skladby, které měl Jaroslav Cyrus tolik rád, zaznít ve smíšeném provedení (Chodila Maryška, Aká si mi krásna, Pie Jesu, pochod Židů z opery Nabucco). Nezapomnělo se ani na sborové evergeeny - na legendární a milovaný Boleráz, na „sborovou hymnu“ Radost od Jana Hanuše, při kterých se přidala velká část zcela zaplněného sálu.

Večer měl několik vrcholů. Vedle již dvou zmíněných výročí, to bylo také předání čestných ocenění. Zlatý odznak byl udělen čtyřem zakládajícím členkám, které zůstaly sboru věrny dodnes. Dirigentce Magdě Martincové Hlavní výbor UČPS udělil za dlouholetou práci ve vedení několika sborů a za letitou práci hlasového pedagoga zlatý odznak s granáty.

Nelze opomenout ani oslavu 15 let trvajícího pěveckého přátelství ŽKS Jirkov se slovinskými sbory. A nutno podotknout, že i za to patří obrovský dík panu Cyrusovi, neboť právě on stál u zrodu tohoto nádherného přátelství. Nebýt jeho dlouholetých osobních kontaktů, těžko by se vzájemné koncertní zájezdy po osamostatnění Slovinska uskutečnily. Význam této spolupráce podtrhla osobní účastí velvyslankyně Republiky Slovinsko J. E. paní Smiljana Knez s manželem, dirigentka několika slovinských sborů paní Emilije Kladnik Sorčan a zmíněné delegace dvou slovinských sborů.

V závěru koncertu se hodně gratulovalo, za Gaudium se gratulace ujali všichni. Na nápěv písně Pred muzikú složili vlastní text a potěšili oslavenkyně i všechny přítomné Jirkováky. Co může víc pohladit po duši, než když sálem zní: „Na muziku v Jirkově jsou mistři, kdo je jednou uslyší, hned zbystří, na zpěváky mají dobré těsto, Jirkov - to je sborů hlavní město...“

Po závěrečných taktech poslední společné písně dlouhý potlesk přerostl v obrovský aplaus vstoje a byl vyvrcholením úžasné atmosféry, která pohlcovala všechny přítomné. Na účinkujících bylo patrné, že reakce publika dala průchod emocím, pohnutí a zejména u jirkovských členek komorního sboru bylo možné zahlédnout odlesk slz, které jim samovolně stékaly po tvářích. Několikrát během koncertu v průvodním slově děkovaly svému zakladateli a dlouholetému sbormistrovi J. Cyrusovi a po skončení koncertu jim posluchači dali najevo, že je moc pěkné, že jeho odkaz nesou dál.

Na úplný závěr patřilo veliké poděkování těm, kdo koncert finančně či materiálně podpořil. Byla to zejména akciová společnost Severočeské doly Chomutov, město Jirkov, Globus Chomutov, Karlovarská Becherovka, a. s. Karlovy Vary.

Jen pomalu se posluchači rozcházeli, mnozí cítili potřebu poděkovat za silný zážitek, za velmi slavnostní ráz večera, za radost, která byla po celý večer vrchovatě rozdávána, ale také za oživení paměti na bohatou sborovou historii města, ve které hrál prvotní a nejpodstatnější roli právě Jaroslav Cyrus a díky němu – jeho nadšení, obětavosti, houževnatosti a vytrvalosti – spojilo se sborovým zpěvem určitou část života několik generací jirkovských dětí.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)