Chorus Ostrava

smíšený sbor • Ostrava


založen v roce 2008

49 členů

Chorus Ostrava, z.s.
Švabinského 1749/19
70200 Ostrava-Moravská OstravaUmělecké vedení

Kronika sboru


2023

říjen

International Choir Festival - City of Derry
Londonderry/Derry Severní Irsko, CZ2023

červen

Návštěva spřátelené obce Hinterschmiding/Německo

Partnerství mezi pěveckým sborem Chorus Ostrava a německou obcí Hinterschmiding trvá již řadu let. Druhá, stejně významná partnerská smlouva mezi oním malebným místem a obcí Bělotín byla uzavřena dokonce již před třiatřiceti léty! U obou těchto událostí byl Eduard Kavala, nestor bělotínské radnice, též dlouholetý člen sboru Chorus Ostrava.2022

prosinec2022

červenec

IFAS 2022
Pardubice, CZ

Zlaté pásmo kategorie D1 - Folklor
Zlaté pásmo kategorie BM - soutěž o cenu Bohuslava Martinů
2021

listopad

Musica Orbis Prague Gloria
Praha, CZ

Zlaté pásmo v kategorii smíšené sbory.2019

září

Rimini International Choral Competition 2019
Rimini, IT

Zlaté pásmo, 2.místo v kategorii Lidových písní.
Zlaté pásmo, 3.místo v kategorii Smíšené sbory.2019

květen

30 let přátelství v Hinterschmidingu

Oslava třicetileté spolupráce mezi obcemi Hinterschmiding (Německo), Bělotín a Chorusem Ostrava (VPS OU).2018

listopad

XIII Warsawski miedzynarodowy festiwal chóralny Varsovia Cantat
Varšava, PL

Zlaté pásmo v kategorii smíšených sborů
GRAND PRIX Absolutní vítěz soutěže2018

listopad

Dušičkový koncert s Májovákem
Karviná, CZ2018

srpen

Koncert s korejským sborem Seoul Motet Youth Choir
Olomouc, CZ2018

červenec

55th International Competition of Choral Singing 2018
Spittal an der Drau – Carinthia – Austria, AT

3.místo v kategorii Lidová píseň2018

červen

Letní koncert filmové a populární hudby
Řepiště, CZ
2017

listopad

Hudební současnost
Ostrava, CZ2017

říjen

Žilina - Voce magna 2017
Žilina, SK

Zlaté pásmo v kategorii A1 smíšené sbory a celkové 2.místo v kategorii A2017

červenec

10th Orientale Concentus International Choral Festival 2017
Singapur, SG

· Zlaté pásmo a absolutní vítězství v kategorii A1 - smíšené sbory
· Zlaté pásmo v kategorii Folklór
· Zlaté pásmo v kategorii Sakrální hudba
· Speciální cena poroty za nejlepší provedení Singapurského díla (povinné skladby)2017

červen

Filmová hudba
Řepiště, Baška, CZ2017

květen

750. let města Paskova - 9. symfonie L. v. Beethovena
Paskov, CZ2016

září

1.ročník Festivalu zborového umenia
Levice, SK2016

červenec

IFAS Pardubice 2016
Pardubice, CZ

Cena Bohuslava Martinů-vítěz kategorie
III.místo zlaté pásmo v kategorii smíšené sbory
II.místo v kategorii GRAND PRIX IFAS 20162016

květen

INTERNATIONAL CHOIR FESTIVAL "ZLATNA VILA" PRIJEDOR
Prijedor, BA

absolutní vítězství v kategorii smíšené sbory
nejlepší provedení soudobé skladby v kategorii smíšené sbory
ocenění za celkový projev v kategorii smíšené sbory
Mgr.Petra Rašíková oceněna za dirigentský výkon v kategorii zvláštní cena2015

prosinec

Mezinárodní soutěž adventní a duchovní hudby Bratislava
Bratislava, SK

zlaté pásmo - vítěz kategorie v kategorii Zmiešané spevácke zbory dospelých
Zlaté pásmo v kategorii Ludová pieseň a cappella2015

červenec

The Singing World
Petrohrad, RU

Laureat of the 2nd price v kategorii Mixed Choirs
Laureat of the 1st price v kategorii The folklore music2014

prosinec

Advent and Christmas Choir Festival Krakow 2014
Krakow, PL

stříbrné pásmo v kategorii smíšené sbory2014

únor

Mezinárodního písňový festival v polském Gdaňsku
Gdaňsk, PL

absolutní vítěz festivalu v kategorii smíšené sbory
zlaté pásmo v kategorii smíšené sbory2014

prof. Lumír Pivovarský ukončil činnost jako hlavní sbormistr
2013

září

Ostrava zpívala v Bretani

Ve dnech 5. - 13. července 2013 se pěvecký sbor Chorus Ostrava zpívající pod záštitou Ekonomické fakulty VŠB-TUO na základě pozvání Základní umělecké školy v Ploërmel (Francie) zúčastnil mezinárodní spolupráce na provedení oratoria Terra Nostra současného skladatele Pascala Courtela.

Během pobytu ve francouzské Bretani uspořádal Chorus Ostrava tři samostatné koncerty v obcích regionu - Taupont, Iffendic a Questembert. Toto zahraniční turné se uskutečnilo za finanční podpory Magistrátu města Ostravy, městského obvodu Poruba a za velké podpory Ekonomické fakulty VŠB-TUO, včele s paní děkankou prof. Dr. Ing. Danou Dluhošovou.

Úspěšně započatá spolupráce mezi učinkujícími bude podle předběžné dohody dále rozvíjena při reprízách uváděné skladby v Polské republice na jaře příštího roku. Obě tělesa spolupracující s Chorusem Ostrava pravděpodobně vystoupí i v Ostravě a blízkém okolí.

Vystoupení a celková prezentace pěveckého sboru Chorus Ostrava se při realizaci projektu vždy setkaly s vysoce kladným ohlasem a prostřednictvím tohoto tělesa došlo k velmi dobré, významné propagaci statutárního města Ostrava, Moravskoslezského kraje i celé České republiky.
2013

leden

Cena Města Ostravy pro Lumíra Pivovarského

Jen jednou za čas se scházejí představitelé města, aby projednali množství návrhů na udělení ocenění pro osobnosti, jejichž život a výjimečná činnost je úzce a významně spjata s Ostravou.
Také vedení smíšeného pěveckého sboru Chorus Ostrava podalo před časem návrh na ocenění svého dirigenta, pana profesora Lumíra Pivovarského.
Po dlouhých měsících čekání a napínavém vedení finálních telefonických hovorů s pověřeným organizačním štábem radnice, obdržela naše prezidentka JUDr.Miluše Rabasová, oficiální sdělení, že zastupitelstvo námi podanou žádost o ocenění našeho uměleckého šéfa doporučilo. Zbývalo „jen“ schválení návrhu radou Ostravské radnice. Konečně se tak stalo! Byli jsme definitivně informováni o pozvání k převzetí Ceny města Ostravy na středu 24.října. Toho dopoledne bylo na Ostravské radnici opravdu rušno. Za přítomnosti fotografů, novinářů, televize a zástupců dalších medií bylo o tomto dopoledni ve všech svátečních prostorách sídla „vlády města“ opravdu rušno. A my jsme byli u toho.
Paní Dolores Šavrdová, žena PhDr.Jaromíra Šavrdy, jednoho z nejznámějších disidentů kraje, byla oceněna in memoriam, zejména za občanskou statečnost.
Původně ostravské zpěvačce Marii Rottrové, která je známá především jako zpěvačka Flaminga/Plameňáků, bylo ocenění, na návrh vedení ostravské televize a Ostravského rozhlasu, uděleno především za hudební píli.

Pan Profesor Lumír Pivovarský převzal Cenu města Ostravy, s jeho příslovečnou lidskou a uměleckou pokorou, hlavně za celoživotní umělecký přínos pro město Ostravu a dosažení významných úspěchů v oblasti výchovy ostravské vysokoškolské mládeže. A my jsme rádi, že uznání a ocenění představiteli města si „náš Lumír“ zasloužil možná tak trochu také proto, že je dirigentem naším - dirigentem sboru Chorus Ostrava!!!

Mnozí členové našeho sboru se chystali přijít laureátovi poblahopřát a také zazpívat bezprostředně po uskutečnění slavnostního aktu. Nakonec jsme se rozhodli oslavit celou onu nevšední, hezkou událost, na příští pondělní sborové zkoušce. V jejím průběhu zvolíme novou sborovou prezidentku, a hned nato dáme průchod velké slávě - necháme zaznít Lumírovu z nejmilejších, a především - budeme pořád zpívat!

Vivat pan profesor Lumír Pivovarský!

Helmut König

2013

leden

Zemřel Dr. Luděk Zenkl

hudební vědec a pedagog, hudební publicista, a též velký hudební nadšenec, znalec a příznivec sborového zpěvu. Kromě jiného, působil dlouhá léta také na Pedagogické fakultě v Ostravě, odkud ho znala celá hudební, odborná a pedagogická veřejnost regionu.
V sobotu 8. prosince 2012 jsme se s ním naposledy rozloučili na Slezské Ostravě.

Členově pěveckého sboru Chorus Ostrava, k němuž měl pan Dr. Luděk Zenkl, stejně jako jeho synové, hezký osobní vztah, se sešli ve velkém počtu na kůru smuteční síně, aby společně, také s bývalými členy sboru, zazpívali písně, které patřily k oblíbeným zesnulého.2013

leden

Vánoční oratorium (Weihnachtsoratorium) - J. S. Bach

Dlouhé týdny nacvičoval komorní orchestr Janáčkovy konzervatoře a separátně také jejich domácí pěvecký studentský sbor. Navíc se, pro účel posílení konzervatoristů, a tak dosažení možné produkce tohoto ne zrovna snadného díla, na přechodnou dobu utvořilo sborové těleso vzniklé spojením APS VŠB TU Ostrava pod uměleckým vedením Jana Mlčocha a smíšeného pěveckého sboru Chorus Ostrava, pod uměleckým vedením Jana Mlčocha a Lumíra Pivovarského.
Nakonec bylo toto náročné dílo – známé Bachovo Vánoční oratorium v podobě dvou koncertů ve dnech 19. a 20.12.2012 v ostravském múzickém stánku s tamním dvorním dirigentem Petrem Šumníkem předvedeno.
Stalo se tak před publikem, které se o dvou adventních večerech v docela hojném počtu shromáždilo v sále Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě.

Účinkující samotní by neměli hodnotit, jaké to bylo. Pro mnohé bylo Vánoční oratorium Johanna Sebastiana Bacha prvním setkáním a novou zkušeností s nastudováním a produkcí něčeho nad rámec standardního repertoáru sborových těles, tedy setkání s něčím „větším“, ne zrovna běžným dílem.

Naši oba pánové dirigenti, kteří toto Oratorium Tempore Nativitatis Christi trpělivě a dlouho nacvičovali, a po oba večery v diváckém sále „akci“ sledovali, našli pro věc dobrá hodnotící slova. Realizace celé akce bylo údajně pochvalně přijata také vedením Janáčkovy konzervatoře.

Tož přejme si, aby tento společný projekt nebyl na dlouhou dobu projektem posledním!

Helmut König

2013

leden

Přijímáme nové zpěváky i zpěvačky

Zkoušíme každé pondělí od 18.00 do 21.00 hodin v přízemí budovy E, Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava.

Máte-li rádi sborový zpěv – přijďte se podívat na zkoušku – nové členy vítáme.2013

Koncertní turné a provedení oratoria Terra Nostra (Pascal Courtel)
Bretaň, FR2013

Oratorium Terra Nostra (autor Courtel Pascal)
Ploërmel, FR2013

Mgr. Petra Rašíková zahájila činnost jako sbormistr2012

28. Mezinárodní soutěž pěveckých sborů o Velkou cenu Franze Schuberta
Vídeň, AT

stříbrné pásmo2012

mezinárodní soutěž
Vídeň, AT2011

CD Zpěvy s duší (Chorus Ostrava)2011

Premiéra skladby Kdo umí, ten Lumír (Jiří Pospíšil)
Ostrava2011

Premiéra skladby Zdravice - salut (Antonín Tučapský)
Ostrava2011

33. Festival zborového spevu Viliama Figuša-Bystřého
Banská Bystrica, SK2010


Andalusie, ES
2009

červenec

Chorus Ostrava s cimbálovou muzikou Kotci v Bretani uspěli

Na dvanáctidenním turné po francouzské Bretani (1.–12. července 2009) odzpíval Chorus Ostrava osm koncertů a cimbálovka Kotci kromě toho, že každý večer hrála ke zpěvu, tanci a poslechu pro vlastní potěchu, odehrála pět koncertů spolu se sborem Chorus Ostrava a také jeden samostatný koncert v městečku Josselin. Díky rozmanitosti hudebních žánrů si tak všichni posluchači přišli na své. Společně s místním ploërmelským orchestrem a sborem Dinorah zazněly na třech koncertech vybrané části Händelovy Korunovační mše. Kromě klasické světové sborové tvorby vybrali sbormistři Lumír Pivovarský a Jan Mlčoch pro zdejší publikum skladby českých autorů – Bohuslava Martinů, Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka, Adama Michny a mnoho lidových písní v různých úpravách v doprovodu cimbálovky i acapella.
Účastníci tohoto zájezdu si však kromě hudby také dosytosti užili bretaňských památek, hradů, zámků, hortenzií, zdejší přírody, Atlantiku, pohostinných lidí, kavárniček a vína. Snad budeme stejně zdatní při organizaci pobytu Bretoňců u nás příští rok.2009

červen

Koncertní zájezd do Bretaně

Členové sboru Chorus Ostrava mají na prvních 14 dní prázdnin program připravený. Ve spolupráci s kulturním centrem v bretaňské oblasti Morbihan připravil řadu koncertů v různých místech tohoto krásného francouzského regionu.
Chorus Ostrava pod vedením svých dirigentů, prof. Lumíra Pivovarského a Jana Mlčocha, se představí francouzskému publiku na celkem 12 koncertech s třemi různymi typy programů. Krom sborové klasiky české i světové provenience zazní také pod vedením dirigenta Jana Mlčocha výběr z Handelových korunovačních mší a ve spolupráci s cimbálovou muzikou Kotci z Frýdlantu n. Ostravicí také několik pásem moravského a slovenského folkloru. Jen doufáme, že v tradičně deštivé Bretani nám bude počasí více nakloněno než u nás doma.
2009

květen

Jarní koncert sboru Chorus Ostrava ozvláštnila cimbálovka

Chorus Ostrava oslovil cimbálovou muziku Kotci z Frýdlantu nad Ostravicí, aby byla hosty na jejich koncertě, který se konal 5. května 2009 v ostravském kině Vesmír. Diváci toto netradiční spojení přijali nadšeně. V první části koncertu totiž zazněly klasické sborové skladby autorů Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů, W. A. Mozarta, Pavla Česnochova, Edvarda Griega, Antonína Tučapského a skladby soudobého španělského skladatele Javiera Busto, ale celou druhou polovinu koncertu tvořila lidová hudba v různých podobách. Po samostatném vystoupení cimbálové muziky Kotci se k těmto sedmi muzikantům přidal sbor a následovaly moravské lidové písně, ale i rusňácké či východoslovenské písně (karičky) ve svižném tempu s doprovodem cimbálovky i a capella. Zpěváci a muzikanti si ověřili, že toto spojení je divácky velice dobře přijímáno, a tak nic nebrání tomu, aby v červenci 2009 společně vyrazili na plánované koncertní turné do francouzské Bretaně.
Kateřina Kučová2009

CD Chorus Ostrava Live (Chorus Ostrava)2009

koncertní turné
Hinterschmiding, DE2009

koncertní turné s cimbálovou muzikou Kotci
Bretaň, FR2008

Mezinárodní sborový festival hudebního romantismu
Vlachovo Březí, CZ

Cena Jindřicha Bošky udílená za dlouholetou sbormistrovskou činnost pro prof. Lumíra Pivovarského2008

Mezinárodní sborový festival hudebního romantismu
Vlachovo Březí, CZ

Cena za pozoruhodný výkon mladého dirigenta Jana Mlčocha)2008

Mezinárodní sborový festival hudebního romantismu
Vlachovo Březí, CZ

Cena Musica romantica udělovaná za nejlepší provedení romantické skladby Antonína Dvořáka: Večerní l2008

Mezinárodní sborový festival hudebního romantismu
Vlachovo Březí, CZ

z cyklu V přírodě2008

Sbor byl založen roku 2008.2008

prof. Lumír Pivovarský zahájil činnost jako hlavní sbormistr


Hledáme nové hlasy!

koho hledáme?

soprán 2, alt 2, tenor,bas

co požadujeme?

Znalost not, pravidelná docházka na zkoušky, chuť se zúčastňovat plánovaných akcí a koncertů.

co nabízíme?

Skvělý kolektiv až s rodinnou atmosférou. Možnost se se sborem někam podívat ať už v rámci České republiky tak i do zahraničí.

jak se stát členem?

Máte-li chuť, přijďte se podívat na zkoušku sboru. Zkoušky jsou každé pondělí v 17:50 hod na Ekonomické fakultě VŠB v Ostravě. Více na www.chorusostrava.cz


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)