Pěvecká organizace v letech 1868–1928 (10/14)

V čtrnáctidílném seriálu Vám přinášíme část dějin sborové organizace u nás, jak je v obsáhlém referátu podal František Zeman (1882–1949), dlouholetý člen pěveckého spolku Vítkov a redaktor Věstníku pěveckého a hudebního, v jehož zvláštním vydání u příležitosti Jubilejního sjezdu, výstavy a festivalu Pěvecké obce československé v roce 1928 tento článek vyšel.František Zeman, pátek 20. května 2005
Magazín > Historie

V roce 1920 založeno bylo na podkladě nových stanov po předběžných poradách Hudební nakladatelství POČ s prodejnou veškerých hudebnin a umístěno ve spolkových místnostech v Lützowově ulici. Zřízeno bylo jako tichá společnost a pěvci i přátelé pěvectva vyzváni k upisování podílů po 200 Kč. Výbor POČ chtěl tímto podnikem „prospěti především věci pěvecké a zvláště posíliti finanční stav organisace, jež jen finančně silná plniti může důležité úkoly, jí přikázané“. Bohužel, naděje ve zdar podniku kladené se nesplnily tak, jak očekáváno, pěvectvo dosud plně nechápe hesla Pěvectvo – sobě a podnik málo podporuje.

Na mimořádném pěveckém sněmu dne 20. února 1921 v čelo organisace postaven po odcházejícím churavějšícím Dr. K. Motejlovi Dr. Luboš Jeřábek. Odstupujícímu Dr. K. Motejlovi projevilo shromážděné pěvectvo díky za jeho činnost a jako čestný dar POČ odevzdána mu umělecká bronzová plaketa. Současně jmenován byl prvým čestným členem POČ. Náměstky starosty POČ zvoleni opět Dr. Jos. Theurer a Jar. Tureček.

V roce 1921 užší výbor ujal se soustavného pořádání pěveckých zájezdů do poněmčeného území. Vyzval sdružené jednoty, aby stejně se hlásily k těmto zájezdům. V tom směru vyvinuly některé zpěvácké spolky činnost úctyhodnou a každý rok od té doby lze zaznamenati řadu pěveckých zájezdů, pořádanými našimi spolky zcela nezištně, které nesou našim hraničářům osvěžení a radost i posilu v jejich těžkých životních bojích.

Ve dnech 3. až 6. ledna 1922 hostila Praha milé hosty. POČ a českolužický spolek „Adolf Černý“ uchystaly a pořádaly sem pěvecký zájezd nejmenší větve slovanské, lužických Srbů, kteří sem vyslali s uměleckým vůdcem skladatelem Bj. Brawcem smíšený sbor Hudebního odboru Matice Slezské v Budyšíně. Pod protektorátem hl. m. Prahy konány dva koncerty, jež ukázaly nám hudební bohatství lužcikého lidu. Písní měly nás sblížiti s bratrskými srdci. Lužičtí Srbové navzájem měli poznati naši kulturu, měli se setkat s naší láskou a vrátiti se domů se zárukami kulturní pomoci, posíleni, aby si zachovali svůj ráz, svůj jazyk, své Slovanství. Zájezd byl významnou událostí a setkal se s naprostým úspěchem. Byl počátkem upřímného přátelství mezi pěvci lužickosrbskými a československými, které přičiněním lužickosrbského buditele Bj. Krawce se stále udržovalo a vedlo ke vstoupení lužickosrbských pěv. sborů do naší POČ.

Na počátku roku vydány byly nové emailované odznaky organisační, s pozlacenou lyrou a zkratkou názvu pěv. organisace POČ v kruhu trikolory.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)