Zbyněk Mrkos - skladatel, sbormistr a organizátor hudebního života

Vzpomínáme na prvního předsedu UČPS

Zbyněk Mrkos se narodil v Brně v učitelské rodině. Jeho otec, ředitel měšťanské školy v Brně-Židenicích, působil celý život jako organizátor hudebního života. Byl zakládajícím členem a prvním předsedou Unie českých pěveckých sborů, organizaci vedl celých 20 let.-cs-, středa 14. dubna 2021
Magazín > Historie

Zbyněk Mrkos

rodinný archiv / zus-brno.cz

PhDr. Zbyněk Mrkos (25.11.1919 – 14.4.1993)

Po ukončení středoškolských studií v roce 1939 složil Zbyněk Mrkos přijímací zkoušku na brněnskou konzervatoř. Obor skladby na konzervatoři absolvoval v roce 1943 sonátou pro violoncello a klavír, doprovázen rozhlasovým orchestrem, řízeným Břetislavem Bakalou. Poté přijal místo korepetitora v Městském divadle v Brně, kde působil až do uzavření divadel v září 1944. Po osvobození, v květnu 1945, podal Zbyněk Mrkos přihlášku na Mistrovskou školu dirigentskou pražské konzervatoře a stal se žákem profesora Václava Talicha. Často spoluúčinkoval při koncertech České filharmonie, kam byl zván jako externista. Měl možnost seznámit se s prací velkých dirigentů Rafaela Kubelíka, Paula Sachera, Charlese Müncha přímo v orchestru. Nemalý přínos pro budoucí uměleckou praxi představovalo také členství v Talichově Českém komorním orchestru, kde byl cembalistou. Od září 1947 získal stálé místo tajemníka brněnské konzervatoře a současně se stal profesorem hudební teorie. Koncem roku 1947 založil Moravský komorní orchestr, který vedl až do roku 1982.

V roce 1951 vznikl Symfonický orchestr brněnského kraje a Zbyněk Mrkos byl jmenován uměleckým šéfem tohoto tělesa. Od 1.1.1956 spojením Symfonického orchestru a orchestru Československého rozhlasu vzniklo těleso světové úrovně – Státní filharmonie Brno. Do jeho čela byl postaven Břetislav Bakala a dirigenty se stali Zbyněk Mrkos a Otakar Trhlík.

V roce 1949 navázal Zbyněk Mrkos uměleckou spolupráci s Vachovým sborem moravských učitelek jako zastupující dirigent Břetislava Bakaly a po jeho smrti jako umělecký šéf až do roku 1962. Aktivně pořádal sbormistrovské kurzy, které vedl 28 let. Byl předsedou Unie českých pěveckých sborů od jejího založení v roce 1969 až do roku 1989.

V roce 1960 se Zbyněk Mrkos vrátil k pedagogické činnosti na brněnské konzervatoři, kde působil ve funkci zástupce ředitele a profesora. Pedagogicky působil i na JAMU v Brně. Vedle dlouholeté pedagogické a umělecké činnosti zastával Zbyněk Mrkos mnoho významných funkcí v hudebním životě kraje i města Brna. Svým nadšením pro věc uměl získat mnohé pro spolupráci a byl jim svou obětavostí a elánem v práci příkladem. Jeho odkaz přetrvává a žije v uměleckém působení těch, kteří byli jeho žáky a prošli jeho péčí.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)