Pěvecká organizace v letech 1868–1928 (5/14)

V čtrnáctidílném seriálu Vám přinášíme část dějin sborové organizace u nás, jak je v obsáhlém referátu podal František Zeman (1882–1949), dlouholetý člen pěveckého spolku Vítkov a redaktor Věstníku pěveckého a hudebního, v jehož zvláštním vydání u příležitosti Jubilejního sjezdu, výstavy a festivalu Pěvecké obce československé v roce 1928 tento článek vyšel.František Zeman, pátek 15. dubna 2005
Magazín > Historie

Přes 3000 pěvců při Smetanově České písní o festivalu roku 1904.

Rok 1904 přišel. Na všech stranách pěvectvo připravovalo se k významnému „svátku české hudby a písně“, jenž měl „ukázati cizině bohaté květy naší zpěvné slovanské duše na půdě rodné, doma, kde uzrály vzdor stínu nepřízně v plody nejkrásnější“. Pěvecký sjezd konal se ve dnech 3. až 5. dubna. 3. dubna byl slavnostní sněm v památné zasedací síni radnice staroměstské, který měl průběh velmi povznášející. Přítomno bylo 131 zástupců 85 spolků a 14 žup. Při volbách zvolen starostou opět řed. Václ. Sehnal, I. náměstkem Dr. Theurer. Odpoledne téhož dne konán první koncert festivalový, při němž asi 1500 pěvců provedlo oratorium „Sv. Ludmila“ od Ant. Dvořáka. Následoval representační večer „Ú. J.“. Dne 4. dubna konal se po celém výstavišti pěvecký den a produkce jednotlivých spolků pěveckých a celých žup. V koncertní síni průmyslového paláce pořádán druhý koncert festivalový, při němž vedle písní, hudby instrumentální a samostatných výkonů „Hlaholu“ a „Smetany“ z Plzně pěvectvo v počtu přes 3000 hlav zapělo B. Smetany „Českou píseň“ a mužský sbor přes 2000 pěvců přednes Bendlův „Pochod Táborů“. Dne 5. dubna byl třetí den festivalový, věnovaný hudbě komorní a orchestrální. Po koncertě konán přátelský večer na počest hostí pařížských, kde opět pěvectvo zpívalo, a tak krásným způsobem zakončeny slavnosti festivalové, při nichž pěvectvo české vystoupilo tak důstojně a takovým úspěchem, že zůstanou v dějinách jeho vždy zapsány nesmazatelným písmem. Za 14 dní po festivalu dne 17. dubna uspořádán lidový koncert festivalový, při němž pražské pěvectvo zapělo „Českou píseň“ a „Pochod Táborů“. „Ú. J.“ vyznamenána za účast při těchto hudebních slavnostech velkou stříbrnou medailí města Paříže. U příležitosti sjezdu pěvectva a I. festivalu vydáno bylo slavnostní číslo organisačního „Věstníku“.

Dne 17. ledna roku 1905 postihla „Ú. J.“ těžká ztráta úmrtím zasloužilého starosty Václ. Sehnala. Na mimořádném valném sněmu dne 30. dubna za přítomnosti 80 zástupců zpěv. spolků a žup v doplňovací volbě zvolen starostou „Ú. J.“ JUDr. Kar. Motejl. Téhož dne v předvečer I. výročí úmrtí Ant. Dvořáka uspořádala „Ú. J.“ v Rudolfinu Dvořákův koncert pěvectva Velké Prahy. Na paměť mistra Ant. Dvořáka vydáno oslavné číslo „Věstníku“.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)