Farnost Suchdol- benefiční svatodušní koncert

Farnost Suchdol a pěvecké sbory Orlice a Vlastimila Prostějov, Vás zvou na benefiční svatodušní koncert, který se uskuteční v neděli 9. 6. 2019 od 16:00 hodin v kostele Navštívení Panny Marie v Suchdole.Ludmila Přikrylová, sobota 8. června 2019
Magazín > Sborový život

Kostel Navštívení Panny Marie

Google / Google

Ženský pěvecký sbor Vlastimila, který nyní před vámi stojí, v srpnu dovrší 150 let svého působení. Byl založen v roce 1869, v době národní obrody. V době, kdy bylo nutné propagovat nejen český zpěv a hudbu, ale kulturu vůbec. Proto také spolek půjčoval ze své bohaté knihovny české knihy, pořádal kurzy českého jazyka i zajímavé přednášky. Ve všech dobách byl však jeho hlavní osvětovou činností zpěv. Repertoár i dnes tvoří skladby nejrůznějších žánrů, od úprav lidových písní přes umělé sbory á capella až po rozsáhlé kantáty. Po svém vzniku se Vlastimila potýkala s problémy s přístřeším pro své zkoušky, když byla v roce 1894 náhle vystěhována z městské školy na Vápenici. Naštěstí v roce 1905 zanechávají manželé Vojáčkovi peněžitý odkaz k výstavbě Národního domu, kde oba sbory, Vlastimila i Orlice, nacházejí trvalé útočiště dodnes…

Sbor Vlastimila pravidelně pořádá jarní a vánoční koncerty v Prostějově i okolí, na podzim zpívá na prostějovských hodech a účastní se přehlídky sborů s Písničkou se mládne v Kojetíně. Bývá pravidelným hostem na festivalu Ženská srdce, pořádaným Unií českých pěveckých sborů. Ve své bohaté historii vyjel i několikrát do zahraničí.

Během 125 let si taktovku předalo mnoho (9) dirigentů, a posledních 25 let sbor obětavě řídí Marie Hejdušková a zastupující dirigentkou je Zuzana Krcháková.

Pěvecký sbor Orlice

Byl založen v roce 1862 a patří k nejstarším pěveckým tělesům vůbec. Vznikl po uvolnění politického a společenského života v našich zemích po pádu Bachova absolutismu, kdy nastává druhá etapa v zakládání mužských, ale i ženských sborových těles. Na počátku této druhé vlny vzniká Orlice, spolu s dalšími slavnými sbory. Do konce století jich vzniklo téměř tisíc, když třetina z nich opět zanikla. Prvními členy Orlice byli mladí chlapci z rodin řemeslníků, původně členové čtenářského spolku „u Tesaříků.“ Mimo čtení se zde i deklamovalo a zpívalo. Opisovali se různé písně a chlapci je učili své přátele. Tehdy také přišel otec Jan Tesařík s nápadem založiti pěvecký spolek. A tak 1. listopadu r. 1861 zavítalo do zkoušky devět nadšenců. Prvním dirigentem sboru byl učitel drozdovické školy Jan Tauber. Členů postupně přibývalo a r. 1862 musely být zkoušky přeloženy větších prostor. V roce 1905, stejně jako Vlastimila, získává Orlice doživotní právo k užívání zkušebny v Národním domě. V čele sboru se za ta léta vystřídala spousta dirigentů. V současné době spolek vede Pavla Šamánková.

Svoji aktivní činnost projevovala Orlice i mimo své město, např. národní pěvecké slavnosti v Brně, Olomouci, na Hukvaldech či ve Znojmě. Dále to bylo vystoupení u příležitosti položení základního kamene Národního divadla v Praze nebo pořádala záslužné výchovné koncerty pro žáky základních a středních škol. Dodnes se Orlice účastní festivalů pěveckých sborů severní a střední Moravy.

Repertoár sboru Vlastimila

B.Polleri: Ecce panis Angelorum

R.Remondi: O sacrum convivium

G.de Marzi: Signore delle cime

Xabier Sarasola: Pater noster

Repertoár sboru Orlice

Macek F.:Hubertská mše / Credo

D.S.Bortňanskij: Tebe pojem

Vinogradov: Milosť mira

an. Blagoslovi,duše moja, Hospoda

anonym: Nitida stella / + housle

J.Pavlica: Anděle Boží

L.Janáček: Pán Bůh vám zaplať

P.Janczak: Kyrie

P.Janczak: Miserere

Smíšené

Kánon: Dona nobis pacem

W.A.Mozart: Ave verum

Audrey Snyder: Ubi caritas

V.Říhovský: Laudate Dominum

G.Young: Alleluia

J.Clarke: Chvalte radostně

Výtěžek bude věnován na probíhající opravy kostela. Vstupné je dobrovolné.

Srdečně zvou pořadatelé


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)