Beseda

mužský sbor • Valašské Meziříčí


založen v roce 1862

16 členů

zřizovatel Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí

Vrátník Josef
Hrachovec 230
75701 Valašské MeziříčíKronika sboru


2023

listopad

podzimní koncert sboru
velký sál zámku Žerotínů, CZ2023

listopad

Stanislav Machanec ukončil činnost jako hlavní sbormistr2023

duben

festival duchovní hudby
farní kostel Nanebevzetí panny Marie Valašské Meziříčí, CZ2022

květen

Festival duchovní písně
kostel Nanebevzetí panny Marie Valašské Meziříčí, CZ2021

listopad

podzimní koncert sboru
kaple zámku Žerotínů Valašské Meziříčí, CZ2020

září

vystoupení v rámci Dnů města VM
Valašské Meziříčí, CZ
2019

říjen

festival seniorských sborů
Praha, CZ
2017

září

Ještě tu jsme

Po delším odmlčení na těchto stránkách oznamujeme všem příznivcům sborového zpěvu nejen na Valašsku, že mužský pěvecký sbor Beseda stále žije a nyní právě se připravuje na oslavu 155. výročí své existence. Viz rubrika připravovaných koncertů.2017

červenec

Ozvěny Valašského slavína

Vystoupení ve Valašském muzeu v přírodě Rožnov p.R. v rámci akce Ozvěny Valašského slavína.
2016

Fest
Praha, CZ
2013

leden

BESEDA V ROCE 2012

S končícím rokem 2012 i Mužský pěvecký sbor Beseda ve Valašském Meziříčí bilancuje svou činnost. Nahlédněme tedy do výkazu jeho aktivit. Zpěváci sboru absolvovali v tomto kalendářním roce 41 zkoušku. Konaly se vždy každé pondělí ve zkušebně v budově bývalého zemědělského a potravinářského učiliště na Sokolské ulici. Průměrná účast zpěváků byla 20 členů sboru na jedné zkoušce. Mimo pravidelných zkoušek absolvoval sbor jedno celodenní soustředění a jedno třídenní soustředění za účelem intenzivního nácviku programu na slavnostní koncert ke 150. výročí založení sboru.
Koncertní vystoupení absolvoval sbor v předprázdninovém období dvě. Jedno bylo při příležitosti výročí založení klubu důchodců v obci Rouské, druhé pak společně s Ženským pěveckým sborem Hedvika ve Všechovicích v rámci akce „Noc kostelů“.
Vyvrcholením činnosti sboru v letošním roce bylo uspořádání slavnostního koncertu u příležitosti 150. výročí jeho založení, který se uskutečnil dne 9. listopadu. Na jeho programu byly skladby W.A. Mozarta, Antona Brucknera, Bedřicha Smetany, Pavla Křižkovského, Leoše Janáčka, Josefa Bohuslava Foerstera, Ferdinanda Vacha, Josefa Nešvery a dalších. Tři skladby byly zpívány společně s Ženským pěveckým sborem Hedvika. Ten také zazpíval samostatně další tři skladby hudebního skladatele Antonína Tučapského s doprovodem cimbálu v podání Jaroslava Kneisla. Koncertu se zúčastnil i zástupce Unie českých pěveckých sborů – předseda oblastního výboru pro Zlínský a Jihomoravský kraj ing. František Nantl, který po skončení koncertu ocenil za dlouholetou činnost ve sboru předáním zlatých odznaků tyto zpěváky: 1. tenor – Petr Jež, Miroslav Šrámek, 2. tenor – Miloslav Havlík, Eduard Pobucký, 1. bas - Vladimír Dospěl, Peter Palla, Antonín Přikryl, 2. bas – Milan Axmann, Josef Hurský, Stanislav Machanec. K příležitosti 150. výročí založení Besedy byl vydán almanach autora Josefa Kramáře a také pamětní list, jehož tvůrci jsou Josef Válek a Vítězslav Zachrdla.
V předvánočním období připravil Mužský pěvecký sbor Beseda vystoupení pro klienty a pracovníky hospice Citadela ve Valašském Meziříčí a dále se již tradičně podílel na přípravě společného vystoupení s Ženským pěveckým sborem Hedvika v Lapidáriu kostela Svaté Trojice při provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby.
Do aktivit sboru je bohužel nutno zahrnout i jeho pěvecká vystoupení při úmrtí členů Besedy. V letošním roce se takto Beseda rozloučila s Lubomírem Petrášem, Milanem Ondřejem a Jaromírem Ondrouškem.
Osm zpěváků Besedy je zároveň činných v Moravském mužském pěveckém sdružení Haná v Olomouci a podílí se na koncertní činnosti tohoto sdružení v Olomouci a jeho okolí.
Stanislav Machanec
sbormistr
2012

říjen

Slavný podzim ve Valašském Meziříčí: 150 let Besedy! Mužský pěvecký sbor zde poprvé vystoupil roku 1862

Úctyhodných 150 let slaví letos Mužský pěvecký sbor Beseda, nejstarší kulturní spolek Valašského Meziříčí, města s 28 000 obyvateli v srdci Moravskoslezských Beskyd. Hlavním počinem tohoto výročí je koncert pořádaný 9. listopadu 2012.
Beseda vznikla jako mnohé jiné pěvecké sbory ze Čtenářského spolku v roce 1862. Podle kronik se její ustanovení – „beseda hudební, zpěvní a deklamatorní“ – konalo 23. dubna toho roku. Na podzim, tedy přesně před 150 lety, těleso poprvé vystoupilo před vděčnými valašskomeziříčskými diváky.
Zakladatelem a sbormistrem Besedy byl učitel Florián Stoklas. Během historie stála v jejím čele řada osobností, například hudební skladatel Jan Nepomuk Polášek, žák Leoše Janáčka, nebo František Hanus, otec známého herce. Sbor má ve svém bohatém repertoáru kromě jiných i skladby Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů.
Zpočátku působil jako součást Sokola, Občanské a Měšťanské besedy. V roce 1903 byl rozšířen o sbor ženský a smíšený. Od 50. let 20. století působí pouze jako mužský. V roce 1939 se ujal sbormistrovství Václav Ditrich-Dětrich. V letech 1948–1958 řídil Besedu varhaník Alois Svozil, žák Leoše Janáčka.
Láska opravdivá
V novodobé historii Beseda získala na Krajském festivalu pěveckých sborů ve Frýdku-Místku ocenění za nejlepší provedení skladby „Láska opravdivá“ Leoše Janáčka (1986) a obsadila třetí místo v mezinárodní pěvecké soutěži „Pražské dny sborového zpěvu“ (1995). Stalo se tak pod skvělým vedením mladého sbormistra Jana Mikuška, absolventa pražské AMU.
Roku 1998 převzala umělecké vedení Besedy Marie Slámová, nyní Stromšíková, které si sbor jakožto mladé a hezké velmi považoval. Po jejím odchodu se místa ujal současný sbormistr Stanislav Machanec.
Repertoár Besedy není žánrově ani historicky vymezen. V minulosti byly sboru věnovány skladby Jana Nepomuka Poláška, Oldřicha Hilmery, Jaroslava Křičky a jeho bývalého člena Antonína Tučapského.
V roce 2005 se Beseda podílela na pořádání 11. ročníku setkání mužských pěveckých sborů se zaměřením na duchovní sborovou hudbu. V roce 2007 uskutečnilo těleso společně s pěveckým sborem Lumír ze Vsetína umělecký zájezd do Slovinska. Roku 2008 se zúčastnilo programu CK Valaška – Zavírání moře v Chorvatsku.
Mezi pravidelné akce Besedy patří hojně navštěvovaná Česká mše vánoční ve valašskomeziříčském Lapidáriu, jarní koncert či vystoupení na Dnech města.
Ke stálým členům sboru patřil téměř 60 let i profesor Jiří Demel, všestranná osobnost kulturního dění na Valašsku. Kromě zpívání se podílel i na skladbě a režii koncertních vystoupení, konferoval a také sepisoval všechny publikace, které vycházely u příležitosti kulatých výročí tělesa.
Koncert k 150. výročí sboru
Slavnostní koncert k 150. výročí mužského pěveckého sboru Beseda se koná 9. listopadu 2012 v prostorách zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí. V programu má například Mozartův kánon Alleluja, Smetanovo Věno a Proč bychom se netěšili, Janáčkův Vínek stonulý, Nešverovo Moravě či Verdiho Nabucco. Hosty koncertu jsou ženský pěvecký sbor Hedvika a Petr Bazala.2012

srpen

MPS Beseda slaví 150. výročí od svého založení

Slavnostním koncertem dne 9. listopadu 2012 si MPS Beseda z Valašského Meziříčí připomene 150. výročí svého založení.2012

červen

Všechovické hody zahájeny valašskomeziříčskými sbory

2. 6. 2012 – Skladbou Missa Brevis Zdeňka Lukáše zahájily valašskomeziříčské pěvecké sbory Hedvika a Beseda hody ve Všechovicích. Tamní kostel v podvečer 2. června 2012 rozezněly i další skladby Hedviky, jako například „Aká si mi krásná“ nebo „Studánka lesní“, dirigované Růženou Děckou. Početnému publiku se hrou na cimbál představili také její žáci.
Vpravdě milou vesnickou pospolitostí bylo následné posezení účinkujících s představiteli obce na faře, při kterém samozřejmě nechybělo další, tentokrát improvizované zpívání.

Eva Lhoťanová2011

listopad

I arcibiskup Jan Graubner ocenil Besedu na olomouckém festivalu

24. 10. 2011 – Dominanta mezi olomouckými chrámy, Dóm sv. Václava, hostil v sobotu 22. října 2011 mužské pěvecké sbory z Olomouce, Ostravy, Vsetína a Valašského Meziříčí. Také Beseda úspěšně vystoupila na tomto festivalu duchovní hudby ekumenického charakteru.
Přímou záštitu akci poskytli arcibiskup Jan Graubner a biskup Josef Hrdlička. Stali se rovněž iniciátory závěrečného potlesku vestoje, který se v zaplněné katedrále rozezněl po mši Petra Ebena „Missa Adventus et Quadragesimae“ pro mužský sbor a varhany. Právě dómské varhany patří k nejlepším romantickým nástrojům u nás.
Úvodní tříhlasý kánon Besedy „Dona Nobis Pacem“ byl velmi dobře přijat také odbornou veřejností. Sbor jako jediný vystoupil hned se čtyřmi skladbami – dalšími byly „Quare obdormis Domine“ V. Kučery, „Ora pro nobis“ R. Papperta a „Přijď Králi věčný náš“ J. Weslyho.
Během festivalu byli oceněni zasloužilí členové zúčastněných mužských pěveckých sborů.
-el-
--------------------------------------------------------------------------------2011

listopad

Setkání na zámku a v Lapidáriu

23. 9. 2011 – Mužský pěvecký sbor Beseda z Valašského Meziříčí, člen Unie českých pěveckých sborů, vystoupil v září 2011 na domácí půdě – v rámci Dnů města na zámku Žerotínů a k ukončení výstavní sezony v kostele Nejsvětější Trojice, Lapidáriu.
Na zámku Beseda nabídla skladby Pretoria, Poláška a Beethovena. Dalšími účinkujícími byli Cimbálová muzika Polajka, Dětský pěvecký sbor Broučci při ZŠ Salvátor, Smyčcový orchestr ZUŠ Valašské Meziříčí a Dětský folklorní soubor Ovečky. Někteří z nich zapěli s Besedníky závěrečné lidovky – „Kdo má počernů galánku“ a „Na horách studénky“. Sklidili spontánní aplaus.
Tradiční koncert v Lapidáriu Trojice se nesl v lidovém duchu – zazněla Poláškova „kněždubská věž“, „Nestískaj mi šuhaj“, Tučapského „Ej něchcem paleného“ nebo závěrečná Janáčkova „Láska opravdivá“. Bouřlivý potlesk zaznamenalo ve starobylém kostelíku sólo „Ave Maria“ neodolatelného barytona Oldřich Botha, součást Fischerovy skladby „Kdybych byl zvonečkem“.
Nečekaným zpestřením koncertu se staly verše, přednesené členy Besedy během pauzy. Byly o cestách, dvou stromech, králi, který hledal nevěstu, a také o naději. -2011

červen

Zámek Kinských hostí výstavu „Vysílá československý rozhlas“

Muzeum v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí hostí od 23. června do 4. září 2011 výstavu historických radiopřijímačů ze soukromých sbírek, otevřenou denně kromě pondělí (www.muzeumvalassko.cz).
Na vydařené a hojně navštívené vernisáži vystoupili Mužský pěvecký sbor Beseda a Petr Bazala z Valašského Meziříčí. Nejeden ctitel techniky z dob minulých nebo obdivovatel krásy starých přístrojů zavzpomínal, jaké rádio měl doma on, případně jeho rodinní příslušníci. Atmosféru navodily též dobové nahrávky, linoucí se z vybraných aparátů.2011

červen

Profesor Jiří Demel odpočívá na Valašském Slavíně

12. 6. 2011 – Profesor Jiří Demel (1923–2006), všestranná osobnost kulturního dění na Valašsku a vynikající pěvec, který sboru Beseda věnoval přes 60 let svého života, z toho významnou část jako jeho předseda, spočinul 12. června 2011 na Valašském Slavíně v rožnovském skanzenu.
Úctu a hold Jiřímu Demlovi během pietního aktu vzdali starosta města Valašské Meziříčí Jiří Částečka, Jana Rosáková z tamní T. J. Sokol a Radoslav Vlk, náměstek ředitele pro odbornou činnost Valašského muzea v přírodě.
Jejich proslovy prokládaly písně pěveckého sdružení Beseda („Eště já se podívám k tým mezříčským zahradám…“, „Šťuká sa mně, šťuká“, „Když se Valášek narodil“…) a hudba cimbálové muziky Polajka.
„Po svém nástupu do Besedy jsem zpíval druhý bas. Profesor Demel byl zpěvák barytonu. Když tehdejší sbormistr nemohl nebo byl nemocen, pan profesor ho zaskakoval jako dirigent, jako sbormistr,“ zavzpomínal současný sbormistr Stanislav Machanec, na něhož s
úsměvem navázal předseda sboru Petr Jež: „Když se chlapi o prázdninách ptali, jestli mají chodit na zkoušku, vždy odvětil, že Beseda je, i když není. Potom dodal, že když ne ve zkušebně, měli bychom se sejít aspoň v hospodě.“
„Příští rok bude významný, protože oslavíme 150. výročí trvání našeho sboru. Pan profesor bude v našich vzpomínkách, v naší mysli, a my ho na tento slavnostní večer pozveme,“ dodal Stanislav Machanec. -el-2011

červen

Pánové, dobře vám to zpívá? Tak neseďte u bedny či piva. Přijďte do Besedy!

Mužský pěvecký sbor Beseda je na kulturní scéně měst Krásna a Valašského Meziříčí naprostým fenoménem, jemuž se v příštím roce naplní již 150 let existence. Takto dlouhým trváním se nemůže pochlubit žádný jiný zdejší spolek. Během historie stála v čele Besedy řada osobností, například hudební skladatel Jan Nepomuk Polášek, žák Leoše Janáčka, nebo František Hanus, otec známého herce. Sbor má ve svém bohatém repertoáru kromě jiných i skladby Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů.
Pro členy Besedy je společné zpívání vřelou srdeční záležitostí, často podporovanou také rodinným zázemím. Manželky, děti i vnoučata rádi navštíví koncert nebo zájezd sboru, kde jim jejich „besedníci“ představí hezký hudební zážitek.
Říkalo se, že kdo zpívá v Besedě, není jen tak leda kdo, ale něco znamená. To platí i nadále a vy si to můžete přijít dokázat. Ve sboru probíhá stálý konkurz a trvalé výběrové řízení na zatím ještě volná místa zpěváků 1. a 2. tenoru, ale i ostatních hlasových skupin.
V naší výzvě se obracíme především na vás, mladé seniory, kterým skončila pravidelná povinnost v zaměstnání, v kapse máte čerstvý důchodový výměr a jeden den v týdnu byste mohli a chtěli vyplnit smysluplnou činností.
Mnohdy i žena řekne svému muži: „Hezky zpíváš (hraješ na hudební nástroj), neseď doma u bedny (u piva v hospodě) a jdi zpívat do sboru!“ Takové pobídnutí váhavce velice rádi akceptujeme a nově příchozího zájemce přivítáme.
Zkuste si tedy ověřit, co jste nezapomněli ze školního zpěvu, „studií“ na hudební škole nebo ze seznamování se s paní Hudbou hrou na některý hudební nástroj. Avšak nemusíte jej lovit ze zasunutého futrálu a oprašovat – přijďte jen s tím nástrojem, který vám byl dán do vínku a nosíte ho stále u sebe – s vaším hlasem, o kterém se tvrdí, že je to ten nejdokonalejší hudební nástroj.
Nezapomeňte přitom, že zpívání ve sboru má i své podmínky. Jsou jimi dobrovolnost, vytrvalost a hlavně podřízenost a přizpůsobivost. Mít tyto vlastnosti a pěstovat je není nikdy na škodu ani mimo sborové řehole.Mužské pěvecké těleso pracuje v současnosti v počtu 34 členů pod záštitou valašskomeziříčského Kulturního zařízení.
Kontakt: Hana Marková, markova@kzvalmez.cz, www.kzvalmez.cz

Organizačním vedoucím je Petr Jež (tel. 603 305 842)
Zkoušky probíhají každé pondělí (18.00–21.00 h.), zkušebna – ul. Sokolská 638 (bývalé potravinářské učiliště, dříve SZŠ)

Stanislav Machanec
sbormistr Besedy2011

červen

Jaro se otvírá s Besedou a Hedvikou

1. 6. 2011 – Valašskomeziříčské pěvecké sbory, mužský Beseda a ženský Hedvika, vystoupily v zámku Žerotínů na Jarním koncertu. Oba jsou jubilující – Hedvika má letos dvacetiny a Beseda za rok slaví úctyhodných 150 let své existence.
Mužský pěvecký sbor nabídl návštěvníkům Janáčkův „Vínek stonulý“, ruskou lidovou „Večerní zvon“ nebo „Závěť Jana Ámose Komenského“ zhudebněnou Jaroslavem Křičkou, především však Lukášův cyklus „Jaro se otvírá“. Náladové skladby na slova lidové poezie o bezu, rosičce či májce doprovodila houslistka Alena Jelínková.
Jedno z nejčistších vyznání lásky k rodnému kraji skladatele Bohuslava Martinů, kantátu „Otvírání studánek“, přednesl sbor Hedvika. Je inspirována starým, avšak stále živým zvykem vítání jara dětmi na Vysočině a s ním spojeným čištěním, „otvíráním“ studánek. Rozvíjí se v řadě sborových i sólových popěvků (soprán – královnička, jejímiž ústy mluví studánka; alt – sasanka) a vrcholí sborovým zpěvem o studánce-hlubáňce. Následuje instrumentální mezihra. V postavě poutníka (baryton sólo Oldřicha Botha z Besedy) jako by se do rodného kraje vracel alespoň ve vzpomínkách sám autor.
Závěr skladby působí neobyčejně silným dojmem, vroucně, útěšně i jímavě: „Jdu cestou starou, vracím se k těm, co vodám písní cestu otvírali, co zde studny roubili a pevné plátno tkali, z nich jsem a vracím se k nim znova. Co na tom, že jejich dny jsou nenávratně pryč, z ruky do ruky si podáváme těžký klíč, klíč od domova.“
Na závěr Jarního koncertu ve Valašském Meziříčí interpretovala Beseda s Hedvikou společně skladby „Signore delle cime“ a „Zvon lásky“.2011

duben

Beseda se podílí na oslavách věhlasné valašskomeziříčské školy

Dne 1. dubna 2011 vystoupila Beseda na koncertě ke 100. výročí školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Hostitelé připomněli, že mnoho zaměstnanců ústavu v tomto sboru zpívalo a jsou na to patřičně hrdi.
V důstojném prostředí kaple zazněl např. kánon M. Pretoria „Viva La Musica“, skladba W. A. Mozarta „Ave Verum Corpus“ nebo J. Schreibera „Ó lásko, lásko“ podle přepisu Leoše Janáčka. Pozvaní učitelé a přátelé školy vyslechli též produkci sboru Basové G místního gymnázia a přednášku z historie.
Podnět k založení Zemského ústavu pro hluchoněmé ve Valašském Meziříčí dal poslanec Karel Richter v roce 1906. Se stavbou školy se započalo v červnu 1909. Prováděla ji firma Ing. Müller a spol. a vyžádala si 803 953 korun a tři haléře.
Snad nejzajímavější fakt je, že celá stavba byla hotova už za dva roky. Valašsko¬meziříčský ústav byl původně určen pro 120 žáků z jižní i východní Moravy a Slezska, kteří mohli být vyučováni v osmi postupných ročnících. Činnost nového ústavu byla zahájena 3. ledna 1911 bohoslužbami v místním kostele.
Zařízení má bohatou historii, během níž docházelo ke změnám v jeho náplni i názvech. Dnes se jmenuje Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. -el-


Foto: Eva Lhoťanová

2011

leden

V Besedě se stále něco děje


Již téměř 150 let obohacuje kulturní scénu města Valašské Meziříčí Mužský pěvecký sbor Beseda. Také o letošním adventu připravil pro své příznivce několik vystoupení. Profesionálním přednesem vánočních skladeb nejdříve potěšil klienty hospice Citadela a Domova s chráněným bydlením. Po méně známých „Hej, hej, povím vám“ Antonína Tučapského nebo anglikánském chorálu „Adeste, Fideles“ neopomněl ani tradiční „Tichou noc“ a „Narodil se Kristus Pán“, k jejichž zpěvu se dojatí posluchači připojili.
Na 22. prosinec 2010 pak s rovněž meziříčským ženským pěveckým sborem Hedvika, studenty konzervatoře P. J. Vejvanovského z Kroměříže a ZUŠ Valašské Meziříčí přichystal v místním Lapidáriu Trojice na 17.00 a 19.00 hodin opravdovou lahůdku pro sváteční čas – Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby „Hej, Mistře!“.
Během historie stála v čele Besedy řada osobností, např. hudební skladatel Jan Nepomuk Polášek, žák Leoše Janáčka, nebo František Hanus, otec známého herce. Sbor má na repertoáru mj. i skladby Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů. Mužské pěvecké těleso pracuje v současnosti v počtu 34 členů pod záštitou valašskomeziříčského Kulturního zařízení. Rád ve svém středu přivítá další zájemce. (Kontakt: Hana Marková, markova@kzvalmez.cz, www.kzvalmez.cz.) Sbormistrem je Stanislav Machanec a organizačním vedoucím Petr Jež. -el-

Mužský pěvecký sbor Beseda je nejstarším kulturním spolkem působícím ve Valašském Meziříčí, městě s 28 000 obyvateli v srdci Moravskoslezských Beskyd.
Vznikl jako mnohé jiné pěvecké sbory ze čtenářského spolku v roce 1862, z iniciativy Františka Pavlíka. Zakladatelem a sbormistrem byl učitel Florián Stoklas. Sbor působil jako součást Sokola, Občanské a Měšťanské besedy. V roce 1903 byl rozšířen o sbor ženský a smíšený. Od 50. let 20. století působí pouze jako mužský. V roce 1939 se ujal sbormistrovství Václav Ditrich-Dětrich. V letech 1948–1958 řídil Besedu varhaník Alois Svozil, žák Leoše Janáčka.
V novodobé historii Beseda získala na Krajském festivalu pěveckých sborů ve Frýdku-Místku ocenění za nejlepší provedení skladby Láska pravdivá Leoše Janáčka (1986) a obsadila třetí místo v mezinárodní pěvecké soutěži Pražské dny sborového zpěvu (1995).
V roce 1998 převzala sbormistrovství Besedy Marie Slámová. Po jejím odchodu se místa ujal současný sbormistr Stanislav Machanec. Repertoár zhruba třicetičlenného sboru není žánrově ani historicky vymezen. V minulosti mu byly věnovány skladby bývalého člena sboru Antonína Tučapského, dále Jana Nepomuka Poláška, Oldřicha Hilmery a Jaroslava Křičky.
V roce 2005 se Beseda podílela na pořádání 11. ročníku setkání mužských pěveckých sborů se zaměřením na duchovní sborovou hudbu. V roce 2007 uskutečnilo těleso společně s pěveckým sborem Lumír ze Vsetína umělecký zájezd do Slovinska. Roku 2008 se zúčastnilo programu CK Valaška – Zavírání moře v Chorvatsku.2009

červenec

Beseda ukončila pěvecký rok


Čtrnáct veřejných vystoupení absolvoval mužský pěvecký sbor Beseda z Valašského Meziříčí v právě skončeném pěveckém roce. V mezidobích se členové tělesa působícího při Kulturním zařízení města sešli na 44 řádných zkouškách.
„Zpívali jsme na festivalech v Olomouci a Rožnově pod Radhoštěm. Před Vánocemi jsme potěšili klienty místního hospice Citadela i penzionu pro seniory, v Chorvatsku jsme vystoupili na slavnostech zavírání moře,“ listuje v kalendáři zapisovatel Jan Chmelař.
Tři vystoupení měla pro Besedu a její posluchače hořkou příchuť. „Byla to poslední rozloučení s našimi zesnulými členy,“ vypráví zapisovatel. Bezděky tak připomíná problém, s nímž se potýká také mnoho dalších pěveckých sborů. Mezi 32 členy je 27 důchodců. Nejstarší má devadesát, nejmladší dvaatřicet let. Věkový průměr činí 66 let.
Do budoucnosti přesto Beseda i její sbormistr Stanislav Machanec, pro něhož se sborový zpěv stal významnou součástí života, hledí s mírným optimismem. „V průběhu uplynulé sezony mezi nás zavítalo 6 nových zájemců. Tři z nich vytrvali a chodí pravidelně na zkoušky i vystoupení,“ uzavírá Jan Chmelař.

Josef Beneš
tiskový mluvčí Městského úřadu Valašské Meziříčí2008

květen

Otvíraní jara - koncert pěveckých sborů

V pátek 16. května v 18.00 hodin se sál Kulturního zařízení ve Valašském Meziříčí zaplnil příznivci sborového zpěvu. Mužský pěvecký sbor Beseda společně se svým zřizovatelem Kulturním zařízením uspořádal jarní koncert, na který si Beseda pozvala mladé zpěváčky z dětského sboru Lentilky ze Základní školy Masarykova z Valašského Meziříčí a ti zase své kamarády ze sboru Nota z Pusté Polomi u Opavy. Koncert byl rozdělen na dvě části. V první zpívali mladí zpěváčci a v druhé ti starší. Velmi dojemný byl závěr první časti, kdy zpívaly dohromady všechny sbory, celkem 130 zpěváků, africký spirituál Yakanaka Vhangeri.
Společný koncert dětských sborů a MPS Beseda byl velmi přínosný zejména pro rozvoj sborového zpěvu ve Valašském Meziříčí.2008

Vystoupení na závěr sezony CK Valaška z Valašského Meziříčí - Zavírání moře
Gradac, HR2008


Makarska, HR2008


Dalmacie, HR

2007

koncertní zájezd
SI
2006

reciproční koncert
Šaštín, SK
1995

výměnný koncert
Krakov, PL1993

výměnný koncert
Vídeň, AT1862

Sbor byl založen roku 1862.1862

Stanislav Machanec zahájil činnost jako hlavní sbormistr


Hledáme nové hlasy!

koho hledáme?

tenor, baryton, bas, sbormistra

co požadujeme?

chuť zpívat

co nabízíme?

dobrou partu

jak se stát členem?

kontakt na stránkách mpsbeseda.cz


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)