Pěvecké sdružení severočeských učitelů

mužský sbor • Most


založen v roce 1923

7 členů

zřizovatel Statutární město most-Magistrát města Mostu

Ing. David Pražák
Petra Křičky 564
67571 Náměšť nad OslavouUmělecké vedení

Ing. David Pražák

hlavní sbormistr

Kronika sboru2016

duben

Poslední koncert PSSU Most

Dne 23. dubna 2016 se od 19 hodin uskutečnil v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě koncert sborů partnerských měst Mostu a Meppelu z Nizozemí. Jako první vystoupil mužský pěvecký sbor Meppel Men's Choir (MMK) z Meppelu. Meppelský mužský sbor byl založen v roce 1926 a nyní má 40 členů. Repertár sboru je různorodý, sekulární, klasický a moderní. Dirigentem je od roku 2015 Roelof Bosma. Sbor pořádal koncerty v různých zemích Evropy, např. v Anglii, Německu, Belgii a Dánsku. V Česku sbor vystoupil v roce 1997 a to právě v Mostě. V městě Meppel hraje sbor úlohu ambassadora různých oficiálních a kulturních akcí. V letošním jubilejním roce díky partnerství měst Most a Meppel bylo možné uspořádat koncert sboru MMK opět po 19 letech v městě Most.
Jako druhé vystoupilo Pěvecké sdružení severočeských učitelů (PSSU) z Mostu. PSSU byl založen českými učiteli v roce 1923. Největšího počtu členů sbor dosáhl v 80. letech, kdy se koncertů doma i v zahraničí účastnilo až 90 členů. V té době byl PSSU zván do pražského Rudolfina a vysílán i k reprezentaci do zahraničí. Repertoár sboru jsou převážně lidové písně, skladby českých a i světových klasiků a hudba duchovní.
Po listopadu 1989 se v PSSU mnohé změnilo. Došlo k postupnému poklesu členů. I přesto se jeho 30 pěvcům podařilo v listopadu roku 2000 nazpívat CD "Pěvecký pozdrav z Mostu" Na tomto CD jsou zastoupeni dirigenti Vlastimil Podlena a Zdeněk Frélich. Od roku 2013 vede sbor David Pražák. Svou nadšenou činností si PSSU udržuje velmi dobrou interpretační kvalitu., je členem celostátní pěvecké Unie českých pěveckých sborů(UČPS), pořádá koncerty, účastní se tradičního festivalu duchovní hudby Tibi laus v Mostě.
Bohužel z důvodu pokračujícího postupného poklesu počtu pěvců vzhledem ke zvyšujícímu se věkovému průměru, nezájmu mladé generace a dalších důvodů došlo k poklesu pěvců až na současný stav 7 pěvců. To vše vyvolalo rozhodnutí, že tento koncert bude po 93 letech působení pro PSSU poslední a sbor ukončí svou činnost.
Jako třetí vystoupil na koncertě Gassmannův komorní orchestr. Toto těleso bylo založené v roce 2013 a působí při Základní umělecké škole F.L.Gassmanna v Mostě. Umělecké obsazení orchestru tvoří profesionální hudebníci Severočeské filharmonie v Teplicích a orchestru Severočeského divadla v Ústí nad Labem. Dirigentem orchestru je Zdeněk Hasil.
Na závěr koncertu vystoupily společně sbory MMK a PSSU se skladbami Bedřicha Smetany, Dmitrije Bortnianského a J.L.Zvonaře.

Pavel Prágl

www.pssu.webnode.cz2016

duben

Poslední koncert PSSU Most

Dne 23. dubna 2016 od 19 hodin se uskuteční v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě koncert sborů partnerských měst Mostu a Meppel z Nizozemí. Vystoupí mužský pěvecký sbor Meppel Men's Choir z Meppelu, Pěvecké sdružení severočeských učitelů a Gassmannův komorní orchestr z Mostu. Pro PSSU to bude poslední koncert po 93 letech existence sboru neboť po odchodu stávajícího sbormistra se nepodařilo nalézt nového a dále počet zpěváků je na nejnižším možném stavu a nepodařilo se sbor posílit novými zpěváky.

pssu.webnode.cz2015

prosinec

Adam Šmejkal ukončil činnost jako sbormistr2014

prosinec

Koncert v Seiffenu, SRN

Na pozvání starosty města Seiffenu, SRN, se PSSU Most zúčastnilo dne 6.12.2014 opět po dvou letech vystoupení spolu s dalšími třemi sbory z Německa adventního koncertu před Radnicí. Zpívání před Radnicí má v Seiffenu dlouhodobou tradici, jednalo se už o 24. Seiffenské vánoce.
O pozvání se zasloužil mužský pěvecký sbor Anton Gűnther Chor ze Seiffenu, se kterým PSSU spolupracuje od roku 2010. Zpívalo se pod širým nebem, bez podia na otevřeném prostoru, který byl ozvučen osvětlen. Každý sbor měl na vystoupení vyhrazen čas cca 30 minut.
PSSU zpívalo jako poslední a jeho vystoupení bylo početným pozorným publikem dobře hodnoceno. Počasí přálo, nebyl sníh ani nepršelo či sněžilo, teplota byla mírně nad nulou, takže koncert pod širým nebem proběhl bez problémů.
Pavel Prágl2014

duben

Oslavy 90. výročí založení PSSU Most pokračovaly podzimním jubilejním koncertem

V kostele sv. Václava v Mostě se dne 19.10.2013 konal podzimní jubilejní koncert Pěveckého sdružení severočeských učitelů Most k 90. výročí založení sboru. Tento koncert byl tentokrát věnován převážně duchovní hudbě. Na koncert byly pozvány dva spřátelené sbory a sice smíšený pěvecký sbor Harmonie Louny a smíšený pěvecký sbor Collegium hortensis z Teplic. Koncert se konal pod záštitou primátora města Mostu pana Vlastimila Vozky.
Podzimní jubilejní koncert byl věnován významnému členu PSSU Most panu Jiřímu Břízovi, který dlouhá léta působil PSSU ve 2. tenoru a byl řadu let chorovodem. Svou skladatelskou činnost zaměřil Jiří Bříza na chrámovou hudbu, především na sborový zpěv při liturgii. Napsal desítky duchovních skladeb, které spolu se skladbami pro samotné varhany tvoří významný odkaz pro další generace.
Na koncert se dostavila předsedkyně Oblastního výboru UČPS paní Hana Kultová, která předala cenu Oblastního výboru UČPS dlouholetému sbormistru Most panu Zdeňku Frélichovi k jeho životnímu jubileu 70 let.
Koncert zahájilo Pěvecké sdružení severočeských učitelů Most, které pod vedením sbormistrů Zdeňka Frélicha a Davida Pražáka zazpívalo skladby českých i zahraničních skladatelů. Velký potlesk sklidil spirituál "Já vím, že Pán", v němž sólo zpíval David Pražák. Varhanní improvizace na motivy skladeb Jiřího Břízy zahrál Jan Zástěra, dirigent Hudby Hradní stráže v Praze.
Jako druhý vystoupil smíšený pěvecký sbor Harmonie Louny, který je sdružením amatérských zpěváků. V repertoáru sboru jsou skladby od doby gotické až po současnost. Sbor zpívá v kostelech i světských prostorách i při mších. Vystupuje převážně v Lounech a v okolí Loun, ale postupně i v dalších okresech a absolvoval rovněž několik zahraničních vystoupení.
Jako třetí vystoupil smíšený pěvecký sbor Collegium hortensis z Teplic. Sbor je vokálně-instrumentální soubor působící v Teplicích. Jeho činnost se zaměřuje na interpretaci historické a soudobé hudby regionálních autorů. Věnuje se v prvé řadě chrámové hudbě. Působí jako chrámový sbor na kůrech v Teplicích i v okolí, kde se účastní významných církevních svátků. Dalším pilířem jeho činnosti je pak hudební drama (zpěvohry a opery).
Na závěr zazpívaly všechny sbory společně skladbu Jana Zástěry "Perla ukrytá", která je věnována Cisterciáckému klášteru v Oseku.
Podzimímu jubilejnímu koncertu předcházela pečlivá a namáhavá příprava všech vystupujících. Organizátoři věnovali mnoho úsilí, aby se koncert vydařil, což posluchči i zaplněný kostel odměnili dlouhotrvajícím potleskem.2014

PhDr Zdeněk Frélich ukončil činnost jako sbormistr

2013

červenec

2013

červen

Jarní jubilejní koncert PSSU Most k 90. výročí založení sboru

Jarní koncert Pěveckého sdružení severočeských učitelů Most konaný dne 23.5.2013 v Základní umělecké škole F.L.Gassmanna v Mostě byl první velkou letošní akcí tohoto mužského pěveckého sboru, který v letošním roce slaví 90. výročí založení sboru. Na tuto tuto slavnost PSSU přizval Ženský komorní sbor z Jirkova a ženský sbor Clavis cordium z Mostu.
Oba dirigenti PSSU pan Zdeněk Frélich a David Pražák připravili pestrý a zajímavý program sestávající z lidových písní a spirituálů.
Jako první vystoupilo Pěvecké sdružení severočeských učitelů Most, jehož první část dirigoval Zdeněk Frélich, který vybral skladby jak českých, tak zahraničních skladatelů. Velký úspěch mělo provedení "Tří mužských sborů s průvodem piana, op.43" od Antonína Dvořáka (na klavír doprovázela učitelka ZUŠ F.L.Gassmanna paní Milena Bittnerová s dcerou) a Slovenská lidová "Zaleť sokol" v úpravě dlouholetého sbormistra PSSU pana Aloise Škarky. Sólo zazpívala učitelka ZUŠ F.L.Gassmanna paní Marie Ernstová.
Druhou část vystoupení PSSU dirigoval mladý začínající sbormistr David Pražák. Zazněly skladby jak českých autorů Antonína Dvořáka, Oldřicha Halmy, tak autorů zahraničních a spirituály.
Jako druhý vystoupil Ženský komorní sbor z Jirkova, který v současné době sdružuje dvacet zpěvaček. Sbor napomáhá pokračování sborové tradice v Jirkově, vystupuje v celém regionu a organizuje výměnné koncertní zájezdy s českými sbory i se sbory v zahraničí.
Dalším pozvaným hostem byl ženský pěvecký sbor "Clavis cordium" z Mostu. V tomto sboru zpívá čtyřicet žen a dívek různých profesí. Repertoár sboru je velmi pestrý, zahrnuje skladby od renesance až po současnou tvorbu českých a světových autorů. Sbor nepracuje pouze ve svém regionu, ale úspěšně se zúčastňuje i zahraničních festivalů a soutěží.
Na závěr koncertu všechny tři sbory zazpívaly skladbu "Napadly písně " od Antonína Dvořáka.
Jarní jubilejní koncert se díky velkému úsilí výboru PSSU plně vydařil, což odměnili vděční posluchači nejen v průběhu koncertu, ale i na závěr dlouhým potleskem.

Pavel Prágl
předseda PSSU Most2013

květen

90 let PSSU Most

Pěvecké sdružení severočeských učitelů (PSSU) Most slaví úctyhodných 90 let existence. Oslavy vyvrcholí 23. května 2013 na slavnostním jubilejním koncertě v ZUŠ F.L.Gassmanna v Mostě.
Rádi bychom oslovili při této příležitosti všechny bývalé členy sboru ke společnému setkání i zpěvu na výše zmíněném koncertě. Pokud jím jste nebo nějakého znáte, veškeré informace k vzájemnému setkání naleznete na webové stránce

http://pssu.webnode.cz

Děkujeme za šíření těchto informací a budeme se těšit na setkání.

Za PSSU Most

Ing. Pavel Prágl
předseda2013

leden

Pěvecké sdružení severočeských učitelů Most slaví v lednu 2013 90 let od svého založení

Pěvecké sdružení severočeských učitelů (PSSU) Most bylo založeno českými učiteli 13. ledna 1923 v Mostě, má tedy 90 letou tradici. Vzhledem k postupné feminizaci školství po roce 1948 byli do PSSU postupně přibíráni i neučitelé. Největšího počtu členů dosáhl sbor v 80. letech, kdy se koncertů a vystoupení účastnilo až 90 členů. V té době bylo PSSU pozváno i do pražského Rudolfina a bylo vysíláno k reprezentaci také do zahraničí.
Po listopadu 1989 se v PSSU mnohé změnilo. Došlo k postupnému poklesu členů až na současný počet 19 zpěváků. Přes různé snahy získat nové zpěváky nové členy se nedaří získat. Navíc dochází k postupnému úbytku členů vzhledem k jejich věku. Tím jsou ohroženy perspektivy tradice 90 let mužského pěveckého působení v severozápadních Čechách.
PSSU je členem celostátní pěvecké obce obce Unie českých pěveckých sborů (UČPS), účastní se pravidelně tradičního festivalu duchovní hudby Tibi laus v Mostě, vystupuje pravidelně na vánočních provedeních České mše vánoční J.J.Ryby v Mostě a v Teplicích a na adventních koncertech. Svým zpěvem promlouvá k srdcím svých posluchačů a přináší jim radost a dobrou náladu do jejich všedních dnů. Koncerty PSSU přispívají k obohacení života lidí nejen na mostecku. Svou činností naplňuje PSSU slova "Věna" Bedřicha Smetany:
"Zpěvu dar všech srdcí vroucích vlasti budiž, vlasti věnován...".
2012

červen

Koncert k životnímu jubileu sbormistra Vlastimila Podleny

Základní škola Meziboří v rámci 45. výročí založení školy pozvala na oslavu, která se konala 15.6.2012 Pěvecké sdružení severočeských učitelů (PSSU) z Mostu, neboť sbormistr tohoto sboru pan Vlastimil Podlena (nar.1932) byl dlouholetým učitelem na této škole.
Vlastimil Podlena zasvětil své celoživotní úsilí hudbě. Svůj první dětský sbor založil jako učitel již v roce 1954 v Základní škole v Dolním Jiřetíně a byl jeho sbormistrem do roku 1964. V témže roce odešel do Základní školy v Meziboří, kde založil několik hudebních sborů V roce 1974 založil a 15 let vedl ženský pěvecký sbor. Je dlouholetým členem PSSU a od roku 1996 je jeho sbormistrem.
Po skončení koncertu srdečnou gratulaci přednesl ředitel mezibořské základní školy Jan Peška.
Koncertu byl přítomen také starosta Meziboří Petr Červenka a starosta Litvínova Milan Šťovíček.
Za celoživotní úsilí věnované hudbě a aktivní činnost nominovalo město Meziboří Vlastimila Podlenu na Cenu hejtmana Ústeckého kraje za rok 2011.2012

červen

PSSU Most přijímá nové zpěváky

Pěvecké sdružení severočeských učitelů Most přijímá nové zpěváky do všech hlasových skupin. Znalost not a předchozí zkušenosti sborového zpěvu jsou vítány, ale nejsou podmínkou.
Pravidelné zkoušky začnou od září 2012 každé pondělí od 16 do 18 hodin v ZUŠ Moskevská v Mostě.
Kontakt:
www.pssu.zpivame.cz2012

květen

Vzpomínka na dlouholetého sbormistra PSSU Most Aloise Škarku

Před 90 lety 1.5.1922 se narodil v Košicích na Kutnohorsku dlouholetý a významný sbormistr PSSU Most Alois Škarka.
Členem Pěveckého sdružení severočeských učitelů v Mostě se stal v roce 1948 a následně v roce 1952 členem Pěveckého sdružení pražských učitelů. V říjnu 1953 přijal funkci sbormistra a uměleckého vedoucího PSSU. Díky jeho cílevědomé práci, uměleckým schopnostem a přirozené autoritě dokázal v poměrně krátké době vytvořit těleso, které svými kvalitami patřilo mezi špičku ve sborovém zpěvu a to nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí.
Jeho další působení v PSSU ukončila choroba. V prosinci roku 1990 řídil PSSU na vánočním koncertě naposledy. V srpnu roku 1992 zemřel.2012

květen

Významné výročí sbormistra PSSU Most

Vlastimil Podlena se narodil 7. března 1932v Horní Bělé v okrese Plasy. Vystudoval Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem.
V letech 1954-1964 působil úspěšně jako sbormistr dětského pěveckého sboru při Základní škole v Horním Jiřetíně. Poté v letech 1964-2002působil současně jako sbormistr dětského sboru při Základní škole v Meziboří. S Mezibořským dětským sborem se úspěšně účastnil okresních a krajských kol sborových soutěží dětských pěveckých sborů. Za tuto činnost byl odměněn v r.2002 cenou Františka Lýska.
V roce 1951 vstoupil do Pěveckého sdružení severočeských učitelů (PSSU) v Mostě. V letech 1985-1996 vykonával funkci chorovoda a zástupce nezapomenutelného dirigenta PSSU Aloise Škarky. V r.1996 převzal vedení PSSU a až dosud vykonává funkci sbormistra a uměleckého vedoucího PSSU Most.
Kromě těchto činností působil jako člen Severočeského oblastního výboru UČPS Most, v porotách regionálních soutěží dětských pěveckých sborů a v přípravných výborech soutěží TIbi laus Most a při setkávání pěveckých sborů Podkrušnohorské oblasti. Je rovněž nositelem Zlatého odznaku UČPS s granáty.2012

22. Seiffenské vánoce
Seiffen, DE2011

říjen

Koncert duchovní hudby v Mostě

Dne 8.10.2011 se uskutečnil v kostele sv.Václava v Mostě koncert duchovní hudby. Na konceru vystoupily 3 pěvecké sbory: Pěvecké sdružení severočeských učitelů (PSSU) Most, Cantores sancti Venceslai (CSV) Most a Harmonie Louny. Pěvecké sbory představily vlastní repertoár duchovní i lidové hudby a na závěr společně zazpívaly tři skladby.
Výborná akustika kostela, vysoká soustředěnost zpěváků a výtečné publikum, to vše umocnilo kvalitní pěvecký výkon všech tří sborů. Vystoupení citlivě moderovala Markéta Gabrielová, sbormistryně CSV.
Záštitu nad koncertem převzal Mostecký chrámový sbor Cantores sancti Venceslai působící při farnosti sv. Václava v Mostě.2011

květen

Hudební večer v Kulturním domě v Proboštově 3.4.2011

Je vidět, že i přes stále klesající počet zpěváků se při poměrně vyrovnaném počtu povede koncertní vystoupení. Důkazem toho je koncert PSSU Most na Hudebním večeru v Proboštově dne 3.4.2011, kde při počtu 14 zpěváků (3 první tenoři, 3 druzí tenoři, 5 první bas a 3 druhý bas) se vystoupení vydařilo. Posluchači byli velmi spokojení, museli jsme ještě přidávat.2011

březen

Mužský sborový zpěv

S velkým zájmem jsem si přečetl v posledním čísle časopisu "CANTUS" článek "Mužský pěvecký sbor Nešvera oslavil devadesátileté jubileum". Bohužel nezbývá než souhlasit se závěrem článku, kde se píše o obavách z budoucnosti mužského sborového zpěvu a to nejen v Olomouci.
Naše Pěvecké sdružení severočeských učitelů Most má stejné problémy. Jsme zřejmě posledním mužským pěveckým sborem v regionu. Staří členové ze zdravotních důvodů postupně končí a noví členové nepřichází. Po změně reřimu koncem roku 1989 začal postupný úbytek členstva. V našem případě z 94 členů až na současných 21. Přes všechny snahy se nám nedaří zvýšit počet členů. Naopak hrozí nejstaršímu sboru na severu zánik. Došlo už i k odřeknutí koncertů z důvodu chybějících členů ve 2.tenoru.
2010

březen

Hledáme zájemce o sborový zpěv

Zveme muže, kteří rádi zpívají a chtějí se zapojit do sborového zpěvu. Zkoušíme každý čtvrtek od 15,45 hodin v ZUŠ F.L.Gassmanna v Mostě. Repertoár zahrnuje lidové písně, duchovní skladby i spirituály.2010

20. Seiffenské vánoce
Seiffen, DE2010

benefiční koncert
Seiffen, DE2010

Adam Šmejkal zahájil činnost jako sbormistr2009

září

Nový výbor PSSU Most 4201

V měsíci červen roku 2009 na své Výroční členské schůzi, po ukončeném volebním období , byl členskou schůzí zvolen nový výbor PSSU Most ve složení : předseda ing. Pavel Prágl, místopředseda Jiří Žamboch , pokladník Václav Trylč a člen výboru Adam Šmejkal . Členy výboru zůstávají oba sbormistři PhDr. Zdeněk Frélich a Vlastimil Podlena.
Žádáme , směřovat veškeré informace na e-mailovou adresu našeho předsedy. Tedy : pavel.pragl@seznam.cz

2008

Ing. David Pražák zahájil činnost jako hlavní sbormistr

2006

květen2005

International Chortreffen in Bad Schlema
Schlema, DE2003

Jaro se otvírá
Most, CZ

Cena Zdeňka Lukáše2002

CD Pěvecký pozdrav z Mostu (Softex Music Most)1994

MFS Pražské dny sborového zpěvu
Praha, CZ

zlaté pásmo1993

MSS Harmonie
Lindenholzhausen, DE

2. cena v kategorii mužské pěvecké sbory1993

MSS Harmonie
Lindenholzhausen, DE

1. cena v kategorii lidová píseň1923

Sbor byl založen roku 1923.1923

PhDr Zdeněk Frélich zahájil činnost jako sbormistrPremiéra skladby Jaro se otvírá (Zdeněk Lukáš)Premiéra skladby Radost a žalost (Ilja Hurník)Premiéra skladby Černá země (Josef Plavec)Premiéra skladby Únorová noc (Gustav Vránek)Premiéra skladby Svatá Anežka (Jiří Bříza)Premiéra skladby Vistel (V. Tormis)


Hledáme nové hlasy!

koho hledáme?

tenor, baryton, bas

co požadujeme?

žádné speciální požadavky nemáme.

jak se stát členem?

Stačí přijít na zkoušku sboru, na které bude zájemce vyzkoušen.Zkoušíme každý čtvrtek od 16 do 18 hodin v ZUŠ Moskevská v Mostě.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)