Jubileum sbormistra PSSU Most pana Zdeňka Frélicha

Sbormistr Pěveckého sdružení severočeských učitelů Most Zdeněk Frélich letos oslaví své životní jubileum.Pavel Prágl, neděle 7. července 2013
Magazín > Sborový život

PSSU Most a sbormistr Zdeněk Frélich

Pan PhDr. Zdeněk Frélich se narodil 13. 9. 1943 v Chlumčanech u Loun. Po maturitě v roce 1960 studoval VŠ pedagogickou v Karlových Varech. Později připojil studium hudební výchovy u prof. Petra Ebena a prof. M. Košlera na FFUK Praha. Hudební teorii a skladbu studoval paralelně s pedagogickými studii již v Karlových Varech. Po absolvování Filozofické fakulty na Karlově univerzitě v Praze (obor český jazyk, hudební výchova), kde také složil na katedře dějin hudby rigorozní zkoušku z hudební výchovy, vyučoval v Černošíně u Mariánských Lázní a v Lounech, posléze na gymnáziu v Ústí nad Labem. Krátce také učil na SOU v Žatci. Poté přešel učit do Mostu na střední pedagogickou školu předměty své aprobace. V roce 1990 vykonával funkci zástupce ředitele, ale ještě téhož roku vyhrál konkurz na místo ředitele školského úřadu v Mostě. Po zrušení školského úřadu v roce 2002 se stal krajským školním inspektorem. V současné době je ve starobním důchodu.

Zdeněk Frélich je členem PSSU Most od roku 1976, v letech 1978 – 1991 vykonával funkci druhého sbormistra PSSU. V únoru roku 1991 odstoupil dlouholetý sbormistr PSSU Most Alois Škarka z místa uměleckého vedoucího a hlavního sbormistra. Výbor PSSU přesvědčil Zdeňka Frélicha, aby se ujal funkce hlavního sbormistra a uměleckého vedoucího. Ukázalo se, že jeho sbormistrovský talent a hudebnost jsou nemalé. Tuto funkci vykonával do roku 1995, kdy z pracovních důvodů musel z této funkce odejít. Po zrušení školského úřadu v roce 2002 se Zdeněk Frélich opět vrátil do řad PSSU. Přijal funkci chorovoda a byl jmenován zástupcem sbormistra. V roce 2012 po odstoupení Vlastimila Podleny se stal opět hlavním sbormistrem.

Zdeněk Frélich s PSSU získal na MSS Harmonie Lindenholzhausen (SRN) v roce 1993 2. cenu v kategorii mužských pěveckých sborů a 1. cenu v kategorii lidová píseň. Na MFS Pražské dny sborového zpěvu v roce 1994 zlaté pásmo, v 90. letech bylo PSSU rovněž pozváno na FSU do Jihlavy, kde premiérovalo vítěznou skladbu maďarského skladatele pro mužský sbor.

Dále působí jako člen AHUV a účastní se jako člen v porotách dětských sborových soutěží.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)