Oslavy 90. výročí založení PSSU Most pokračovaly podzimním jubilejním koncertem

V kostele sv. Václava v Mostě se dne 19.10.2013 konal podzimní jubilejní koncert Pěveckého sdružení severočeských učitelů Most k 90. výročí založení sboru. Tento koncert byl tentokrát věnován převážně duchovní hudbě. Na koncert byly pozvány dva spřátelé sbory a sice smíšený pěvecký sbor Harmonie Louny a smíšený pěvecký sbor Collegium hortensis z Teplic. Koncert se konal pod záštitou primátora Mostu Vlastimila Vozky.Pavel Prágl, středa 6. listopadu 2013
Magazín > Sborový život

Podzimní jubilejní koncert byl věnován významnému členu PSSU Most panu Jiřímu Břízovi, který dlouhá léta působil v PSSU ve 2. tenoru a byl řadu let chorovodem. Svou skladatelskou činnost zaměřil Jiří Bříza na chrámovou hudbu, především na sborový zpěv při liturgii. Napsal desítky duchovních skladeb, které spolu se skladbami pro samotné varhany tvoří významný odkaz pro další generace.

Na koncert se dostavila předsedkyně Oblastního výboru UČPS paní Hana Kultová, která předala cenu Oblastního výboru UČPS dlouholetému sbormistru PSSU Most panu Zdeňku Frélichovi k jeho životnímu jubileu 70 let.

Koncert zahájilo Pěvecké sdružení severočeských učitelů Most, které pod vedením sbormistrů Zdeňka Frélicha a Davida Pražáka zazpívalo skladby českých i zahraničních skladatelů. Velký potlesk sklidil spirituál „Já vím, že Pán“, v němž sólo zpíval David Pražák. Varhanní improvizace na motivy skladeb Jiřího Břízy zahrál Jan Zástěra, dirigent Hudby Hradní stráže v Praze.

Jako druhý vystoupil smíšený pěvecký sbor Harmonie Louny, který je sdružením amatérských zpěváků. V repertoáru sboru jsou skladby od doby gotické až po současnost. Sbor zpívá v kostelech i světských prostorách i při mších. Vystupuje převážně v Lounech a v okolí Loun, ale postupně i v dalších okresech a absolvoval rovněž několik zahraničních vystoupení.

Jako třetí vystoupil smíšený pěvecký sbor Collegium hortensis z Teplic. Sbor je vokálně –instrumentální soubor působící v Teplicích. Jeho činnost se zaměřuje na interpretaci historické a soudobé hudby regionálních autorů. Věnuje se v prvé řadě chrámové hudbě. Působí jako chrámový soubor na kůrech v Teplicích i v okolí, kde se účastní významných církevních svátků. Dalším pilířem jeho činnosti je pak hudební drama (zpěvohry a opery).

Na závěr zazpívaly všechny sbory společně skladbu Jana Zástěry „Perla ukrytá“, která je věnována cisterciáckému klášteru v Oseku.

Podzimnímu jubilejnímu koncertu předcházela pečlivá a namáhavá příprava všech vystupujících. Organizátoři věnovali mnoho úsilí, aby se koncert vydařil, což posluchači zaplněný kostel odměnil dlouhotrvajícím potleskem.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)