16. ročník Foersterových Osenic, aneb Sláva hudbě

Festival začal Prologem v pátek 3. 6. 2016 ve zcela zaplněném kostele sv. Jakuba Většího v Jičíně.František Zumr, středa 1. června 2022
Magazín > Zprávičky

Jizeran Semily na FO 022

archiv sboru / https://www.jizeransm.cz/

Pozvání přijal Podkrkonošský symfonický orchestr, dnes osmdesátičlenné těleso, které dirigent Graziano Sanvito dovedl mezi přední amatérská tělesa České republiky, které si mohou dovolit popasovat se s rozsáhlými orchestrálními kompozicemi. V úvodu promluvil starosta Dětenic Radomír Vališka o osenickém festivalu a sopranistka Jana Ryklová zazpívala dvě Ave Maria J. B. Foerstera, virtuózní árii Barčete z Hubičky a jako přídavek Alleluja W. A. Mozarta z moteta Exultate iubilate za doprovodu klavíristů Bernda Radocha (SRN) a Bohuslava Lédla, kteří jsou známí také jako sbormistři, hudební organizátoři a skladatelé. Orchestr se samostatně představil Předehrou k opeře Hubička B. Smetany, pak Árií Janka (sólo Jaroslav Patočka) z Blodkovy opery V studni, Slavnostním pochodem Ant. Dvořáka a poté provedl s pěti sbory (Janáček Jablonec n. Nisou, sbm. Olga Fröhlichová, Bořivoj Lomnice n. Pop., sbm. Petra Lukavcová, Jizeran Semily, sbm. Jiří Kurfiřt, Hlas Nová Paka, sbm. Alena Lelková a Antonín Dvořák, sbm. Bohuslav Lédl) Svatební sbor z Rusalky s velmi dobře zazpívaným sólem Vodníka Jaroslava Patočky a Te Deum Antonína Dvořáka se zdařilými sóly Jaroslava Patočky (bas) a Evy Lédlové (soprán). Všichni účinkující sklízeli zasloužený aplaus, který vyvrcholil po Te Deum děkovačkou vestoje. Návštěvníci si vynutili přídavek (Hallelujah G. F. Händela). Prologu se zúčastnilo 240 účinkujících. K úspěchu jičínského koncertu přispěla neobyčejná vstřícnost arciděkanství Jičín (pomoc s přípravou kostela a jeho úklid), ZUŠ J. B. Foerstera (zápůjčka židlí), Masarykova divadla Jičín (zápůjčka praktikáblů), Městského informačního střediska Jičín, Odboru kultury Jičín (bezúplatný pronájem Porotního sálu jičínského zámku a zápůjčka praktikáblů). To nejsou v dnešní době tak zcela samozřejmé věci. Děkujeme.

Hlavní festivalový den (sobota 4. června, 9 sborů) měl tradiční schéma: účast všech sborů na ranní mši v kostele Narození Panny Marie v Osenicích (od 9 hod.), kde každý sbor přednesl jednou duchovní skladbou, anebo kompozici J. B. Foerstera. Prostor pro sólové vystoupení dostala tradičně také Jana Ryklová (doprovod B. Radoch). Ve 14 hod. se představily všechny sbory s krátkými programy (4 – 5 skladeb, více jich měli pouze slovinští hosté) v amfiteátru před Památníkem Foerstrova rodu. Koncert moderoval Alfréd Strejček. Umně propojil „hudební složku“ s citáty z díla Karla IV., jehož 700. výročí narození si letos připomínáme. Pěkné, inspirující. Večer proběhly koncerty sborů v kostele sv. Jakuba Většího v Kopidlně, v Dolním Bousově a Dětenicích (sokolovny). Na hlavním festivalovém dnu zářil slovinský smíšený pěvecký sbor Anton Foerster z Lublaně. Charakterizovala ho čistá intonace, tradiční „jižanské plnohlasí“, pěvecká samostatnost, jistota zpěváků a výborně zažitý repertoár. Rázná, ale vtipná sbormistryně Damijana Božič–Močnik dokáže jednoduše a rychle sboru sdělit svou představu a pak ji realizovat. Vlastislav Heřmanův Městec (sbormistryně temperamentní klavíristka Markéta Výborná) kloubí zkušenost starších pěvců s nastupujícím mládím. Sbor odvedl tradičně poctivý a kvalitní výkon, na který jsme již léta zvyklí. Škoda, že nedisponuje větším počtem mužů. Sbor Záboj Dvůr Králové (sbormistr Vít Mišoň) byl angažován na operní repertoár (večerní koncert v Dolním Bousově), který přednesl na dobré úrovni a přispěl významně dramaturgii festivalu. Vytvořil zajímavý protiklad k pestrému - převážně písňovému - programu sboru Vlastislav, s nímž účinkoval. Hlahol Nymburk a Pěvecký sbor benešovských učitelek (sbormistr obou těles Tomáš Pergel) zaslouží pochvalu za provedení Foersterovy skladby Missa Bohemica na tradiční ranní mši v osenickém kostele Narození P. Marie i za provedení Stabat Mater Jana Evangelisty Zelinky v Kopidlně. Turnovský Antonín Dvořák zazpíval v amfiteátru pět spirituálů, čímž dramaturgicky oživil odpolední setkání. Večer pak neměl žádné problémy s duchovním repertoárem do Kopidlna. Jizeran charakterizoval v Dětenicích Alfréd Strejček jako muzikální sbor. Zpíval uvolněně, výrazně a odvedl dobrou práci. Pěvecké sdružení pražských učitelek se prezentovalo „Písničkou“ J. B. Foerstera. Uvedlo některé kompozice a aranže svého sympatického sbormistra Ivana Zelenky (podobně tak učinil i sbor Ant. Dvořák – Ave Maria B. Lédla a Jizeran – aranže J. Hylmara, emeritního člena sboru), za což oprávněně získal jednu z festivalových cen. To byl další přínos k pestré dramaturgii osenického setkání. Další ze zahraničních účastníků – Sofia Lady Teachers´ and Mandolín Orchestra Sofia (sbormistr Gregor Grigorov) přednesl překvapivě spíše „západoevropský“ repertoár (Mozart, Bach-Gounod, Schubert, Hassler, Maciocchi). Národní tóny zněly spíše v sólových vystoupeních s instrumentálním doprovodem. Ještě jednu skutečnost nelze pominout. Kromě sborů Vlastislav a Anton Foerster měly všechny sbory sobotního festivalu vyšší věkový průměr. Sbormistři však volí dobře repertoár, který odpovídá možnostem jejich sborů a zpívají ho na solidní úrovni. Festival se stal výbornou propagací obce Dětenice, jehož součástí je část Osenice, jeho organizátorů v čele se starostou Radomírem Vališkou a Věrou Šedivou. Spolupořádala ho a finančně na něj přispěla Unie českých pěveckých sborů (hlavní výbor v Praze i oblastní výbor Královéhradeckého a Pardubického kraje) a Dobrovolné sdružení rodáků a přátel Dětenic, Osenic a Brodku. Celá akce je součástí prijektu „Živý venkov – tradice a současnost“, finančně festival podporují dále obce Dětenice, Královéhradecký kraj a rodina J. B. Foerstra. Partnerem festivalových koncertů je Ochranný svaz autorský. Festivalové logo navrhla akad. malířka Alena Hoblová.

FESTIVALOVÁ „NEJ“

Jana Ryklová (soprán) nechyběla jako účinkující na žádném z šestnácti ročníků FO.

Poprvé v historii FO vystoupil se sbory velký symfonický orchestr a festivalu se zúčastnil největší počet sborů (12).

Festivalu se zúčastnili umělci z pěti států Evropy (Slovinska, Bulharska, SRN, Itálie a ČR).

Nikdy nezaznělo v takové šíři na festivalu tolik skladeb od členů Foersterova rodu jako letos. Nejvíce se o to zasloužil Sbor Anton Foerster z Lublaně, který návštěvníkům festivalu

a sborům přiblížil dílo Antona Foerstera, zakladatele slovinské národní hudby (průřez jeho skladbami církevního roku a Ave Maria z opery Goreňský slavíček, celkem 15 kompozic tohoto autora).

Nikdy nezazněla tolikrát skladba Ave Maria (J. S. Bach – Ch. Gounod, J. B. Foerster,

A. Foerster, J. Arcadelt, B. Lédl, I. Zelenka).

Celkový počet zpěváků, instrumentalistů a čestných hostů obou festivalových dnech se se vyšplhal na číslo 450.

PĚVECKÉ SDRUŽENÍ PRAŽSKÝCH UČITELŮ a RODINA J. B. FOERSTRA se rozhodly na udělit ocenění na základě verdiktu poroty za provedení skladeb J. B. Foerstra, za významný přínos festivalu, autorské skladby, inspirativní interpretace a aranže udělit tato ocenění spojená s finančními dary:

Cenu festivalu FO 2016 za provedení souboru skladeb Antona Foerstra Smíšenému pěveckému sboru Anton Foerster Lublaň, sbm. Damijana Božič-Močnik. Čestná cena.

Cenu festivalu FO 2016 za inspirující interpretaci Foerstrových Ave a dalších skladeb v sólových vystoupeních v programech prologu, matiné a večerního koncertu MgA. Janě Ryklové a Berndu Radochovi (SRN).

Cenu festivalu FO 2016 za společné nastudování a provedení mše J. B. Foerstra Missa Bohemica v programu matiné Smíšenému pěveckému sboru Hlahol Nymburk a Pěveckému sboru benešovských učitelek, sbm. Tomáš Pergel.

Cenu festivalu FO 2016 za provedení skladby J. B. Foerstra Písnička a skladeb svého sbormistra I. Zelenky v programu matiné, na přehlídce v amfiteátru a na večerním koncertu

Pěveckému sdružení pražských učitelek, sbm. Ivan Zelenka.

Cenu festivalu FO 2016 za provedení skladby J. B. Foerstra Na Valdštýně, za příkladné provedení arr. Z. Mrkose Bude večer a pochvalu za mladistvý projev ve všech vystoupeních

Pěveckému sboru Vlastislav Heřmanův Městec, sbm. Markéta Výborná.

Zvláštní ceny poroty byly uděleny:

Za aranž písně Amazing grace, její nastudování a provedení jako společné skladby na závěr festivalového koncertu v Dětenicích sbormistru Berndu Radochovi (SRN).

Za trvalou a dlouhodobou podporu myšlenky festivalu a aktivní účast na všech jeho akcích

Pěveckému spolku Jizeran Semily a jeho sbormistru Jiřímu Kurfiřtovi.

Za podporu festivalu a aktivní účast v prologu a všech akcích hlavního festivalového dne FO i v roce 2016 Pěveckému sboru Antonín Dvořák, Turnov (sbm. Bohuslav Lédl).

Cenu za tradiční OSENICKÉ KOLÁČE, připravované pro účastníky festivalu FO Dobrovolnému sdružení přátel Osenic, Dětenic a Brodku, vedeném paní Věrou Šedivou.

Praha, 9. června 2016

František Zumr, předseda PSPU

Jaroslav Vávra, ředitel festivalu FO

Radomír Vališka, starosta Obce Dětenice


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)