Půlkulaté výročí hudební skladatele a pedagoga Ivana Kurze

Dnes oslaví narozeniny hudební skladatel, bývalý děkan HAMU a profesor skladby tamtéž prof. Ivan Kurz. Ve svém díle se mimo jiné věnuje hudbě scénické a divadelní. Nemalou pozornost věnuje také tvorbě pro pěvecké sbory. Za pěveckou obec oslavenci srdečně gratulujeme!-cs-, úterý 29. listopadu 2022
Magazín > Sborový život

květiny

Josef Rudolf / Josef Rudolf

Ivan Kurz (* 29. listopadu 1947 Praha) je český hudební skladatel a pedagog. Je jedním z významných představitelů střední skladatelské generace, do povědomí hudební veřejnosti se zapsal jako tvůrce hudby pódiové i jako přední autor hudby filmové a divadelní. Uznání si Kurzova tvorba získala nejen díky své profesionální technické kvalitě, ale především hloubkou a opravdovostí svého sdělení. V jeho hudební řeči dominuje ideál postmoderny, zobrazující se v syntéze kompozičních prostředků. Je autorem mnoha skladeb komorních, vokálních i kompozic elektroakustických. Těžiště jeho tvorby leží zejména v partiturách pro symfonický orchestr. Jeho díla jsou prováděna předními symfonickými a komorními tělesy (Česká filharmonie, FOK, Symfonický orchestr českého rozhlasu, Stamicovo kvarteto, Doležalovo kvarteto, Kühnův dětský sbor, aj.) v tuzemsku i v zahraničí. Od roku 1977 působí jako pedagog na hudební fakultě AMU. Do obecného povědomí nejširší veřejnosti vstoupila jeho filmová hudba k televizním seriálům „Panoptikum města pražského“ a „Četnické humoresky“.

Studia: Po maturitě na Gymnáziu Na Zatlance studoval skladbu na hudební fakultě AMU ve třídě prof. Emila Hlobila, absolvoval 1971. V letech 1971 – 1975 působil v Československé televizi jako externí dramaturg v redakci hudebního vysílání. Současně pokračoval v postgraduálním studiu, interní uměleckou aspiranturu ukončil na hud. fak. AMU u prof. Václava Dobiáše 1976.

Působení na HAMU: V letech 1977 – 1990 působil jako odborný asistent na katedře teorie a dějin hudby HAMU, současně zastával funkci tajemníka této katedry. Na hudební fakultě AMU se posléze habilitoval a byl jmenován docentem pro obor skladba 1990. 1990 – 1996 působil jako docent na katedře skladby HAMU, zároveň (od roku 1993) zastával funkci proděkana. Profesorské jmenovací řízení proběhlo v roce 1996. V témže roce byl jmenován pro obor skladba profesorem. Dále na hudební fakultě AMU působil jako pedagog, proděkan (do konce roku 1997), následně děkan fakulty (1997 – 2000) a vedoucí katedry skladby (2004 - 2010). V současné době působí na katedře skladby jako pedagog, je členem umělecké rady AMU. Ve veřejném životě zastává funkce člena dozorčí rady OSA.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)