Pěvecké aktivity by měly začít jen opatrně, sbory zatím spíše ne

Prohlášení Unie českých pěveckých sborů k obnovení činnosti pěveckých sborů.redakce, úterý 12. května 2020
Magazín > Sborový život

Ilustrační foto.

pxfuel.com / pxfuel.com

Ve snaze zajistit pro české sbory relevantní informace jsme se v minulých týdnech oficiálně obrátili na řadu veřejných institucí s dotazem, kdy a za jakých hygienických podmínek lze bezpečně obnovit v ČR činnost pěveckých sborů a výuku zpěvu. O problematiku sborů se však u nás na úředních místech nikdo příliš nezajímá, a tak jsme kontaktovali i kolegy ze zahraničí a vyžádali jsme si jejich odborné podklady. Doporučení stran dalšího postupu jsme konzultovali také se zástupci sbormistrů, pěvců a hlasových pedagogů.

Jednotlivé názory na dílčí kroky uvolňování se přirozeně lišily, téměř ve všech však dominoval princip předběžné opatrnosti. Unie není odbornou či vědeckou autoritou v oboru ochrany zdraví, nechce a ani nemůže vytvářet pro tuto oblast závazné předpisy. Naším úkolem je vyhledávat a předkládat sborové obci informace, které naše sbory zpěváci potřebují ke své činnosti. A které jim mohou pomoci se v nastalé situaci orientovat.

Doporučení pro postupné zahajování pěveckých aktivit

Z reakcí, které jsme od úřadů, odborných autorit a lidí z praxe v poslední době obdrželi, lze dovodit několik závěrů. Především skutečnost, že z hlediska zdravotních rizik patří v současné době zpěv a sborová činnost už svou podstatou (intenzivní práce s dechem a artikulací) k rizikovým aktivitám. Tento nepopiratelný fakt se opírá o aktuální výzkum odborníků z Institutu Roberta Kocha v Berlíně a Institutu pro Hudební medicínu ve Freiburgu. Tento závěr sdílejí i naši odborníci, mezi nimi i místopředsedkyně České otolaryngologické společnosti a primářka Hlasového centra MUDr. Jitka Vydrová, která vypracovala doporučení pro jednotlivé segmenty našeho oboru.

Výuku sólového zpěvu (1 žák a 1 učitel) lze zahájit, pokud denní přírůstek nemocných v ČR bude stále klesat a bude se blížit jednocifernému číslu. Výuku lze realizovat za podmínky, že žák ani učitel necestovali do zahraničí a nesetkali se s nikým, kdo v zahraničí byl. Pokud ano, musí se o tom vzájemně informovat, vzájemně souhlasit a rozumně vyhodnotit riziko. Cestuje-li z epidemiologicky stále postižené země, musí zůstat v karanténě 14 dní nebo alespoň po dobu obvyklé inkubační doby (průměrně 5 dní), po níž musí absolvovat test metodou PCR, tedy odběr z nosu, který je poměrně drahý - stojí v průměru 2000 Kč. Rychlotest je nevhodný, po dobu minimálně prvních 10 dní je vždy negativní. Žák i učitel by měli podepisovat čestné prohlášení (učitel nejlépe nějakou vhodnou formou – vývěskou na dveřích apod.)

Pro komorní zpěv (cca 5 lidí) platí obdobné podmínky.

Sborový zpěv zatím vhodný není

Podle příslušných opatření vlády lze od 11. května 2020 pořádat v ČR kulturní a výchovně vzdělávací činnost s účastí do 100 osob za dodržení stanovených epidemiologických pravidel. Tato pravidla jsou samozřejmě kompromisem, který zřejmě zohledňuje především riziko přehlcení zdravotního systému v případě velkého nárůstu počtu nakažených, spíše než hledisko ochrany jednotlivce.

Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotnického ústavu tato pravidla upřesnilo pro výuku zpěvu a sborové zkoušky takto:

 • rozestupy a sociální distanc alespoň 2 metry, sbormistr by měl zvážit odstup od členů souboru větší (vzhledem k směřovanému proudu vzduchu na něj min. 4 metry)
 • důsledná hygiena rukou (mytí rukou teplou vodu a mýdlem alespoň po dobu 20 sec) a jejich dezinfekce
 • dezinfekci prostor a zejména často dotýkaných povrchů a předmětů (podle návodu na přípravku, lépe otíráním než postřikem)
 • respirační etiketa (jednorázové papírové kapesníky odhazovat nejlépe do bezdotykového uzavíratelného koše, pravidelně vynášet)
 • do kolektivu nesmí nikdo s příznaky respiračního onemocnění či zvýšenou teplotou (nad 37,5 °C)
 • kromě povinné roušky lze pro lepší ochranu sebe i okolí všem účastníkům zpívání (sbormistr, členové sboru, ale i vyučující a žák v případě individuální výuky) doporučit navíc nasazení štítu
 • řádně a často větrat a dezinfikovat učebnu, zkušební místnost, společné prostory
 • zvážit zkrácení zkoušek, vkládat přestávky k vyvětrání prostor, průběžné dezinfekci a hygieně

Doktorka Vydrová však doporučuje se zahájením sborového zpěvu počkat do doby, než se projeví výsledky uvolňovacích opatření vlády (otevřou se kina, divadla a obchodní centra). Začít se sborovým zpěvem bude možné, pokud počet nakažených nebude výrazně stoupat a denní přírůstek se bude se blížit jednocifernému číslu (to pravděpodobně nebude dříve než v červnu). Platila by pak stejná pravidla jako v případě individuální výuky. Pokud člen sboru vycestuje, či se setká s nemocným, na zkoušku nepůjde a dodrží karanténu (14 dní) nebo se dá otestovat PCR metodou v čase po uplynutí inkubační doby. Před zkouškou by všichni členové sboru měli podepisovat čestné prohlášení.

Rizikové osoby by měly zůstat doma

Přitom je třeba také respektovat, že mezi sbormistry a sboristy je řada rizikových osob, které by se těchto aktivit měly raději zatím úplně zdržet. Manuál ministerstva školství rizikové osoby vymezuje takto:

 • věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
 • chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
 • onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze
 • porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
 • těžká obezita (BMI nad 40)
 • farmakologicky léčený diabetes mellitus
 • chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza
 • onemocnění jater (primární nebo sekundární

Tato sezóna už zůstane mimořádná

Průběh koronavirové pandemie v České republice je k naší radosti, mírnější než u většiny našich sousedů. Věříme, že i naše výhledy do budoucna jsou optimistické. V řadě okolních zemí jsou v současnosti sborové zkoušky úředně zakázány a obnovení sborové činnosti je zatím v nedohlednu.

Pro mnohé z nás je sborový zpěv nepostradatelnou součástí života a je pochopitelné, že se k němu chtějí co nejdříve vrátit. Vzhledem k tomu, že situace kolem nás se rychle mění, vyzýváme všechny naše zpěváky, sbormistry a organizační vedoucí pěveckých sborů, aby při obnovování činnosti sborů postupovali s maximální uvážlivostí a trpělivostí. Každý člen sborového společenství (zpěvák, korepetitor, sbormistr) by měl pečlivě zvážit míru rizika, kterou mu účast na sborových zkouškách může přinést.

Je nad slunce jasné, že letošní hudební sezóna bude zcela mimořádná. Řada koncertů se už neuskuteční, hudba, která nezazněla, již nezazní. Bylo by smutné, kdyby činnost, která nám přináší tolik radosti, ohrozila zdraví či život byť i jen jednoho z našich kolegů.

Oficiální informace o uvolňování přijatých opatření najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR či Ministerstva školství a mládeže ČR.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)