Dnes byl zahájen další ročník hudebního festivalu Dvořákova Praha

České pěvecké sbory vystoupí spolu s Israelskou filharmonií a Zubinem Mehtou

Letošní ročník festivalu Dvořákova Praha opět přináší dva týdny plné krásné hudby a mimořádných zážitků. Výběr děl Antonína Dvořáka se letos zaměří na instrumentální koncerty, v novodobé premiéře zazní Dvořákova raná opera Král a uhlíř. Taktovky se ujmou vedle mnoha jiných i hudební legendy: Zubin Mehta, Neeme Järvi a Christoph Eschenbach.Markéta Voráčová, neděle 8. září 2019
Magazín > Zprávičky

logo

archiv festivalu / Dvořákova Praha

„Představ si dílo takové velikosti, že se v něm zrcadlí celý svět.

Člověk je takříkajíc pouhým nástrojem, rozezvučeným samotným vesmírem. Moje symfonie bude něco takového, co svět ještě neslyšel!“

Takto zaníceně psal Gustav Mahler v létě 1896 své milence, sopranistce Anně von Mildenburg. Dílo, o kterém hovořil a které právě dokončoval, byla jeho v pořadí třetí symfonie, v níž se pokusil překročit veškeré dosud dosažené možnosti hudebního výrazu a vytvořit všezahrnující umělecký výtvor, hymnus na velikost přírody, v němž by hudebními prostředky vyjádřil (svou) filozofii univerza. Je zjevné, že pro takový záměr by skladba běžného rozsahu a formy nemohla postačit – výsledkem bylo kolosální dílo, jaké skutečně „svět ještě neslyšel“. Obří partitura se skládá ze dvou velkých oddílů, z nichž první tvoří jediná věta v délce přesahující 30 minut, druhý díl se pak skládá z pěti částí o více než hodinové souhrnné délce. Mahlerova Třetí symfonie tak se svou celkovou délkou kolem 100 minut představuje nejrozsáhlejší dílo standardního symfonického repertoáru. Její monumentální vyznění však není jen otázkou rozměrů. Svou roli sehrává rovněž obsáhlý hudební aparát: běžné obsazení symfonického orchestru Mahler rozšiřuje o množství více či méně obvyklých bicích nástrojů, předepisuje osm lesních rohů a také početnou vokální složku, která kromě sólového altu zahrnuje i ženský a dětský sbor.

Jedním z očekávaných vrcholů letošní Dvořákovy Prahy je bezpochyby koncert Izraelské filharmonie. Těleso, které je dlouhodobě považováno za jeden z nejlepších orchestrů světa, se představí pod taktovkou svého doživotního uměleckého ředitele a šéfdirigenta, žijící dirigentské legendy Zubina Mehty, který stojí v čele tohoto tělesa neuvěřitelných 50 let. Také program, který si pro svůj pražský koncert zvolili, lze označit za mimořádně reprezentativní: Symfonie č. 3 Gustava Mahlera představuje zřejmě nejrozsáhlejší dílo standardního symfonického repertoáru. Na provedení tohoto působivého hudebního kolosu se bude rovněž podílet německá pěvkyně Gerhild Romberger a dvě špičková vokální tělesa − Pražský filharmonický sbor a Kühnův dětský sbor.

Koncert se uskuteční v neděli 15. září ve 20 hodin ve Dvořákově síni Rudolfina. Spojení Mahlerovy geniální partitury s interpretací na nejvyšší úrovni slibuje silný posluchačský zážitek.

Gustav Mahler (1860–1911) patří k nejvýznamnějším představitelům pozdního romantismu. Jeho skladatelské dílo není početně příliš rozsáhlé, ale představuje klíčový krok na cestě k hudbě 20. století. Jeho základ tvoří kromě několika osobitých písňových cyklů zejména soubor devíti monumentálních symfonií (a jedné nedokončené), v nichž skladatel významně rozšířil a v jistém smyslu i završil výrazové možnosti této hudební formy. Ve své době byl Mahler vnímán především jako vynikající dirigent, zatímco jeho skladatelské dílo začalo být oceňováno teprve ve 2. polovině 20. století.

Dvořákova Praha dnes patří mezi dva divácky nejnavštěvovanější festivaly svého druhu v České republice. V letech 2008–2018 uvedl celkem 215 koncertů a jeho koncertními sály prošlo více než 156 000 návštěvníků.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)