Beseda brněnská vydala nové vánoční CD, využila přitom unikátní varhany

Sbor se loňského roku rozhodl vydat nové a kvalitnější CD než by byl živý záznam z katedrály sv. Petra a Pavla. Nejen unikátní varhany, ale i úžasná akustika a prostornější kůr kostela Nanebevzetí Marie Panny - našeho barokního skvostu k provedení nahrávky přímo vybízely.Libuše Trnková, sobota 17. února 2018
Magazín > Zprávičky

Nahrávání nového CD

Beseda brněnská / archiv sboru

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská (Bfs Bb), nejdéle existující a kontinuálně fungující smíšený pěvecký sbor v českých zemích, je brněnské kulturní veřejnosti velmi dobře znám. Sbor realizuje ročně doma i v zahraničí zhruba dvě desítky koncertů. Jeho aktivita graduje během křesťanských svátků, především svátků vánočních, kdy kromě pravidelného vystoupení v rámci Brněnských Vánoc na náměstí Svobody, sbor absolvuje několik koncertů s tradiční Českou mší vánoční „Hej, mistře!“ od Jakuba Jana Ryby. Dobrou zprávou je, že nadšenci pro tuto hudbu mají možnost si poslechnout mši i mimo koncertní prostředí.

Sbor se loňského roku rozhodl vydat nové a kvalitnější CD než by byl živý záznam z katedrály sv. Petra a Pavla. Nahrávání CD proběhlo ve dnech 30. dubna a 1. května 2017 v jezuitském kostele Nanebevzetí Marie Panny ve spolupráci s duchovní správou kostela a Nadačním fondem Campianus, jež se v roce 2014 zasloužily o stavbu nejkvalitnějších a nejmodernějších varhan v České republice. Nejen unikátní varhany, ale i úžasná akustika a prostornější kůr tohoto barokního skvostu k provedení nahrávky přímo vybízely. Zvukový nosič kromě běžně známé České mše vánoční Jakuba Jana Ryby „Hej, mistře!“ obsahuje i méně známé dílo Jana Antonína Koželuha “Missa pastoralis in D“. V ní se zrcadlí úžasná technická zdatnost a umělecká osobnost autora. Je škoda, že se „Missa pastoralis in D“ často neinterpretuje, neboť recenze o ní hovoří jako o jedné z nejkrásnějších mší hudební literatury vůbec. Zatímco vánoční mše „Hej, mistře!“ je česky psaná církevní skladba zasazená do prostředí českého venkova a její text nevychází z tradičně pojatého mešního textového podkladu, tak „Missa pastoralis in D“ s latinským textem nese výrazné stopy pražské barokní polyfonie a svou složitostí a výrazem poněkud vybočuje z okruhu pastorálních skladeb českého hudebního klasicismu. Ale obě vznešeně laděné skladby nám dávají pocítit sounáležitost pohody a krásy.

I když edice CD proběhla v konci listopadu 2017, tak jeho žehnání bylo spojeno s koncertem pořádaným dne 26. prosince 2017. Doprovodný text CD připomíná nejen historii a současnost jezuitského kostela, životní osudy a tvorbu obou skladatelů (J. J. Ryba a J. A. Koželuh), ale i krátké curriculum vitae aktérů CD: Petra Kolaře (dirigent), Markéty Böhmové (soprán), Pavly Zbořilové (alt), Jakuba Rouska (tenor), Michala Marholda (basbaryton) a Jana Šťávy (bas). Booklet krátce informuje i o Orchestru katedrály sv. Petra a Pavla, který se sborem dlouhodobě úzce spolupracuje. Hudební a zvukové režie se profesionálně zhostili Aleš Podařil a Jiří Klement. Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská děkuje touto cestou za finanční podporu formou sponzorských darů (Statutární město Brno, Ageris, s. r.o., GEOtest, a.s., Metrostav, a.s., Diecézní charita, Brno, firmy Felicidad a Sursum a Nadační chirurgická ambulance).


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)