Beseda Brněnská zve na koncerty k výročí české státnosti

V rámci oslav státnosti a připomenutí si událostí v roce 1968 bude sbor pořádat dva koncerty. 31. 5. 2018 v Evangelickém chrámu J. A. Komenského (Červený kostel) v Brně. Druhý koncert se uskuteční koncem října, kdy budou vrcholit jubilejní oslavy vzniku Československa.Libuše Trnková, pondělí 21. května 2018
Magazín > Sborový život

Beseda brněnská

Beseda brněnská / archiv sboru

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská (Bfs Bb) je nejdéle existující českým sborem. Byl založen v r. 1860 skladatelem a sbormistrem Pavlem Křížkovským. V čele sboru stál po dvanáct let Leoš Janáček. Orientoval těleso na hudbu kantátovou a oratorní a tomuto zaměření zůstal ve svém nosném repertoáru sbor věrný až do současnosti. V roce 1927 sbor premiérově uvedl slavnou Janáčkovu Glagolskou mši. Čestným členem spolku byl 20 let Antonín Dvořák a krátce také Bedřich Smetana. Po celou dobu své existence sbor úzce spolupracoval a spolupracuje s významnými autory při provádění jejich skladeb. Byl to kromě Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka, Otakara Ostrčila, dnes i Antonín Tučapský, Zdeněk Pololáník, Mojmír Hanák, Jaromír Hnilička. Od roku 2001 vede sbor Petr Kolař, profesor brněnské konzervatoře a ředitel kůru Katedrály sv. Petra a Pavla v Brně. Díky jeho činorodé a energické práci se sbor stává stálou součástí brněnského kulturního života. Sbor má v současné době 55 aktivních členů, spolupracuje s předními dirigenty doma i v zahraničí a s řadou významných orchestrů. Má ve svém repertoáru kromě velkých oratorních děl a mší i drobnější útvary, jako moteta a písně světského a duchovního charakteru. Bfs Bb s úspěchem absolvuje turné a koncertuje v celé řadě evropských zemí, jako je Francie, Anglie, Německo, Holandsko, Polsko, Slovensko, Rakousko, Maďarsko a Kypr. Dlouhodobou strategií sboru je navazovat spolupráci s pěveckými sbory družebních měst brněnské metropole. Kromě Leedsu, Rennes, Poznaně, Mnichova a Lipska se v posledních letech podařilo BFS BB navázat přátelství i s holandským Utrechtem prostřednictvím sboru Toonkunstkoor (Toonkunst Choir). Bfs Bb vydává také zvukové nosiče. Poslední CD z roku 2017 je zaměřeno na vánoční tematiku a kromě běžně známé České mše vánoční Jakuba Jana Ryby „Hej, mistře!" z něho zaznívá i méně známé dílo Jana Antonína Koželuha "Missa pastoralis in D". Podrobnější a aktuální informace o sboru lze získat na našich internetových stránkách.

Pro 61. ročník Festivalu sborového umění v Jihlavě (25. – 27. 5. 2018) si Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská (Bfs Bb) připravil skladby českých skladatelů, které jsou s Brnem úzce spjati: Leoš Janáček, Zdeněk Pololáník, Antonín Tučapský a Jaromír Hnilička.

V rámci oslav státnosti a připomenutí si událostí v roce 1968 bude sbor pořádat dva koncerty. Jeden z nich bude 31. 5. 2018 v Evangelickém chrámu J. A. Komenského (Červený kostel) v Brně, kde zazní skladby Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Zdeňka Pololáníka a Leoše Janáčka. Kromě sboru pod vedením dirigenta Petra Kolaře vystoupí Dagmar Kolařová (klavír), Zuzana Zámečníková (soprán) a Naďa Bláhová (mezzosoprán). Druhý koncert se uskuteční koncem října, kdy budou vrcholit jubilejní oslavy vzniku Československa.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)