Canzona neosolium na Akademickej Banskej Bystrici

V dňoch 28. apríla až 1. mája 2017 sa Banská Bystrica na pár dní rozoznela zborovým spevom. Už po 17krát sa v tomto meste v strede Slovenska uskutočnil medzinárodný súťažný festival vysokoškolských speváckych zborov Akademická Banská Bystrica 2017. Hlavným usporiadateľom festivalu je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.Peter Špilák, sobota 1. července 2017
Magazín > Zahraničí

Pěvecký sbor Cantona Neosolium

Peter Špilák / Peter Špilák

Tohtoročného súťažného festivalu sa zúčastnilo osem zborov, medzi ktorými boli aj zbory z Poľska a Českej republiky. Svoje zastúpenie na súťaži mala aj Akadémia umení ako najvyššia umelecká ustanovizeň mesta, ktorú reprezentovala ženská zložka miešaného vysokoškolského speváckeho zboru Canzona Neosolium – Canzona Women´s Choir.

Canzona Neosolium je miešané zborové teleso Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktoré pôsobí pri Fakulte múzických umení AU. Jeho členskú základňu tvoria študenti fakulty. Canzona Neosolium ma vyše 25 ročnú tradíciu. Prvým dirigentom zboru bol hudobný skladateľ, v súčasnosti rektor Akadémie umení prof. Vojtech Didi. Pod jeho umeleckým vedením zbor navštívil takmer všetky krajiny Európy a zrealizoval niekoľko CD nahrávok.

Od roku 2009 je dirigentom zboru významný slovenský zbormajster Štefan Sedlický, ktorý je zároveň dirigentom aj iných slovenských zborov. Na svojom umeleckom konte ma ocenenia len z tých najvýznamnejších svetových súťaží (Riga – zlatá medaila, Spittal – 1. cena, Langolen – 2. cena, Pražské zborové dni – absolútny víťaz a cena za najlepší dirigentký výkon, Bielsko Biala – Grand Prix, Moskva – Grand Prix a iné).

V roku 2014 pod umeleckým vedením Štefana Sedlického zbor ako jediný za Slovensko participoval na významnom projekte celosvetového významu 1000 voices for peace v belgickom Bruseli. Hlavnou ideou projektu bolo pripomenutie si stého výročia vypuknutia prvej svetovej vojny a jej tragického dopadu na ľudstvo. Zbor za účasti ďalších 35 zborov z celého sveta sa 9. 11. 2014 postavil ba pódium Koekelbergovej bazilky aby spoločne odpremierovali dielo významného poľského skladateľa Krzysztofa Pendereckého – Oratórium za mier. Samostatne sa zbor belgickému publiku predstavil na celovečernom koncerte v meste Waregem. Svojím umeleckým vystúpením zanechal mimoriadne pozitívny dojem a veľkému záujmu sa tešili aj skladby súčasných slovenských skladateľov, pedagógov FMU AU - Vojtecha Didiho a Petra Špiláka.

V roku 2017 sa z iniciatívy študentov vyprofilovala ženská zložka zboru, ktorá sa prvý krát umelecky predstavila na spomínanej súťaži Akademickej Banskej Bystrice 2017. O jej umeleckých kvalitách vypovedajú výsledky súťaže, ktorými je získanie zlatého pásma v danej kategórii, ceny primátora pre najlepší slovenský zbor súťaže a ceny hudobného odboru Matice Slovenskej za rozvoj interpretačného umenia v oblasti zborového spevu. Zaujímavosťou pre nás bolo súťaženie nášho zboru pod vedením Štefana Sedlického a Akademického pěveckého sboru VŠB – TU Ostrava pod vedením Adama Sedlického (syna Štefana Sedlického). Jednotlivé výkony zborov hodnotila vysokoodborná porota pod vedením známeho dirigenta Ondreja Lenárda. Absolútny víťaz aj v tomto ročníku poputoval do rodiny Sedlických, no tentokrát to bolo pre Adama a jeho zbor z Ostravy. Dosiahnutý úspech Adama Sedlického je významným prínosom aj pre FMU AU, nakoľko je interným doktorandom Katedry kompozície a dirigovania zboru.

Canzona Neosolium sa ako zbor okrem koncertnej činnosti pravidelne podieľa pri realizácii medzinárodných workshopov a dirigentskej súťaže – Stretnutie nad zborovou partitúrou, ktoré pripravuje Katedra kompozície a dirigovania zboru FMU AU. Tento rok sa v novembri bude konať jej piaty ročník (9. 11.–11. 11. 2017). Workshopy sú každoročne zamerané na určitú oblasť problematiky zborového umenia – tento rok to bude problematika interpretácie skladieb pre mužský zbor. Ťahákom pre účastníkov by malo byť spolupracujúce teleso, ktorým bude na Slovensku ojedinelé teleso – Spevácky zbor slovenských učiteľov, s ktorým účastníci workshopov budú pracovať a na záver sa s týmto telesom predstavia aj na koncerte. Ako usporiadatelia kurzov, budeme radi ak budeme môcť tak ako aj po iné roky privítať účastníkov aj z Českej republiky.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)