Rolničkové svátky písní 2014

Ve dnech 14. a 15. března 2014 se v Salesiánském divadle v Praze konal již 17. ročník setkání dětských pěveckých sborů Rolničkové svátky písní. Jako každý rok bylo cílem tohoto setkání seznámení dětí i sbormistrů ze sborů podobného věku a úrovně a vzájemná inspirace a motivace. Dalším cílem byla vzpomínka na skladatele Petra Ebena, připomenutí jeho bohaté tvorby pro děti v repertoáru všech zúčastněných sborů a při společném zpívání na závěr každého koncertu.Hana Virglerová, čtvrtek 24. dubna 2014
Magazín > Sborový život

Společné zpívání Písničky na výlet P. Ebena na závěr posledního koncertu, diriguje Lucie Cabalková (Foto: Robert Barkman)

Robert Barkman / DPS Rolnička

První koncert nejvyspělejších sborů v pátek večer zahájil pořádající sbor Rolnička Praha. Z Ebenovy tvorby zazpíval 2 části Catonových mudrosloví a dvě krásné jarní písně. V pestrém programu druhého sboru, Da Capo ZUŠ Rokycany, vedeném Alenou Vimrovou a Helenou Orcígrovou, zazněly 3 části Truvérské mše. Velkým překvapením pro zpěváky i diváky bylo poděkování od autorky krásného textu, paní Zdeny Lomové, která si přišla koncert poslechnout. Jako třetí vystoupil dětský sbor Pražská kantiléna ZUŠ Jižní Město pod vedením Ley Esserové. Zazpíval nám něžnou písničku O třech zvonečcích, kterou doplnil dalšími zajímavými skladbami a zakončil výběrem z Královniček v úpravě Jana Málka, které doprovodil i tanečním vystoupením. Na závěr si všichni zazpívali známou Ebenovu skladbu Kdyby tu nic nebylo.

V sobotu dopoledne se nejprve představily sobě i rodičům děti z 1.- 3. tříd. Z Rolničky to bylo mladší přípravné oddělení, které si připravilo mimo jiné Zvědavou písničku a Petrklíč se sólistkou Lenkou Šlegerovou, bývalou členkou Rolničky. Ta s dětmi také nacvičila tanečky k cyklu Královničky, tentokrát v úpravě L. Janáčka. Na závěr děti zazpívaly 3 lidové písničky v úpravě P. Ebena. Dále vystoupila třída 2.B ze Základní školy Švehlova, třída s rozšířenou výukou hudební výchovy pod vedením své učitelky a sbormistryně Jany Jamborové. Předvedla velmi kvalitní program pestrých dětských skladeb. Závěr koncertu patřil Koťatům Pražské kantilény. Ta si připravila netradiční provedení skladeb z cyklu Elce pelce kotrmelce P. Ebena. Vybrané písničky byly doplněny mluveným slovem a spojeny do pohádky O zakleté princezně Věrce. Pohádka se všem moc líbila. Na závěr zazněla společně provedená Trumpeta P. Ebena.

Odpoledne se sešly nejmladší děti, od 4 do 7 let. Přípravné oddělení Rolničky pod vedením Laďky Šťastné a Hany Virglerové zazpívalo 3 písně P. Ebena z cyklu Elce pelce a cyklus J. Marka Nastupovat, jedeme! Autor si koncert poslechl a dětem poděkoval. Ze ZUŠ v Horních Počernicích přijel sbor Malíček. Zazpíval velmi hezký program včetně Jarní P. Ebena. Na závěr vystoupily přípravné sbory nového sboru z Prahy 8 – Osmikvítek, sbory Sněženky a Pampelišky. Pod vedením Ivy Hennové zazpívaly 3 písně P. Ebena a další dětské písničky. Společná písnička na závěr byla Jarní slunce.

Celé setkání zakončily starší přípravné sbory, zpěváci přibližně od 3. do 6. třídy ZŠ. Rolničku zastupoval nejprve přípravný sbor dětí ze 3. a 4. tříd. Ten zpíval české lidové písně a Ukolébavku pro dcerku P. Ebena. Další byl velmi zajímavý sbor Slůňata ze ZŠ Na Výsluní v Brandýse n.L. Program vtipně uváděla sbormistryně Ludmila Vacková a děti ho zazpívaly velmi hezky. Nejvzdálenějším hostem byl sbor Ptáčata, přípravný sbor Carminy ZUŠ Rychnov nad Kněžnou. Se svou sbormistryní Lucií Cabalkovou předvedl dobře připravený pestrý výběr skladeb. Koncert a celý festival zakončil mladší sbor Rolnička D. Kromě Vrbové píšťalky a lidových písní v úpravě P. Ebena zazpíval ještě 3 skladby dalšího letošního jubilanta, pana J. Vičara.

Celé setkání organizovali členové hlavního sboru Rolničky. Zároveň také vypomáhali nadzpěvem mladším dětem v písni Trumpeta a při zpěvu tradičního závěrečného kánonu Přátelství.

Děkujeme za spolupráci Salesiánskému divadlu v Praze 8, Unii českých pěveckých sborů a za podporu Hlavnímu městu Praha. Těšíme se a srdečně všechny zveme na další ročník, který bude 17.-18. 4. 2015.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)