Festival pravoslavné hudby Archaion Kallos

Ve spolupráci se sdružením Filokallia, které je pořadatelem, si Vás dovolujeme pozvat do chrámu sv. Cyrila a Metoděje na krásné duchovní a hudební zážitky v rámci mezinárodního festivalu pravoslavné hudby Archaion Kallos 2012.Marios Christou, středa 19. září 2012
Magazín > Sborový život

Ženský pěvecký sbor Filokallia

Řecký výraz Archaion kallos znamená doslova starobylá krása, ovšem v pojmosloví svatých otců východní křesťanské církve Archaion kallos znamená archetypální neboli původní krásu,tedy krásu, kterou spatřil člověk v ráji a kterou sám po stvoření měl. Sdružení Filokallia (jehož název pocházející z řečtiny znamená milovat krásu) nazvalo takto první a jediný festival pravoslavné hudby v Praze, protože vnímá každý počin v duchovní hudbě, ať už komponování nebo interpretaci, jako jakési hledání, vědomé či nevědomé, této původní prakrásy (Archaion kallos).

Festivalu se zúčastní pěvecké sbory z České republiky i ze zahraničí. Zazní široké a rozmanité spektrum pravoslavné hudby od byzantského chorálu (v podání špičkových řeckých, polských a rumunských interpretů), přes romantismus (S. Rachmaninov, N. Kedrov ad.), až po kompozice skladatelů 20. a 21. stol. (K. Penderecki, I. Stravinskij). Letošní ročník festivalu je také výjimečný tím, že součástí dramaturgie jsou i světové premiéry předních žijících českých autorů (J. Vičar, S. Hořínka).

Těšíme se na Vás a věříme, že také letošní ročník našeho festivalu bude dalším krokem, jenž nás společně přiblíží k Archaion kallos.

PROGRAM FESTIVALU

Všechny koncerty se konají od 19:30 v chrámu sv. Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2. Bohoslužba 7. 10. se koná tamtéž od 9:30.

BYZANTSKÁ DUCHOVNÍ HUDBA - 8. 10. 2012, 19:30

T. Fokaefs, Dionysios z Machairasu a další

Autentické byzantské nápěvy z řecké pravoslavné hymnografie v podání předního kyperského můžského sboru Romanos Melodos. Mužský sbor Romanos Melodos řídí o. N. Lymbourides. Jako host vystoupí ženský sbor Cancioneta Praga, v jehož podání zazní skladby z cyklu Celonoční bdění (op. 37.) S. Rachmaninova pod vedením Lukáše Jindřicha.

LITURGIE SV. JANA ZLATOÚSTÉHO - 11. 10. 2012, 19:30

Byzantský chorál, P. Česnokov, N. Kedrov, I. Stravinskij a další

Komentovaný koncert představí nejzajímavější části liturgie sv. Jana Zlatoústého, jak je zhudebnili na jedné straně byzantští skladatelé, v podání předního řeckého žalmisty A. Chaldaiakise, a na druhé slovanští autoři, v podání Sboru chrámu sv. Cyrila a Metoděje. Ženský sbor Filokallia představí skladby, které tvoří jakýsi hudební most mezi původní byzantskou monodií a vyspělým slovanským vícehlasem. Sbor chrámu sv. Cyrila a Metoděje řídí Valentina Shuklina a Marios Christou. Členky ženského sboru Filokallia řídí Marios Christou. Sólo: Achilleas Chaldaiakis, doprovodné slovo: protopresbyter ThDr. J. Šuvarský, Ph.D. Jako host vystoupí Ensemble Hilaris s duchovními skladbami I. Stravinského pod vedením Kryštofa Spirita.

IRMOLOGION ZE SUPRÁSLU - 15. 10. 2012, 19:30

Východní monodie a raná polyfonie v církevní slovanštině

Irmologion ze Supraślu, znamennyj raspev, děmestvennyj raspev ad.

Polský mužský sbor Bogdan Onisimowicz představí nejzajímavější části pozoruhodného hudebního rukopisu ze Supraślu datovaného do období 16.‒17. století a ukázky rané ruské polyfonie. Pro více informací o souboru a rukopisu viz http://www.onisimowicza.pl/. Mužský sbor Bogdan Onisimowicz řídí Marcin Abijski. Jako hosté vystoupí členové Sboru Univerzity Karlovy v Praze s ukázkami arménské eucharistické liturgie v úpravě archimandrity Komitase pod vedením Haiga Utidjiana.

SETKÁNÍ VÝCHODU A ZÁPADU - 18. 10. 2012, 19:30

M. Berezovskij, D. Bortňanskij, K. Penderecki, S. Hořínka, J. Vičar

Na programu jsou skladby „východních“ – pravoslavných skladatelů (tj. Berezovskij a Bortňanskij), které ovlivnila západní hudební tradice, a díla „západních“ – katolických autorů, kteří si „půjčili“ pravoslavný liturgický text (K. Penderecki, S. Hořínka a J. Vičar). Zazní dvě světové premiéry (S. Hořínka: Cherubínská píseň, J. Vičar: Kratema “To ro ron”). Vystoupí Piccollo coro pod vedením Marka Valáška. Jako host vystoupí sbor Subito s duchovními skladbami A. Vedela pod vedením M. Králové a M. Novákové.

BOHOSLUŽBA S AUTENTICKÝM BYZANTSKÝM CHORÁLEM - 7. 10. 2012, 9:30 (DOPOLEDNE), VSTUP VOLNÝ

Liturgie sv. Jana Zlatoústého bude sloužena za účasti předního kyperského mužského sboru Romanos Melodos, řídí o. N. Lymbourides.

DOPROVODNÉ AKCE

Projekce dokumentárního filmu „Starověrci" Jany Ševčíkové - 16.10. 2012, 17.30

Kino PONREPO, Bartolomějská 11, Praha 1

Po promítání bude následovat beseda s režisérkou J. Ševčíkovou. Vstupenky: 70, 60 Kč

Výstava "Křesťanské památky na severu Kypru" - OD 8. 10. DO 31. 10. 2012, VSTUP VOLNÝ

Bližší info brzy na www.philokallia.com.

Výstava se koná v rámci kulturních akcí, které pořádá Kyperská pravoslavná církev u příležitosti kyperského předsednictví EU.

PŘEDNÁŠKY

„...staré víno do nových měchů…“ - 10. 10. 2012, 15:30, VSTUP VOLNÝ

Malostranské nám. 13, Praha 1,

Spojitost tradice a současných kompozičních technik v byzantské hudbě. Přednáší dr. Achilleas Chaldaiakis (Řecko). Přednáška bude v angličtině.

Irmologion ze Supraślu a raná ruská polyfonie - 15. 10. 2012, 17:00, VSTUP VOLNÝ

Polský institut v Praze, Malé náměstí 1, (vchod z Karlovy ulice 27), 110 00 Praha 1

Přednáší Marcin Abijski (Polsko). Přednáška bude v polštině se simultánním tlumočením do českého jazyka.

Více o festivalu najdete na www.philokallia.com.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)