Nová Česká píseň uzavřela plzeňský festival Smetanovské dny

Závěrečný pořad letošního víceoborového festivalu Smetanovské dny v Plzni patřil 2.března.2009 přednímu západočeskému komornímu pěveckému sboru Nová Česká píseň, který vystoupil v celovečerním pořadu ze skladeb Antonína Dvořáka, Zdeňka Lukáše a Bohuslava Martinů.Jaroslav Fiala, čtvrtek 19. března 2009
Magazín > Sborový život

Sbor, který si léta udržuje vysokou uměleckou úroveň, se úspěšně zúčastnil řady domácích i zahraničních soutěží a absolvoval téměř dvě desítky úspěšných zájezdů do mnoha zemí Evropy i do USA. V roce 2004 byl např.pozván do Anglie na prestižní Ryedale Festival, kde vystoupil v celovečerním pořadu ze skladeb A.Dvořáka a Z.Lukáše. V následujícím roce se zúčastnil mezinárodního hudebního festivalu 35.Europäischen Wochen Passau (SRN) a měl samostatný celovečerní koncert v rámci festivalu Pražské hudební slavnosti. V roce 2007 uspořádal ve spolupráci s profesionálním Orquestra de Cambra Catalana z Barcelony čtyři dramaturgicky objevné koncerty katalánské hudby. V posledním námi sledovaném roce byl pozván k účasti na 31.Festival Música del Maresme ve Španělsku a reprezentoval Plzeňský kraj celovečerním koncertem na velvyslanectví České republiky v Berlíně.

Každoročně pořádá sbor kolem 15 koncertů a je zván ke spolupráci s profesionálními orchestry. Nastudoval několik dramaturgicky zajímavých pořadů, jako byly pravoslavné liturgické zpěvy, renesanční madrigaly, úpravy lidových písní nebo rozsáhlá sborové tvorba Zdeňka Lukáše. Za dobu svého trvání realizoval řadu premiér závažných skladeb soudobých a vydal zatím pět kompaktních disků. Na nich se prezentuje především dílem Z.Lukáše, ale také lidovými písněmi či vánočními koledami. Disk s názvem Vánoce připravil společně s Evou Pilarovou.

Sbormistr Nové České písně Zdeněk Vimr, který připravil a dirigoval zmíněný závěrečný pořad Smetanovských dnů, již patnáctou sezónu pracuje jako sbormistr opery Divadla J.K.Tyla v Plzni. S operním sborem spolupracoval na přípravě více než padesáti operních inscenací, ale připravil také několik samostatných koncertů. Jako uznávaný odborník je zván do porot národních i mezinárodních sborových soutěží, vedl několik sborových ateliérů, je znalcem sborové tvorby Z.Lukáše a členem uměleckých rad několika sborových festivalů. Na kmenovém pracovišti, katedře hudební kultury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, je doc.Zdeněk Vimr garantem oboru sbormistrovství, který se zde vyučuje již třetím rokem.

Ani pořadu, připraveném pro Smetanovské dny, nechyběla vysoká profesionální umělecká úroveň. Z.Vimr do jeho první části zařadil cyklus smíšených sborů A.Dvořáka V přírodě a jako kontrast Čtyři dueta, op.38 a Šest moravských dvojzpěvů téhož autora, které pro smíšený sbor upravil Leoš Janáček. Nová Česká píseň předvedla jak ve smíšeném, tak i pouze v ženském obsazení s klavírem vyspělé sborové umění. Výsledný dojem ještě zesílila citlivou hrou na klavír Věra Müllerová, která je profesorkou hry na klavír na plzeňské konzervatoři, ale také uznávanou interpretkou soudobých skladeb především plzeňských skladatelů. Se zájmem bylo očekáváno provedení Šesti moravských dvojzpěvů v úpravě pro smíšený sbor s klavírem. Známé drobné hudební perly si zachovaly původní náladu, ale obohacení o mužské hlasy členů Nové České písně (zvláště krásně tu zněly basy) jejich krásu ještě zvýraznilo.

Koncert vyvrcholil ve druhé polovině, kde sbormistr prokázal svůj vztah k dílu Z.Lukáše. Provedení cyklu Pocta tvůrcům (Michelangelo, Rembrandt a Picasso na slova Václava Fischera), kde se ke smíšenému sboru připojily sólové housle Michala Pospíšila a klavír v podání V.Müllerové, vyvolalo strhující dojem. Stejně dokonale vypracovaná byla také oblíbená, ale v Plzni léta nehraná komorní kantáta Otvírání studánek Bohuslava Martinů. K dámské složce Nové České písně se jako sólista připojil barytonista Jiří Hájek, člen opery Divadla J.K.Tyla a čtveřice vynikajících instrumentalistů (houslisté Michal Pospíšil a Hana Koubková, violista Zbyněk Paďourek a klavíristka Věra Müllerová), kteří spolu se sborem a recitací v podání člena činohry Divadla J.K.Tyla v Plzni Josefa Nechutného utvořili dokonalý celek. Celý interpretační aparát, k němuž se v dívčích sólech připojily také Petra Tionová a Jana Puterová, provedl kantátu s velkým porozuměním. Hluboké proniknutí do obsahu textů i hudby a její procítěné podání nedovolovalo posluchačům vydechnout. Velký sál Měšťanské Besedy, zcela zaplněný vnímavým publikem, odměnil umělce za vynikající výkon bouřlivým potleskem.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)