Brněnská ROSIČKA zaujala v Celje

Mezinárodní festival dětských a mládežnických sborů ve slovinském městě Celje se řadí v evropském prostředí k festivalům s dlouholetou tradicí a patřičnou kulturně společenskou prestiží. Svými uměleckými a organizačními kvalitami přitahuje každé dva roky pěvecké soubory, sdružující děti a mládež do dvaceti let.Judita Kučerová, středa 9. května 2007
Magazín > Zahraničí

Do programu pětidenního festivalu bývá zpravidla začleněna část přehlídková a soutěžní, přičemž přehlídka má regionální charakter, kdežto v soutěži soupeří pěvecké sbory různých zemí. Odborná porota provádí výběr soutěžních sborů na základě předem zaslané 20 minutové prezentace každého tělesa včetně programu plánovaného vystoupení. Soutěžní podmínky pro všechny věkové kategorie jsou rigorózně stanoveny. V letošním ročníku festivalu museli zpěváci všech tří kategorií zařadit do programu povinnou renesanční skladbu (Jacob Handl–Gallus; každá kategorie měla předepsán jiný Gallův sbor), romantickou kompozici autora narozeného před rokem 1900, dále jednu soudobou skladbu vzniklou po roce 1990 a čtvrtá skladba mohla být zvolena volně podle vlastního výběru.

Českou republiku zastupovalo letos v Celje pouze jediné pěvecké těleso: přípravný sbor PRIMAVERY z Brna - dětský sbor ROSIČKA. Na 27. Mednarodnom mladinskem pevskem festivalu v Celje důstojně prezentoval Základní uměleckou školu Jaroslava Kvapila v Brně i samotné město Brno. Cesta na festival se uskutečnila v rámci projektu Sdružení CANTUS EDUCANS za finanční podpory statutárního města Brna.

Soubor soutěžil v kategorii dětských pěveckých sborů (do 15 let) v konkurenci s vybranými tělesy ze Slovinska, Velké Británie a Maďarska. Pod vedením dirigentky Natalie Zmrzlé, absolventky Fakulty vokálního umění a hudební pedagogiky v moldavském Kišiněvě, přesvědčil odbornou porotu o své umělecké kvalitě natolik, že byl při hodnocení zařazen do zlatého pásma s nejvyšším bodovým oceněním v kategori (91,3). Mezi 18 soutěžními sbory z šesti zemí Evropy (Česká republika, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Velká Británie) se jednalo o druhou nejvyšší bodovou hodnotu v celé soutěži. Děti ve svém programu zazpívaly vedle povinné skladby a sboru Nikolaje Rimského-Korsakova dvě české kompozice – efektní Fašank Luboše Fišera na náměty moravského obřadního folkloru a interpretačně náročnou skladbu Lukáše Hurníka Dívenky, věřte mi. Tato kompozice splňovala podmínku vzniku po roce 1990 a byla vybrána a nastudována díky otištění v českém sborovém periodiku CANTUS. Přísné podmínky soutěže byly při volbě programu pečlivě sledovány vedením pěveckého souboru; vročení Hurníkova sboru bylo potvrzeno samotným autorem.

Soutěžnímu vystoupení ROSIČKY v sobotu 14. dubna ve velkém sále Celjského domu předcházelo koncertní vystoupení o den dříve, kde se mohly děti představit v širším programu. Na základě vynikajícího výkonu při soutěžním vystoupení byli zpěváci z ROSIČKY se svou dirigentkou a pianistkou poctěny vystoupením na koncertě vítězů, v jehož průběhu se představily tři nejlepší sbory soutěže. Závěr festivalu patřil tradičně defilé všech zúčastněných pěveckých těles, kde v radostné atmosféře zazněly vedle rozmanitých ukázek sborové tvorby jednotlivých národů také společně zazpívané písně.

V průběhu festivalu se prokázalo, že sborový zpěv patří stále k hodnotám, které přinášejí radost a poučení mladým interpretům i posluchačům, tvoří kvalitní náplň jejich volného času, obohacují jejich prožitky hudební i mimohudební. A do této elitní skupiny dětí se zásluhou dirigentky Natalie Zmrzlé a dalších spolupracovníků brněnské PRIMAVERY včlenili také zpěváci ze sboru ROSIČKA. Blahopřejeme.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)