Členství

Kolektivními členy Unie českých pěveckých sborů se mohou stát neprofesionální pěvecké sbory a vokální ansámbly, které působí na území České republiky.


Členské výhody

 • kolektivní licenční smlouva s OSA kryjící koncerty pořádané členy Unie
 • výtisk časopisu CANTUS zdarma a sleva na další výtisky
 • sleva na inzertní služby časopisu CANTUS a portálu České sbory
 • prezentační a propagační služby serveru České sbory
 • nepřímé členství v mezinárodní asociaci AGEC
 • slevy na zápisném partnerských sborových festivalů

Jak se stát členem

 1. máte-li aktivní účet ve Sborové samoobsluze, podejte přihlášku ke členství jejím prostřednictvím (přihlášku lze vyplnit a odeslat také v papírové podobě)
 2. počkat, až proběhne krátké přijímací řízení (o přijetí rozhodne Předsednictvo Unie)
 3. zaplatit členský příspěvek (návod k úhradě bude zaslán spolu s informací o přijetí)

Po přijetí platby obdrží sbor členskou průkazku a je požádán o poskytnutí podrobnějších údajů pro jeho prezentaci na webovém portálu České sbory.

POZNÁMKA: Pro dětské sbory platí jistá specifika, která najdete níže.

Člen má právo

 • členské výhody uvedené výše
 • na výhody specifické pro Oblast, do níž jsou zařazeni
 • nominovat své zástupce do orgánů Unie
 • vyslat svého delegáta na Sjezdu
 • vyslat svého delegáta na Oblastní konferenci
 • být průběžně informován o činnosti a hospodaření Unie

Člen má povinnost

 • dvakrát ročně odevzdat přehled provedených chráněných skladeb
 • jednou za rok podat zprávu o své činnosti v uplynulém roce a uhradit členský příspěvek
 • při své propagaci a propagaci svých akcí uvádět, že je členem Unie českých pěveckých sborů
 • při propagaci koncertů podpořených Unií uvádět všechny náležitosti vyplývající z podmínek podpory
 • dodržovat Stanovy Unie a rozhodnutí orgánů Unie

Členský příspěvek

Výše ročního příspěvku řádného člena vychází z počtu jeho zpěvaček a zpěváků:

 • za každého výdělečně činného zpěváka se započítá 333 Kč
 • za každého žáka, studenta, důchodce, nezaměstnaného a rodiče na mateřské či rodičovské dovolené 166 Kč
 • za každé dítě do 12 let 0 Kč

U dětských sborů s větším počtem oddělení (sborových škol) se počítá členský příspěvek jen za děti v koncertních odděleních.

Minimální výše členského příspěvku je 3496 Kč.

Zpráva o činnosti

Každý řádný člen musí podle Stanov jednou ročně Unii informovat o své činnosti a aktualizovat kontaktní a statistické údaje prostřednictvím Zprávy o činnosti v uplynulém roce. Ta musí být podána každoročně nejpozději ke stanovenému datu (zpravidla v lednu následujího roku):

 • elektronicky prostřednictvím chráněného formuláře ve Sborové samoobsluze portálu České sbory – ve formuláři se zobrazí data z loňské zprávy o činnosti, které stačí jen upravit a doplnit – není tedy nutno každý rok opisovat stále tytéž údaje
 • poštou prostřednictvím předtištěného formuláře (formulář sbory obdrží v závěru roku poštou) – formulář obsahuje předtištěná data z loňské zprávy o činnosti – stačí je tedy zkontrolovat, případně opravit a doplnit

Členský průkaz

Vydává se v tištěné podobě a je platný po dobu jednoho roku (její platnost končí vždy v prvním čtvrtletí následujícího roku) a je oficiálním dokladem o řádném členství v Unii českých pěveckých sborů. Sbor je povinen předložit tento průkaz při kontrole Ochranným svazen autorským a také pořadatelům festivalů, na nichž uplatňuje své právo na slevu ze zápisného.

Pořádání koncertů

Členské sbory Unie jsou osvobozeny od povinnosti zasílat repertoárové listy a žádat o výpočet licenčních poplatků u Ochranného svazu autorského pro jednotlivé koncerty.

Jsou povinni pouze distribuovat na koncertech posluchačům propagační leták OSA a Unie, umístit na všechny propagační materiály koncertu loga OSA a Unie a uvádět obě organizace jako partnera koncertu. Všechny potřebné materiály jsou ke stažení ve Sborové samoobsluze portálu České sbory.

Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)