Založíme českou federaci Pueri Cantores?

Před více než 10 lety jsme se seznámili s několika francouzskými chlapeckými sbory, které byly členy federace Pueri Cantores. Jak jsme později zjistili, jedná se o mezinárodní federaci, která sdružuje především dětské a chlapecké sbory při katolických kostelech. Ve Francii se tyto sbory nazývají Les petits chanteurs de .. (a následuje jméno kostela nebo města) a jsou téměř v každém městě.Hana a Karel Virglerovi, sobota 17. února 2007
Magazín > Zprávičky

V prosinci 2006 jsme se na pozvání francouzských přátel zúčastnili s naším sborem Rolnička Praha festivalu Vánoce v Alsasku (viz stejnojmenný článek), který federace Pueri cantores spolupořádala. Tam nás oslovil prezident této organizace pan J.M.Torrents a vyzval nás, abychom pomohli založit národní organizaci Pueri Cantores v České republice. Přislíbili jsme pomoc, ale protože se necítíme být přesně těmi pravými osobami pro tento úkol, obracíme se touto cestou na Vás ostatní.

Informace o federaci Pueri Cantores naleznete na www.puericantores.org. Je to světová organizace, která sdružuje národní federace podle stanov a organizačního řádu, který najdete ve 4 jazycích pod nadpisem Statuta na uvedené webové stránce. Členy jsou, jak jsme uvedli výše, zejména dětské sbory, které působí při katolickém kostele a účastní se liturgie. Cíle Federace (zde citujeme stanovy) jsou:

a) propagovat mezi Pueri Cantores, s jejich vlastní účastí, liturgickou hudbu, od Gregoriánského chorálu po klasickou a moderní polyfonii a soudobou hudbu, složenou v souladu s církevním nařízením každé kultury,

b) podporovat kvalitní práci, aby bylo možno vychovávat sbormistry a malé zpěváky z hlediska duchovního, intelektuálního, hudebního a estetického,

c) vést všechny členy Federace, bez ohledu na národnost, k bratrskému porozumění založenému na upřímném porozumění a vzájemné pomoci...

Tyto cíle federace naplňuje mj. tak, že pořádá národní a zejména mezinárodní setkání sborů, tzv. kongresy. Nejbližší bude 12.-14.7.2007 v polském Krakowě a zájemci ho tak mohou poměrně snadno navštívit. Obvyklá účast na těchto kongresech je až 4000 zpěváků, kteří společně zpívají předem připravený repertoár a dále samostatně vystupují při bohoslužbách. Federace také vydává sborníky církevní hudby a různé další tiskoviny. Jednotlivé sbory také samozřejmě spolupracují mezi sebou, pořádají různá setkání a výměnné pobyty. Členské sbory platí federaci pravidelný roční příspěvek 12 Euro a při cestě na kongres si hradí všechny náklady.

Pan Torrents nám sdělil, že v současné době federace netrvá na doslovném dodržení příslušnosti sboru ke katolické církvi a že by byl velmi rád, kdyby u nás národní česká federace vznikla. Je ochoten přijet k nám a diskutovat o všech otázkách. Na Slovensku založili tuto organizaci v minulém roce a paní M.Rovňáková, sbormistryně vynikajícího Bratislavského chlapčenského zboru, je též ochotna podělit se o své zkušenosti v tomto směru.

Vyzýváme tedy všechny zájemce, kteří mají zájem o činnost v této organizaci a chtějí aktivně pracovat na založení národní federace Pueri Cantores v České republice, aby nám poslali stručnou informaci o svém sboru a spojení na sebe na adresu info@rolnicka-praha.cz nebo virgler@seznam.cz, případně faxem na 233 332 716. Rádi bychom pomohli setkání všech zájemců a odstartování příprav.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)