Jaromír stopadesátiletý

Jaromír není jen kníže, údajný zakladatel Jaroměře, ale také jaroměřský smíšený pěvecký sbor, pojmenovaný právě po tomto knížeti, je dokonce nejstarším existujícím sborem v naší republice, který nikdy nepřerušil činnost. A nyní slaví kulaté výročí. Pojďte tedy s námi nahlédnout do jeho historie.Jana Pavlovská, neděle 15. října 2006
Magazín > Sborový život

Byl založen v říjnu r. 1856 a tvořilo ho 28 mužů, převážně učitelů. Již za několik týdnů, přesně 22. listopadu, tedy na svátek sv. Cecilie, patronky zpěvu, měl svůj první koncert, a to v kostele sv. Mikuláše. V roce 1857 ho na koncertě v Novém Městě nad Metují obdivoval i Bedřich Smetana. Prvním sbormistrem se stal Josef Hink. Z řady dalších sbormistrů, kteří se před sborem od roku 1856 vystřídali, jmenujme alespoň Josefa Kovandu, Václava Bubáčka, Jaroslava Novotného a Jaroslava Voňku.

Sbor po svém založení nezpíval jen náboženské skladby, ale zaměřoval se na český vlastenecký zpěv. Proto byl v počátku trnem v oku rakouským úřadům, takže byl úředně potvrzen až v roce 1861. Nejprve se nazýval Společnost jaroměřských zpěváků a teprve od valné hromady 3. 10. 1862 začal užívat název Pěvecká jednota Jaromír a pořídil si spolkový prapor, k jehož zhotovení mu darovala městská rada zbytek praporu národní gardy z roku 1848. V roce 1872 vznikl v Jaroměři také ženský sbor s názvem Jarmila (tj. novější jméno vytvořené k mužskému jménu Jaromír a nahrazující starší ženské jméno Jaromíra). Roku 1878 se oba sbory spojily a od té doby je Jaromír smíšeným pěveckým sborem. Řadu let byla soušástí Jaromíra také nástrojová složka. Kvalita sboru stoupala, počet členů narůstal a Jaromír slavil úspěchy nejen doma a v okolí, ale také na župních sjezdech. Ocenili ho i takoví hudební velikáni, jako byli Antonín Dvořák, Vítězslav Novák nebo Josef Bohuslav Foerster, který věnoval Jaromíru dvě skladby. Všichni se stali čestnými členy sboru.

Za první světové války došlo ke stagnaci činnosti a sbor přežíval především díky své ženské složce. V meziválečném období sbor opět dosahoval velkých úspěchů. Dokonce nacvičil Smetanovu operu Tajemství a dosáhl počtu dnes neuvěřitelných 139 členů.

Po dalším období stagnace (během 2. světové války) sbor znovu obnovil bohatou činnost. V roce 100. výročí (1956) měl Jaromír opět přes 100 zpěváků. Vedle vánočních a jarních koncertů se začal s DS Vrchlický podílet na nácviku operet. Politický vývoj donutil sbor zpívat také na různých politických akcích a na festivalech typu Písně přátelství. Vedle toho se však začaly pořádat okresní a oblastní sborové festivaly, které byly vítaným zpestřením činnosti.

Od 60. let nastával problém s počtem zpěváků. Členstvo stárlo, odcházelo, ale mladí zpěváci přicházeli jn zřídka. Tato situace trvá bohužel dodnes a spíše se ještě zhoršuje. Mladí lidé mají v dnešní době spoustu možností, jak trávit volný čas, a sborový zpěv stojí na okraji jejich zájmu. V poslední době se počet pohybuje mezi 20-25 lidmi. Přesto vytrvale zkoušíme a koncertujeme v Jaroměři i okolí (Smiřice, Semonice, lázně Velichovky, Česká Skalice, Trutnov, Hradec Králové). Co tvoří náš repertoár? Úpravy lidových písní českých i zahraničních, spirituály, koledy, vánoční mše, české i evropské klasické skladby od renesance až po současnost (ze skladatelů např. G. F. Händel, W. A. Mozart, C. Orff, A. Michna z Otradovic, B. Smetana, A. Dvořák, L. Janáček, A. Tučapský, Z. Lukáš a řada dalších). K našemu letošnímu výročí vydáváme také almanach, kde se toho o našem sboru dozvíte víc, včetně seznamu skladeb, které jsme zpívali v posledních letech.

Chtěli bychom poděkovat Městskému kulturnímu středisku v Jaroměři, které naši činnost zatřešuje a bez jehož podpory by pravděpodobně náš sbor již neexistoval.

Na tento měsíc chystáme k 150. výročí Jaromíra slavnostní koncert. Kromě našeho sboru na něm vystoupí hostující sbor Slavoj z Chrudimi, který slaví stejné výročí a je jen o několik týdnů mladší než Jaromír. Zopakujeme si tak po 25 letech společnou oslavu. Tenkrát (při 02. výročí v roce 1981) jsme zpívali v Chrudimi a pak v jaroměřském divadle zejména operní skladby s pěvcem Národního divadla Eduardem Hakenem, letos jsme se zaměřili převážně na duchovní hudbu.

Přijďte s námi oslavit stopadesátku! Koncert se uskuteční v úterý 17. října 2006 od 19 hodin v kostele sv. Mikuláše.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)