Jaroslav Keprta

Na základní škole v Jablonném nad Orlicí byl panem učitelem Stránským založen dětský pěvecký sbor v roce 1946. Je to nejstarší školní nepřetržitě pracující soubor v republice. (Vím, že i v Jirkově oslaví sbor šedesátku, ale to je jiná kategorie – výběrový sbor ze všech škol v Jirkově). Od r. 1956 je sbormistrem PDPS pan učitel Jaroslav Keprta (* 30. 7. 1928).Jaroslav Haman, čtvrtek 27. července 2006
Magazín > Sborový život

Jaroslav Keprta

Podorlický dětský sbor

Chtěl bych polemizovat s  článkem v časopise CANTUS, kde se snažili zjistit, který ze sbormistrů je „služebně“ nejstarší a který pracuje nejdéle s jedním dětským sborem. Myslím, že pan Jaroslav Keprta aspiruje na zápis v knize rekordů. Rovněž tak paní učitelka Naděžda Šímová, která sbor 50 let doprovází na klavír.

Činnost ve sborech a se sbory u J. Keprty započala v r.1945, kdy se stal členem pěveckého sboru Jana Kühna a od roku 1946 sám vedl studentský pěvecký sbor Obchodní akademie Praha až do r. 1949. O rok později byl vedoucím vojenského sboru v Milovicích. Pak ho učitelská dráha zavedla do Letohradu, kde v letech 1952 – 56 založil a vedl sbor Učiliště pracovních záloh. Mezitím se pan kolega Keprta stal členem Pěveckého sdružení českých učitelů se sbormistrem profesorem Plavcem a plných 20 let v tomto vynikajícím tělese působil.

Jako osmadvacetiletý absolvent Pedagogické fakulty v  Praze s  aprobací hudební výchova, přírodopis, zeměpis se hned po příchodu na školu v Jablonném nad Orlicí zajímal a zapojil do práce s Podorlickým dětským pěveckým sborem. Kdo si umí představit, že po padesát let každý pátek odpoledne bude mít absolutní přednost zkouška dětského sboru před rodinou, zábavou nebo odjezdem na chalupu, ten částečně pochopí obětavost, sebekázeň, vytrvalost a lásku k dětem i sborovému zpěvu, kterou projevoval pan Keprta ke svým žákům, škole a městu, které bylo a je na svůj sbor patřičně hrdé. Pod jeho vedením patří sbor ke špičce ve východočeském regionu, náleží mu desítky umístění ve zlatém pásmu a mnohonásobná účast na národních přehlídkách školních dětských sborů. Své bohaté zkušenosti si pan učitel Keprta nenechával pro sebe, ale byl lektorem okresních, krajských i ústředních školení učitelů hudební výchovy. Také je autorem tří pedagogických čtení. Jeho vynikající sbormistrovská činnost byla v roce 1996 ohodnocena Cenou Františka Lýska.

Ředitelství školy, představitelé města Jablonného nad Orlicí i spoluobčané si nesmírně váží záslužné učitelské a sbormistrovské práce pana Jaroslava Keprty, děkují mu a přejí do dalších let pevné zdraví.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)