Foerstrovky v závěru roku

Foerstrovo komorní pěvecké sdružení se už od časného podzimu soustředilo na přípravu každoročních předvánočních koncertů, tentokrát pokud možno ještě zodpovědněji a radostněji s vidinou jejich vrcholu v plánovaném televizním přenosu těsně před Vánocemi. Stěžejním dílem programu se stala A Ceremony of Carols od Benjamina Brittena, kterou střídavě doplnily Česká mše půlnoční a Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby a několik českých koled v úpravě různých autorů.Kateřina Kocourková, neděle 12. února 2006
Magazín > Sborový život

České muzeum hudby

VitVit / Wikimedia Commons

První provedení se konalo 6. 12. v obřadní síni Libeňského zámku a v Rybově České mši půlnoční v úpravě pro ženský sbor a dechové kvinteto si zazpívaly sóla členky sboru B. Pařezová a D. Černičková, basového partu se ujal Radek Krejčí a o instrumentální doprovod se postaralo dechové kvinteto Academia a Jakub Janšta u varhan. V provedení Brittenova kompletního cyklu A Ceremony of Carols doprovodila sbor vynikajícím a inspirativním způsobem harfenistka Jana Boušková.

Další koncert se stejným programem se konal 10. 12. v atraktivním prostředí zcela vyprodané koncertní síně kostela svatých Šimona a Judy, kde si sbor s potěšením vychutnal zdejší skvělou akustiku. Sólisty v Rybově mši byli tentokrát Jiří Sulženko, Mária Haan a Jana Sýkorová. Následující provedení 13. 12. se odehrálo v zatím nepříliš frekventovaném, ale velmi povznášejícím prostoru dvorany Českého muzea hudby, do posledního místa zaplněné posluchači. Zaneprázdněnou Janu Bouškovou tentokrát v Brittenovi vystřídala další z našich špičkových harfenistek, Hana Millerová-Jouzová.

V sobotu 17. 12. sbor absolvoval dokonce dva koncerty v kostele U Salvátora na pražském Starém Městě a divácký zájem v obou případech dalece přesáhl možnosti zdejší kapacity. Tentokrát tvořila druhou polovinu koncertu oblíbená Rybova Česká mše vánoční se sólisty A. Soukupovou, J. Sýkorovou, J. Březinou a Z. Plechem, Komorní orchestr Dvořákova kraje dirigoval Václav Mazáček, v Brittenově cyklu opět zazářila Jana Boušková.

20. prosince čekala sbor vrcholná událost v podobě samostatného koncertu ze Senátu Parlamentu ČR, jehož zásadní část vysílal druhý program České televize v tzv. „zpožděném přímém přenosu“. V nádherném prostředí Rytířského sálu Valdštejnského paláce zazněla Rybova Česká mše půlnoční se sólisty Márií Haan, Pavlou Vykopalovou a Jiřím Sulženkem, za doprovodu dechového kvinteta Academia a Václava Máchy u varhan. Na úspěchu následující Brittenovy A Ceremony of Carols měla opět výrazný podíl harfenistka Jana Boušková. Reakce publika složeného převážně ze současných i bývalých senátorů a poslanců, byla stejně nadšená jako pozdější ohlasy na televizní přenos koncertu. FKPS tedy zakončilo předvánoční hudební maraton více než úspěšně.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)