Pražské Vánoce 2005

Ani poslední ze čtyř pražských mezinárodních soutěžních sborových festivalů – VI. Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby „Pražské Vánoce“, pořádaný ve dnech 9.–11. prosince 2005 pod záštitou hl. m. Prahy koncertní a cestovní agenturou Club Tours Agentur, svou úrovní rozhodně nezklamal. Účast dvaceti pěveckých sborů z osmi zemí – Kazachstánu (1), Kypru (1), Lotyšska (1), Norska (1), Polska (1), Ruska (4), Jižní Afriky (2) a ČR (9) – potvrdila zájem o krásy našeho hlavního města i touhu předvést posluchačům i sobě navzájem repertoár připravený pro letošní vánoční koncerty.Jiří Kolář, pátek 16. prosince 2005
Magazín > Sborový život

Soutěže se zúčastnil i pražský pěvecký sbor Byzantion.

Soutěžní část festivalu proběhla ve třech kategoriích: kategorii pěveckých sborů dětí, mládeže a dospělých. Na základě výkonu mohly být sbory zařazeny do pásma zlatého (85–100 b.), stříbrného (70–85 b.) nebo bronzového (60–70 b.).

V Majakovského sále Národního domu na Vinohradech zazářily tentokrát především dětské a mládežnické sbory. Ojedinělým zážitkem bylo vystoupení dětské a studentské (dívčí) složky sboru Moskevské hudebně pedagogické vyšší školy. Sbor, který vznikl v roce 1983, má celkem pět oddělení. Do přípravného přicházejí děti již ve věku 4–6 let a od 7 do 19 let se pak věnují vedle dalšího širšího hudebního vzdělávání pod vedením skvělých sbormistryň intenzivní sborové práci. Mne osobně nadchl nejvíce dětský sbor této instituce – zcela uvolněný, přirozený muzikální projev, vynikající pěvecká technika vycházející ze zpěvu „celým tělem“, náročný soutěžní program zvládnutý s naprostou samozřejmostí a využívající působivé spojení zpěvu s estetickým pohybem i dramatickými prvky, ale především radost vyzařující z každé dokonale vystavěné hudební fráze, z každého jejího tónu. Příkladná ukázka vynikající sbormistrovské práce dirigentky T. V. Leonovové, zasloužené zlaté pásmo (98 b.) a v konečném účtování nejen vítězství v kategorii dětských sborů, ale i absolutní vítězství v celé soutěži Pražských Vánoc 2005.

V kategorii dětských sborů, v níž se představily celkem tři zahraniční a tři domácí sbory, zaujaly výbornými výkony ještě další dva „zlaté“ sbory: stylově oblečený Dětský sbor Hudebně sborové školy „ELIM AI“ z hlavního města Kazachstánu Alma-Aty (sbm. L. Romanovská, Zvláštní cena poroty za dramaturgii soutěžního vystoupení, 92 b.), a další moskevský Dětský sbor Hudebně sborového centra „Lel“ (sbm. J. Sukolenov, 90 b.).

České dětské sbory rozhodně nezklamaly, ale v náročné konkurenci tentokrát na zlaté pásmo nedosáhly. Těsně pod jeho hranicí se ve stříbrném pásmu umístil Školní dětský pěvecký sbor „Trallala“ z Českého Těšína (sbm. B. Brzósková, 84 b.), který vznikl teprve v roce 2004 a účast na tomto soutěžním festivalu byla jeho úspěšným mezinárodním debutem. Stále se lepší i pražský DPS „Slavíček“, Praha (sbm. L. Farkačová, stříbrné pásmo, 73 b.), zvláště jeho starší děti prokazují dobré pěvecké vedení a intonační náročnost sbormistryně. Sboru však stále chybí působivější, zaujatější výraz. Třetí z domácích sborů - DPS „Leknínek“, Heřmanův Městec (sbm. L. Štěpánová, bronzové pásmo, 69 b.), působící při tamější ZŠ, poněkud doplatil na nervozitu způsobenou poruchou na autobusu a pozdějším příjezdem do Prahy a nepodařilo se mu zopakovat stříbrné pásmo z Pražských Vánoc 2004.

Velmi dobrou úroveň měla i kategorie mládežnických sborů s pěti zahraničními a dvěma domácími soubory. Přesvědčivé vítězství v ní získal již zmíněný Studentský sbor Moskevské hudebně pedagogické vyšší školy (sbm. N. Korolevová, Zvláštní cena poroty za vynikající sbormistrovský výkon, zlaté pásmo, 96 b.), sbor se šťavnatým, výrazně barevným zvukem, dokonalým technickým provedením náročného soutěžního programu i působivým hudebním projevem. Jediným drobným kazem jeho výkonu byla inklinace k příliš zvučnému forte ve vypjatých částech skladeb, překrývající poněkud vnitřní harmonii a srozumitelný pohyb doprovodných hlasů.

Milým překvapením byl pro mne v této kategorii výkon Komorního smíšeného sboru „Ventilky“, Jirkov, vedeného mladými absolventy sbormistrovského studia na Pedagogické fakultě UJEP Ústí nad Labem Lubošem Hánou a Marií Fialovou (zlaté pásmo, 88 b.). Zvláště jejich provedení skladeb O. di Lassa „Un dubbio verno“ a Z. Lukáše „Pater noster“ zaslouží pochvalu. Ale i interpretace dalšího stylově i žánrově pestrého programu působila zvukově svěže (krásná sopránová sekce) a výrazově přirozeně.

Velmi dobrý výkon podal rovněž Vokálně instrumentální soubor Gymnázia Chomutov (sbm. M. Fialová, stříbrné pásmo, 78 b.), který dokázal, že rozhodně patří mezi naše přední gymnaziální sbory a je škoda, že o něm v souvislosti s národní přehlídkou gymnaziálních sborů „Gymnasia cantant“ v poslední době málo slyšíme.

Zmínku si zaslouží jistě i výkony obou jihoafrických mládežnických sborů, začínajícího pretorijského sboru „Hoërskool Garsfontein School Choir“ (stříbrné pásmo, 72 b.) a již zkušeného „Connwonite Youth Choir Pretoria“ (stříbrné pásmo, 71 b.), které předvedly zajímavý program doprovázený poněkud stereotypním rytmickým tanečním pohybem, ale jejichž interpretace postrádá dosud dokonalejší hlasovou kulturu, pěveckou techniku i intonační čistotu. Lotyšský sbor „Norise“, Riga a polský sbor „Vigilamus“, Poznaň zařadila porota (T. Hildebrandt, I. Štíbrová, J. Kolář) do bronzového pásma.

Úroveň sborů dospělých nedosáhla tentokrát bohužel úrovně předchozích kategorií. Vítězství Polského sboru „Ad Dei gloriam“ z Českého Těšína (sbm. B. Brzósková, zlaté pásmo, 87 b.) představuje patrně jeden z nejvýraznějších úspěchů v dosavadní nedlouhé existenci sboru a jeho výkon byl jistě nadějným příslibem do jeho budoucí umělecké práce.

Ve zlatém pásmu se umístil ještě norský komorní smíšený sbor „Alla camera Enebakk“ (sbm. V. M. Halvorsenová, 86 b.), jehož opakovaná účast prokázala, že se zahraniční sbory do naší krásné předvánoční Prahy rády vracejí.

Mezi sedmi sbory kategorie dospělých se prezentovaly ještě tři další české sbory – Pěvecký sbor „Antea“, Brno (sbm. O. Hloušek, stříbrné pásmo, 76 b.) s netradičním autorským cyklem „Vánoční noc“ (pro smíšený sbor s nahraným instrumentálním doprovodem), provedeným s velkým výrazovým zaujetím, Smíšený pěvecký sbor „Vlastislav“, Heřmanův Městec (sbm. L. Štěpánová, stříbrné pásmo, 73 b.) s půvabnou interpretací technicky nepříliš náročného „Vínku koled“ A. Hromádky a konečně Smíšený sbor Byzantion – Collegium Musicae slavicae Praha (sbm. V. Byček a E. Komárková, bronzové pásmo, 61 b.).

Zbývající dva zahraniční sbory „PA.SY.D.Y.“ z kyperské Nicosie a Akademický sbor z Černogolovky na pražské soutěži příliš nezaujaly a shodně se umístily v bronzovém pásmu.

Pro úplnost informace o „Pražských Vánocích 2005“ je třeba ještě dodat, že jejich součástí byly i festivalové koncerty v Kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí, v Evangelickém kostele „U Salvátora“, Slavnostní adventní koncert ve Velkém sále Žofína a Závěrečný koncert v Libeňském zámku, vystoupení sborů na scéně Vánočního trhu na Staroměstském náměstí, noční výlet lodí po Vltavě s rautem, hudbou a tancem a Závěrečná party v hotelu Olympik.

VII. ročník „Pražských Vánoc“ se uskuteční ve dnech 8.–12. prosince 2006 a jeho pořadatelé se již těší, že účast bude alespoň tak bohatá a kvalitní jako v letošním roce.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)