Výborné výkony sborů na XVII. festivalu „Trnavské zborové dni“

Mezinárodní festival pěveckých sborů „Trnavské zborové dni“ vstoupil ve dnech 13.–15. října 2005 již do svého XVII. ročníku. Svým charakterem a počtem účastníků patří tento festival spíše ke komorním evropským sborovým přehlídkám, svou tradicí a stále stoupající uměleckou úrovní je však nepochybně nejvýznamnější sborovou událostí na Slovensku.Jiří Kolář, úterý 18. října 2005
Magazín > Sborový život

Liberecký studentský sbor Cum decore.

Letošní ročník představil v soutěžní části posluchačům a odborné porotě celkem šest smíšených pěveckých sborů ze čtyř zemí – České republiky, Lotyšska, Maďarska a Slovenska. Z České republiky to byly přední mladé sbory Cum decore z Liberce (Čeněk Svoboda) a Vox iuvenalis z Brna (Jan Ocetek), z Lotyšska jeden z nejlepších smíšených sborů hlavního města Rigy Anima, z Maďarska Pěvecký sbor Ference Liszta z Györu a ze Slovenska Akademický pěvecký sbor Jána Cikkera při FHV UMB z Banské Bystrice (Štefan Sedlický) a Smíšený pěvecký sbor Nitria z Nitry (Pavol Procházka).

V mimosoutěžní části festivalu v Úvodním a Slavnostním zahajovacím koncertu vystoupily ještě čtyři trnavské pěvecké sbory – Mužský pěvecký sbor Bradlan (Viera Hovancová), Cantica sacra Tyrnaviae (Pater Reiffers) a sbory, které známe dobře již z jejich koncertních a soutěžních vystoupení v naší republice - pěvecký sbor gymnázií města Trnavy Cantica Nova (Gabriel Kalapoš) a Smíšený pěvecký sbor Tirnavia (Andrej Rapant).

Vysokou uměleckou úroveň soutěžního festivalu potvrdilo spolu s nadšeným publikem i hodnocení soutěžních výkonů sborů mezinárodní odbornou porotou (předsedkyně Doc. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD.).

V kategorii A (sakrální hudba) se v I. (zlatém) pásmu umístili oba čeští zástupci a spolu s nimi rovněž Akademický sbor Jána Cikkera z Banské Bystrice a lotyšský sbor Anima, který získal navíc pochvalu poroty a finanční prémii. Do II. (stříbrného) pásma zařadila porota pěvecký sbor Nitria a maďarský Pěvecký sbor F. Liszta. Ani v kategorii B (světská hudba) nepotřebovala porota k svému hodnocení III. (bronzové) pásmo. Nejvyšší hodnocení v I. pásmu a pochvalu poroty s finanční prémií získal tentokrát brněnský Vox iuvenalis. V témže pásmu se pak umístily ještě banskobystrický Akademický sbor, lotyšský sbor Anima a Pěvecký sbor F. Liszta z Györu, ve II. pásmu pak sbory Nitria a Cum decore.

Sbor Vox iuvenalis získal navíc ještě Diplom za vynikající dramaturgii soutěžního vystoupení (stylově pestrý, výrazově kontrastní program s řadou náročných, málo zpívaných skladeb, jako např. R. Godart: Ecoutez la trompette, F. Poulenc: Vinea mea electa, P. Eben: <#>Spiritus mundum adunans<#>, K. Slavický: Rozmarný, A. Tučapský: Potom, P. Fiala: Gratia Musa tibi) a sbor Cum decore Diplom za interpretaci madrigalu B. Martinů Aj, stupaj (výborně však provedl i další skladby svého repertoáru, např. Caligaverunt oculi mei J. D. Zelenky, Pater mi z Pěti postních motet A. Tučapského nebo stylově dokonalé úpravy spirituálů Going down dat lonesome road nebo Rock my soul. Velice přesvědčivě působily i dirigentské výkony obou našich mladých sbormistrů.

Co nelze opomenout v této stručné informaci o festivalu Trnavské zborové dni, to je přízeň, které se těší festival, ale i činnost trnavských pěveckých sborů u primátora města Trnavy Ing. Štefana Bošnáka. Způsob, jakým podporuje město pravidelně celoroční činnost všech svých sborů a samozřejmě i tento festival je podle mých zkušeností zcela výjimečný a skutečně příkladný. Vyplývá nejen z lásky ke sborovému zpěvu a kultuře vůbec, ale i z pochopení významu této složky našeho života pro vývoj a výchovu občanů města, zvláště pak jeho mladé generace. Potvrzením správnosti této cesty byl pak Úvodní koncert v kostele sv. Jakuba, na němž vystoupily všechny trnavské sbory samostatně, i Slavnostní zahajovací koncert, na němž za doprovodu rozšířeného Trnavského komorního orchestru, spoluúčasti sólistů a za řízení uměleckého ředitele festivalu PaedDr. Gabriela Kalapoše provedly trnavské sbory společně ukázky z děl G. Verdiho, P. Mascagniho a G. F. Händla.

XVII. ročník festivalu byl rovněž součástí kulturních akcí, jimiž města Brno a Trnava realizují společný kulturní projekt vzájemné spolupráce a poznávání těchto dvou příhraničních regionů. Proto v rámci Slavnostního zahajovacího koncertu dostal prostor k vynikajícímu koncertnímu vystoupení i brněnský Vox iuvenalis (S. Rachmaninov, A. Pärt, F. Poulenc).

Dík za dokonalou organizační připravenost festivalu a vytvoření milé, přátelské atmosféry patří organizačnímu štábu festivalu v čele s ředitelkou Trnavského osvetového strediska, výkonnou ředitelkou festivalu PhDr. Annou Melíškovou.

Chtěl bych věřit, že si i v budoucnu udrží Trnavské zborové dni své nezaměnitelné postavení v hudebním životě města Trnavy i celého Slovenska a že se stane vyhledávanou příležitostí nejen k setkávání pěveckých sborů ze Slovenska, Česka, Polska, Maďarska a dalších zemí, ale i k dalšímu rozvíjení přátelství, výměně názorů a zkušeností slovenských i zahraničních sbormistrů.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)