České sbory – katalog pěveckých sborů v ČR

Unie českých pěveckých sborů spouští projekt národního katalogu pěveckých souborů působících na území České republiky, který bude kromě základních a kontaktních údajů obsahovat i data o umělecké činnosti souboru. Projekt podpořila Nadace Český hudební fond. Členské sbory Unie nemusí vyplňovat žádné nové formuláře, součástí projektu se stávají automaticky.-cs-, úterý 11. října 2005
Magazín > Zprávičky

Věcnou podstatou projektu České sbory je pořízení celonárodního katalogu sborů a pěveckých ansámblů působících na území České republiky. Projekt bude ve své finální podobě (katalog má být pořízen paralelně v podobě elektronické a tištěné) plnit své poslání na třech úrovních. První úrovní přínosu projektu je zlepšení komunikace mezi sbory a pořadateli festivalů a přehlídek a mezi sbory vzájemně, druhou úrovní navázání a prohloubení komunikace sborového hnutí s českými kulturními institucemi, médii, sponzory a orgány státní správy. Nejvyšší úroveň představuje propagace českého sborového hnutí v zahraničí. Elektronický katalog bude proto veden souběžně v češtině, angličtině a němčině. K přiblížení umělecké úrovně jednotlivých sborů poslouží údaje o absolvovaných premiérách soudobých děl, dílech věnovaných sboru, účasti na domácích a zahraničních festivalech a diskografii.

Hlavním rysem projektu je aktivní oslovení a průběžná aktualizace údajů. Cílem je podchycení nejméně 95% sborových těles pracujících na našem území, vzhledem k množství souborů (odhadem přes tisíc sborů) a organizační a finanční náročnosti bylo nutno projekt rozdělit na několik fází. Po úspěšném absolvování první fáze v roce 2004 byla datová struktura projektu doladěna a může být přistoupeno k druhé fázi projektu, v jejímž rámci budou osloveny sbory, registrované jako občanská sdružení a evidovaná v dílčích hudebních databázích, zachycujících vždy pouhý zlomek české sborové scény, ať už vedených orgány státní a krajské správy nebo soukromými firmami a osobami.

Unie českých pěveckých sborů má dlouholeté zkušenosti s projekty podobného druhu, ať už se jedná o Slovník českých sborových dirigentů, vydaný rovněž ve dvojí podobě (tištěné a elektronické), tak s vedením internetového odborného portálu (www.ucps.cz) s charakteristikou průběžně aktualizovaného elektronického magazínu.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)