Jan Hanuš

2. května 1915 (Praha) – 30. července 2004 (Praha)

...redakce, sobota 1. ledna 2005
Magazín > Naši skladatelé

Jan Hanuš

Hudební informační středisko

Jan Hanuš se narodil 2. května 1915 v Praze. Vyrůstal na venkově v nehudebním prostředí, do styku s hudbou přišel jako divadelní ochotník. Studoval v Praze obchodní akademii a zároveň soukromě studoval skladbu u Otakara Jeremiáše. Po absolutoriu obchodní akademie byl zaměstnán v nakladatelství František Augustin Urbánek a synové (Fr. A. Urbánek byl jeho dědeček), při čemž absolvoval pražskou konzervatoř.

Za okupace a po osvobození byl vedoucím Urbánkova nakladatelství, členem výboru Přítomnosti, Společnosti Zd. Fibicha, J. B. Foerstra a O. Ostrčila. Působil jako redaktor Národního vydavatelství Orbis a do r. 1955 hlavním redaktorem hudebního odboru Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (odpovědný redaktor sbírky Musicae Antiquae Bohemiacae). Založil hudební nakladatelství Panton, byl aktivním členem Svazu československých skladatelů. Dále byl také předsedou České společnosti pro hudební vědu, člen řídícího výboru ISME (mezinárodní společnost pro hudební vědu) a předseda jeho české sekce, místopředseda České hudební společnosti, člen festivalového výboru Pražského jara, organizačně činným byl ve společnosti pro soudobou hudbu Přítomnost. Jako redaktor se podílel na vydání sebraných prácí Antonína Dvořáka a Zdeňka Fibicha a spolupracoval na kritickém vydání děl Leoše Janáčka.

Před svým skonem byl čestným předsedou Nadace Františka Augustina Urbánka, kterou založil, a angažujoval se v oblasti prevence škodlivých společenských jevů u školní mládeže, byl patronem projektu Vocalissimo – Smíšený sbor středoevropské mládeže, v letech 2002 a 2003 převzal záštitu nad mezinárodním hudebním festivalem Šumava-Bayerischer Wald.

Jan Hanuš byl oceněn řadou státních uznání již v době komunistického režimu. Všechna tato ocenění však po revoluci v roce 1989 státu vrátil. V roce 1995 obdržel Cenu České hudební rady. V roce 1999 udělil prezident republiky Janu Hanušovi za vynikající umělecké výsledky medaili Za zásluhy. V roce 1999 obdržel také Cenu Bedřicha Smetany, kterou ve spolupráci s Asociací hudebních umělců a vědců uděluje Unie českých pěveckých sborů. V roce 2000 převzal čestné občanství města Jirkova, v roce 2004 v rámci 8. ročníku festivalu Jílovské zpívání čestné občanství města Jílové u Prahy.

Jan Hanuš zemřel 30. července 2004 v Praze.

Sborová tvorba

Kantáty, mše a pašije

Země mluví, op. 8

kantáta pro soprán sólo, smíšený sbor a orchestr
text: Viktor Dyk
1940, revize 1957, 1987
Půjčovna hud. materiálů ČHF, Praha (nyní Divertimento)

20 min.

na paměť studentů povražděných v listopadu 1939

Missa I, Pentocosta in Des a Pange lingua, op. 13

pro soprán sólo, smíšený sbor, smyčcový orchestr, varhany, harfu a tympány
1941–44
Sv. Jakub, Praha 1 – archiv

20 min.

Zpěv naděje, op. 21

kantátový cyklus pro soprán, alt a baryton sólo, sbory, orchestr a varhany
text: Kamil Bednář
1945–48
Český rozhlas Praha – archiv

celovečerní

2. cena v soutěži Čs. rozhlasu 1948

Povídám, povídám pohádku, op. 43

(3) pro dětský sbor, alt sólo a klavír
text: František Bartoš, Božena Němcová, Karel Jaromír Erben
1958
rkp., Příbramský dětský sbor

12 min.

Missa IV et Tantum ergo (in honorem d'Immaculatae), op. 44

pro smíšený sbor a varhany, smyčce ad lib.
1959
Sv. Jakub, Praha 1 – archiv

20 min.

Missa V (Ut omnes unum sint), op. 60

pro sólo, scholu, smíšený sbor a varhany
1966
Sv. Jakub, Praha 1 – archiv

20 min.

VI. Mše, chorální ordinarium a Otče náš, op. 77/I

pro jednohlasý lidový zpěv a varhany
1972–73
Sv. Markéta, Praha 6 – archiv

15 min.

Pašije podle Matouše, op. 65/VII, 1

pro sóla a smíšený sbor a capella
1977–78
Sv. Markéta, Praha 6 – archiv

12:50 min.

Pašije podle Jana, op. 65/VII, 2

pro sóla a smíšený sbor a capella
1982
Sv. Markéta, Praha 6 – archiv

30 min.

VII. Mše – Hlaholská, ke cti českých patronů pro sólový bas, smíšený sbor, varhany a zvony, op. 106
1985
IPOS-ARTAMA, Praha 1995

20 min.

Requiem (Missa VIII – Pro defunctis), op. 121

pro sóla, smíšený a dětský sbor, orchestr a varhany
1991–95
rkp

celovečerní

Oratoria

Missa II, Pastoralis in G a Pange lingua, op. 25

pro smíšený sbor, sóla, malý orchestr a varhany
1950, revize 1983
Sv. Markéta, Praha 6 – archiv

25 min.

Missa III, Paschalis in D ("Mors et vita"), Pange lingua, Regina coeli, Terra tremuit, Haec dies, op. 33

pro smíšený sbor, varhany, žestě a tympány
1954
Sv. Markéta, Praha 6 – archiv

30 min.

Ecce Homo (Svědectví z konce času), op. 97

oratorium pro vypravěče, sóla, sbor, varhany a elektronické zvuky
text: německý překlad Dr. Kurt Honolka
1977–80
Půjčovna hud. materiálů ČHF, Praha

celovečerní

Matka chudých, op. 113

oratorní triptych ke cti sv. Anežky české pro sólový soprán, smíšený sbor, varhan, 2 trubky, smyčce a tympány
text: Fr. Trtílek
1987
Sv. Jakub, Praha 1 – archiv

24:50 min.

Skladby pro smíšený sbor

Chudá láska, op. 34

smíšené sbory (3) na českou lidovou poezii
1954
Ústřední dům lidové tvořivosti, Praha 1956

7 min.

Domovu, op. 47

3 smíšené sbory a capella
text: Kamil Bednář
1959
Půjčovna hud. materiálů ČHF, Praha

9 min.

Zem, z níž jsme vyšli, op. 52

dva smíšené sbory a capella
text: Josef Hora a František Hrubín
1961
Půjčovna hudebních materiálů Panton, Praha

12 min.

Mešní proprium k svátku sv. apoštolů Cyrila a Metoděje, op. 65/II

pro dětský a smíšený sbor a varhany
1969
Sv. Markéta, Praha 6 – archiv

16 min.

Poselství, op. 66

vokální triptych pro smíšený sbor, baryton sólo, 2 klavíry, elektrickou kytaru, bicí nástroje a magnetofonový pás
text: Kamil Bednář
1969
Český rozhlas Praha – archiv

16 min.

Modlitby 1973, op. 77/II

pro smíšený sbor (soprán, alt, baryton) a varhany
text: Kamil Bednář
1973
Sv. Jakub, Jihlava – archiv

14 min.

Středověký triptych

staročeské velikonoční hry (3) pro sóla, sbor, recitaci a dobové nástroje
1975–76
Sv. Markéta, Praha 6 – archiv

40 min.

Tři chvály Nejsvětější svátosti, op. 65/VI

pro zpěv (sóla nebo sbor) a varhany, smyčce ad lib.
1977 a 1980
rkp., Sv. Markéta, Praha 6 – archiv

8 min.

Píseň bratra slunce, op. 100

pro smíšený sbor, varhany a smyčce
1982–83
Sv. Markéta, Praha 6 – archiv

8 min.

Slunovraty, řada IV, op. 104/IV

tři smíšené sbory a capella
text: Vladimír Šefl
1987
Český hudební fond, Praha

9 min.

Osmero blahoslavenství (Hudba z Taizé), op. 65/VIII

pro sóla a smíšený sbor bez doprovodu
1990–1
rkp.

6 min.

Flos florum, op. 118

tři smíšené sbory a capella
text: na latinské liturgické texty
1992
Sv. Ignác, Praha 2 – archiv

14 min.

Dvě chorální fantazie, op. 119

pro jednohlasý lidový zpěv, smíšený sbor, sólový soprán, varhany, žestě, tympány a zvony
1992–93
Sv. Jakub, Praha 1 – archiv

9 min.

Na paměť Jana Palacha

Hrst orlích per

pro smíšený sbor
2002

Antonín Dvořák: Largo

úprava pro smíšený sbor, varhany a tympán
2004

Skladby pro mužský sbor

Otci, op. 1

mužský sbor a capella
text: Josef Václav Sládek
1936, revize 1986
rkp.

4 min.

Moje matka, op. 10

mužský sbor a capella
text: Otakar Březina
1941
Melantrich, Praha 1943

13 min.

1. cena v soutěži Melantricha 1941

Armádě, op. 19

4 pochodové písně pro mužský sbor s doprovodem orchestru
text: Kamil Bednář a anonym (č. 2)
1945
AUSVN, Praha – archiv

13 min.

Antické zpěvy, op. 56

cyklus mužských sborů (5) a capella
text: na verše Václava Renče ze Sofoklovy Antigony
1964
Supraphon, Praha 1965

14 min.

Tři madrigaly, op. 89a

z podnětu staročeské lyriky pro mužský sbor a capella
1975–77
Půjčovna hud. materiálů ČHF, Praha

8:50 min.

Slunovraty, řada III, op. 104/III

tři mužské sbory a capella
text: Vladimír Šefl
1986
Český hudební fond, Praha

8 min.

Skladby pro ženský sbor

Lásce, op. 4

ženské sbory (3) s doprovodem klavíru
text: Josef Václav Sládek
1938, revize 1962, 1973
rkp.

10 min.

Slunovraty, řada II, op. 104/II

tři ženské sbory a capella
text: Vladimír Šefl
1985
Český hudební fond, Praha

8 min.

Tři madrigaly, op. 89b

z podnětu staročeské lyriky pro dívčí (ženský) sbor a capella
1975–77
Půjčovna hud. materiálů ČHF, Praha

8:50 min.

Skladby pro dětský nebo ženský sbor

Cantate Domino, op. 65/III

pro jednohlasý dětský (ženský) sbor a mužské hlasy
1969
Sv. Markéta, Praha 6 – archiv

2 min.

Dvě motetta, op. 65/IV

na latinské duchovní texty pro dětský (ženský) sbor a capella
1969–1970
G. Schirmer, Inc. New York – Joshua Corporation 1977

5, 4:30

1. cena Jirkov 1983

Concerto piccolo, op. 70

pro principali (sóla nebo malý dětský neb ženský sbor), ripieni (hlavní dětský neb ženský sbor), flétnu a violoncello
text: na text starořecké písně "Vlaštovička"
1970–71
General Music Publishing Paul Kapp, New York

11 min.

Malá vánoční muzika pro dětský sbor, recitaci a dětský orchestr, op. 65/V
text: Václav Renč
1975
Sv. Markéta, Praha 6 – archiv

20 min.

Písničky ze sna, op. 101

pro dětský sbor s doprovodem zobcové flétny, klavíru a dětských nástrojů
text: Vladimír Šefl
1983
Svátky písní Olomouc

10 min.

Slunovraty, řada I, op. 104/I

sonatina v lidovém tónu pro dětský (dívčí) sbor a capella
1985
Svátky písní Olomouc 1990 a Český hudební fond Praha

12 min.

Skladby pro dětský sbor

Český rok, op. 24

pro dětský sbor a malý orchestr
text: Karel Jaromír Erben, Písně české a říkadla
1949–52
Orbis, Praha 1952 (Jaro), SNKLHU, Praha 1953 (Léto), SNKLHU, Praha 1952 (Podzim), SNKLHU, Praha 1956

10, 11, 10, 13

Písničky o míči, medvědu, koloběžce a střevících, Petrovi a televizi, op. 41

(7) pro dětský sbor a klavír
text: Kamil Bednář
1958
rkp., archiv Kühnova dětského sboru

13 min.

též s doprovodem dechového kvintetu a klavíru

Veselý den, op. 50

pro dětský sbor a capella
text: Jan Čarek, Renata Pandulová, František Bronislav
1961
Český rozhlas Praha – archiv

9 min.

Maminka, op. 55

cyklus dívčích sborů (4) s doprovodem klavíru na verše Jaroslava Seiferta
1963–64
Půjčovna hud. materiálů ČHF, Praha

13:30 min.

Tři postní motettina, op. 65/I

pro jednohlasý dětský sbor a mužské hlasy
1969
Sv. Markéta, Praha 6 – archiv

12 min.

Mešní proprium k svátku sv. apoštolů Cyrila a Metoděje, op. 65/II

pro dětský a smíšený sbor a varhany
1969
Sv. Markéta, Praha 6 – archiv

16 min.

Písně pro mateřské školy

pro dětský sbor a komorní orchestr
1971

Měsíce, op. 72

písně, hádanky, říkadla a pohádky pro dětský sbor, baryton sólo, vypravěče a komorní orchestr
text: Václav Fischer
1972
Český rozhlas Praha – archiv

po 15 min.

Měsíce, op. 72/I

12 písní pro školní dětský sbor s doprovodem klavíru
text: Václav Fischer
1972
Supraphon, Praha 1975

15 min.

Toč se větrníku, op. 72/III

písně pro školní dětský sbor s klavírním doprovodem
text: Václav Fischer
1972
Panton, Praha 1989

20 min.

Kánony, op. 72/IV

pro dětské hlasy s klavírem, kytarou nebo jinými nástroji ad lib.
text: Václav Fischer
1972
rkp.

5 min.

Holubička bílá

píseň pro dětský sbor s klavírem nebo doprovodem komorního souboru
1972
Státní pedagogické nakladatelství

2:50 min.

Duhový svět, op. 74

dvojzpěvy pro dívčí (dětské) hlasy a housle
text: Zuzana Nováková-Renčová
1971–73
Půjčovna hud. materiálů ČHF, Praha

14 min.

Škatulata, hejbejte se!, op. 79/II

písně pro mateřské školky s doprovodem klavíru
text: Václav Fischer
1973
Svátky písní Olomouc, 1986

6 min.

Tři postní motettina, op. 65/Ib

pro dětský sbor, kvartet zobcových fléten nebo varhany
1974
Merseburger Verlag, Berlin

12 min.

Tancuj, tancuj!

lidové písně, hry a tance československých dětí pro dětský sbor a komorní soubor
1975
Půjčovna hud. materiálů ČHF, Praha

22 min.

Děti, věci, zvířátka, op. 72/IIa

pro školní dětský sbor, flétnu a kytaru
text: Václav Fischer
1976
rkp.

13 min.

Do školy i na výlet, op. 79/III

5 pentatonických písní pro školní sbory
text: Václav Fischer
1977
rkp.

9:50 min.

Pastorale

kytice písní, her a tanců pro dětský sbor, sóla a malý instrumentální soubor
1978
Půjčovna hud. materiálů ČHF, Praha

33 min.

Ŕíkadla pro Barborku, op. 72/VI

pro školní dětský sbor s doprovodem klavíru
text: Václav Fischer
1980
rkp

10 min.

Malá muzika, op. 79/IV

4 písničky pro děti předškolního věku s doprovodem dětských nástrojů
text: Václav Fischer
1984
Svátky písní Olomouc

6 min.

Veselé písničky

(4) pro jednohlasý dětský sbor a zobcové flétny
1978, 1984, 1984, 1982
rkp

7 min.

Sborová lípa, op. 108/I

pro dětský sbor a klavír
text: Václav Fischer
1985
rkp

2:50 min.

Píseň o ptáčkovi na větvi, op. 108/II

pro dětský sbor a klavír
text: Václav Fischer
1989
Svátky písní Olomouc

3 min.

Úpravy lidových písní

Tucet lidových písní

pro sbory mládeže
1951
Orbis 1952

12 min.

Evropské lidové písně

36 lidových písní pro dvojhlasý sbor s doprovodem kytary
1976
rkp

50 min.

Evropské vánoční písně

50 koled pro 1–2 hlasy, sólové nebo sborové, s doprovodem klavíru nebo varhan
1976
Merseburger Verlag, Berlin-Kassel

110 min.

Koledy z blízka i z dáli

pro dětský sbor a dechové kvinteto
1993
Archiv Kühnova dětského sboru, Praha

21 min.

Tři chodské lidové písně

úprava pro smíšený sbor
2003

12 min.

Literatura a prameny

(výběr)
Gracian Černušák, Jan Hanuš v: Československý hudební slovník, Praha 1963
Jan Hanuš, Labyrint svět. Svědectví z konce času, Praha 1996
Harald Müller, Autorizovaný seznam skladeb Jana Hanuše v: Jan Hanuš, Labyrint svět. Svědectví z konce času, Praha 1996
Michal Nedělka, Analytické pohledy na mši v soudobé české hudbě. Habilitační práce, Ostrava : Ostravská univerzita, 2001. 220 s.
Michal Nedělka, Jan Hanuš: 7. mše – hlaholská. Cantus, 2000. č. 1, s. 10–12, č. 2, 10–12
Jaroslav Smolka, Česká hudba našeho století, Praha 1961, str. 123–127
Czech Music Information Project (www.musica.cz)


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)