Evropský festival duchovní hudby Šumava - Bayerischer Wald 2014

Evropský festival duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald je tradičním hudebním mostem mezi Šumavou a bavorským pohraničím.Vít Aschenbrenner, sobota 3. května 2014
Magazín > Sborový život

Koncert Pocta světci s pěti hvězdami, Klatovy, Kolegium pro duchovní hudbu (zdroj: Google+)

Kolegium pro duchovní hudbu

Evropský festival duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald zve do našeho pohraničního regionu již tradičně několik desítek sborů z Čech, Německa a dalších evropských zemí, aby zde interpretovaly duchovní skladby. Krom inspirativní architektury zdejších kostelů a její nádherné akustiky lákají jednotlivé soubory do Pošumaví také krásy zdejší přírody. I v tomto roce si v období od 9. května do 8. června naplánovaly na Klatovsko cestu necelé tři desítky sborových těles, která již poosmnácté pomáhají rozeznít kostelní prostory na Klatovsku tóny duchovních skladeb.

Festival již od svého založení v roce 1997 usiloval o obnovení hudebního a kulturního života v Pošumaví a navázání kulturních a hudebních kontaktů se sousedním Bavorskem. Již jeho zakladatel, pražský spolek Laetitia brzy přesunul konání významných festivalových akcí z Kašperských Hor do Klatov jako přirozeného kulturního centra českého pohraničí. Ve městě Klatovy a okolních obcích již tradičně proběhne nejvíce festivalových vystoupení. Klatovy jako festivalové centrum budou hostit také nejvíce souborů – téměř každý z festivalových víkendů mají zdejší milovníci hudby a sborového zpěvu možnost vyslechnout si jedno z festivalových těles, které doprovodí nedělní bohoslužbu vždy od 10 hodin v jezuitském kostele na náměstí.

Osmnáctý rok trvání festivalu představuje významný milník zejména v oblasti česko bavorské hudební spolupráce. Z minulých festivalových ročníků přetrvává a nadále roste zájem příhraničních bavorských farností o vystoupení českých festivalových sborů. Festivalu se podařilo uskutečnit sen jeho zakladatelů a je skutečně rovnoměrně rozprostřen na obou stranách hranice. Dosud však mezi festivalovými účastníky výrazně převažovaly české pěvecké sbory a zájem německých těles o účast na festivalových vystoupeních byl spíše sporadický. To se však letošním rokem mění. Po loňských prvních kontaktech s festivalem se na něm nyní významnou měrou podílejí tělesa z lamského vikariátu – krom lamského kostelního sboru, který již v minulém roce navázal aktivní spolupráci s chudenickým Rejchovým komorním sborem, to je například ženské vokální uskupení Horizont či zdejší Gospelchor. Pestré spektrum doplňuje mužské kvarteto Lamer Winkel Vierg´sang a další.

Stoupající podíl hudebních těles od bavorských sousedů se projeví také na klatovských festivalových koncertech. Klatovy jako jediné z festivalových center hostí hned dva a vždy s osobitým programem. Již první z koncertů plánovaný na sobotu 31. května od 19. hodin do arciděkanského kostela nabídne zajímavé hudební kontrasty. Po loňském úspěšném vystoupení v rámci festivalu opět přijalo pozvání profesionální mužské pěvecké kvarteto z Lamu Lamer Winkel Vierg´sang zabývající se autentickou interpretací lidových duchovních písní, interpretovaných ve starobavorském dialektu. O repertoárový kontrast k tomuto souboru se postará zvukově zajímavý studentský komorní sbor Ko.Mar pod vedením Hany Bezděkové orientující se více na novodobý sborový repertoár.

Tradičně se v Klatovech uskuteční také Hlavní koncert festivalu, a to 7. června od 19:30 hodin v jezuitském kostele. Také zde bude repertoár poněkud netradiční. Organizátoři festivalu totiž tentokrát sáhli po ryze instrumentálním programu. V podání bavorského hosta – Dolnobavorského lékařského orchestru z Deggendorfu – uslyšíme orchestrální verzi světoznámého meditačního cyklu Josepha Haydna Sedm posledních slov našeho Vykupitele na kříži. K interpretaci této geniální kompozice si tento smyčcový orchestr přizval české hudebníky. Zcela v intencích tohoto festivalu tak v Klatovech uslyšíme česko-německé hudební těleso.

Bližší informace o festivalových lokalitách, termínech i zúčastněných tělesech naleznete na webových stránkách festivalu www.fdh.sumavanet.cz.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)