Přihlaste se ještě na festival Šumava-Bayerischer Wald 2012!

Přihlášky můžete zasílat nejpozději do 31. ledna na adresu aschenbrenner.v@gmail.com.-sbwald-, čtvrtek 26. ledna 2012
Magazín > Sborový život

Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy

Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy

Evropský festival duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald je nesoutěžním setkáním pěveckých sborů, instrumentálních souborů a přátel sborového zpěvu převážně z České republiky a Německa, ale i dalších evropských zemí, založený roku 1997 Spolkem pro vokální a komorní hudbu Laetitia. Od roku 2008 organizaci festivalu zastřešuje Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy ve spolupráci s Unií českých pěveckých sborů.

Hlavním cílem festivalu je snaha o záchranu středoevropského kulturního dědictví, spočívajícího na křesťanských základech, a oživením jednotlivých kostelů českobavorského pohraničí přispívat k přeshraničnímu setkávání evropských národů a jejich vzájemnému dialogu nejen v oblasti duchovní hudby, ale také ke zvýšení kulturní atraktivity tohoto středoevropského regionu.

Tento nekomerční festival se koná každoročně na přelomu května a června především v lokalitách regionu Šumava - Bayerischer Wald, na české i německé straně hranice. Místa jeho konání v České republice se v posledních letech rozšířila i mimo region původní (Plzeňský kraj) na území kraje Karlovarského a Prahy. Oba uvedené české příhraniční kraje jsou pro projekt tohoto mezinárodního evropského festivalu, na němž se setkávají hudebníci z České republiky, Německa, Rakouska, Polska, Maďarska a jiných evropských zemí, obzvláště vhodnou lokalitou.

Hudební náplň festivalu tvoříí české i evropské duchovní skladby od gregoriánského chorálu po současnost, od skladeb čistě liturgického charakteru až po díla určená spíše pro koncertní provedení. Vyvrcholením akce je pak společný koncert zúčastněných souborů, při němž zazní jedna nebo více společně nacvičených skladeb v provedení spojených festivalových sborů za doprovodu profesionálního orchestru. Při tomto společném vystoupení účinkuje najednou kolem 150 hudebníků.

Šumava-Bayerischer Wald 2012

V letošním roce se festival koná již XVI. ročníkem ve dnech 11. května - 3. června 2012 a vrcholí společným setkáním jednotlivých sborů ve dnech 1. – 3. června 2012. Závěrečný slavnostní koncert v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech v sobotu 3. června 2012 bude i tentokrát oficiálním vyvrcholením festivalu. V letošním roce usiluje dramaturgie festivalu zejména o propagaci české a německé soudobé duchovní tvorby a v tomto duchu se nese také závěrečný slavnostní koncert.

Spojené česko-německé festivalové těleso zde tentokrát provede duchovní skladby soudobých českých i německých skladatelů. Významný akcent přitom bude kladen na prezentaci tvorby mladých skladatelských osobností působících v Plzni a jihozápadních Čechách, stejně jako v sousedním Bavorsku. Krom oratoria Dies sanctificatus plzeňského skladatele Pavla Samiece zde zazní také duchovní skladby železnorudského Martina Červenky, bavorskou stranu budou zastupovat díla plattlingského regenschoriho Stefana Trennera. Vyvrcholením koncertu bude společné provedení Missy in Es pro sóla, sbor a orchestr Karla Martínka."

Přihláška a základní informace je možné nalézt ZDE.

Další dotazy prosím směřujte na organizátory festivalu: kontakt


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)