young2005prague

Již potřetí se ve dnech 14. –17. dubna 2005 stalo hl. m. Praha setkáním evropského hudebního mládí. A zájem, jemuž se tato jarní hudební slavnost dětských a mládežnických pěveckých sborů a orchestrů iniciovaná a organizovaná hudebními agenturami IFB Bohemia a MTA Praha těší, svědčí o tom, že si originální myšlenka spojení vokálního a instrumentálního muzicírování získala oblibu u domácích i zahraničních souborů a našla již své pevné místo v pražském hudebním kalendáři.Jiří Kolář, středa 20. dubna 2005
Magazín > Sborový život

Třetího ročníku tohoto mezinárodního hudebního festivalu spojeného se soutěží se zúčastnilo celkem 25 souborů z 8 zemí (Belgie, Chorvatska, Irska, kypru, Maďarska, Německa, Švédska a České republiky). Jeho program byl velmi bohatý. Zahajovací koncert v Majakovského sále Národního domu na Vinohradech patřil v pátek 15. dubna v 10 hodin dětskému pěveckému sboru Bambini di Praga (sbm. B. Kulínská) a jejich atraktivnímu programu „Letem světem s Bambini di Praga“. Ve večerním gala koncertu po náročném soutěžním dni vystoupil pro účastníky festivalu Pražský swingový orchestr. V sobotních blocích se v Národním domě na Vinohradech představily dopoledne nesoutěžící orchestry včetně loňského absolutního vítěze festivalu - pražského Symfonického orchestru ZUŠ Na Popelce a odpoledne v kostele sv. Salvátora nesoutěžní pěvecké sbory. Všichni účastníci pak v slavnostním průvodu prošly v 16 hodin z nám Curiových na Staroměstské náměstí, kde pod vedením dirigenta M. Hanzala provedli společně hymnu Evropské unie. Festival zakončil závěrečný ceremoniál s vyhlášením výsledků soutěže a předáním diplomů a cen a „young2005prague disco party“.

Vlastní sborová soutěž, která proběhla v kategorii dětských (8–15 let), dívčích a smíšených mládežnických sborů (12–26 let), měla velmi dobrou úroveň, která byla dána i náročností výběru povinných skladeb. (V dětských sborech to byla píseň „Dívča, dívča“ z cyklu P. Ebena „O vlaštovkách a dívkách“, v dívčích „Zavírání lesa“ z „Českých říkadel“ B. Martinů a ve smíšených pětihlasý sbor „Pater noster“, op. 263 Z. Lukáše. )

Vítězem kategorie dětských sborů se stal a zlaté pásmo získal Dačický dětský sbor Kvítek (sbm. V. Hergesel). Interpretačně náročný, stylově i žánrově pestrý soutěžní program, v němž zaujaly především renesanční polyfonní skladba T. Weelkese „The Nightingale“, v současné době poněkud opomíjený Lukášův cyklus tříhlasých sborů s trianglem na slova V. Fischera „Písně letních dnů a nocí“, op. 111 a závěrečná rozpohybovaná efektní africká píseň „Dubula“ v úpravě l. Mommena, přednesl sbor s přirozeným, působivým výrazem, jímž si získal okamžitě nadšenou pozornost posluchačů i členů poroty (H. Engels – Belgie. M. Němcová, J. Kolář, P. Pálka, J. Zicha). Mimořádný dirigentský výkon sbormistra Vítězslava Hergesela ocenila porota navíc zaslouženou Zvláštní cenou.

Do stříbrného pásma této kategorie zařadila porota belgický dětský sbor Maitrise de la monnaie, Brusel (sbm. D. Menier) a Dětský pěvecký sbor Rolnička, Praha (sbm. K. Virgler). Oba sbory svými výkony naznačily, že právem patří k předním sborům svých zemí. Interpretace zajímavého, technicky náročného programu belgického sboru (mj. J. Ibert, V. Nees) byla poněkud svázána soutěžní odpovědností, chyběla jí větší výrazová uvolněnost, přirozená radost ze zpěvu. Převaha prsního rejstříku pak ovlivnila někdy intonační čistotu a rytmickou pružnost. Velmi hezký, pestrý program si vybrala pro své soutěžní vystoupení i pražská Rolnička (Z. Lukáš: Věneček, A. Willaert: Zoia zentil, F. Poulenc: Ave verum corpus, P. Řezníček: Před muzikú). Pěvecky dobře připravený sbor zvládl celý program bez intonačních problémů, v poněkud přeexponované dynamice a rychlejších tempech obrážejících temperament sbormistra.

V bronzovém pásmu se umístil pražský komorní sbor „Slavíček“ (sbm. L. Farkačová). Výběr programu přesahoval současné interpretační možnosti sboru (Eben, Suk, Martinů), což se projevilo především v intonační labilitě, málo promyšleném frázování a výrazovém nepochopení skladeb. Dobré vedení sboru po stránce pěvecké je však zárukou jeho dalšího uměleckého růstu.

V kategorii dívčích sborů se prezentovaly tři sbory – komorní sbor IX. Gymnázia Záhřeb (Chorvatsko), Dívčí pěvecký sbor Evropská, Praha (sbm. J. Egemová) a Dívčí akademický sbor Pedagogické fakulty Západočeské univerzity Plzeň (sbm. R. Feiferlíková a D. Mandysová).

Výkon šestnáctičlenného chorvatského sboru nesl všechny znaky začátečnického interpretačního projevu – nedostatek hlasové kultury a pěvecké techniky, špatné frázování, nepřesná intonace. Málo náročný program složený převáženě z úprav lidových písní provedl tento sympatický sbor sice s chutí, ale svým výkonem se zařadil pouze do bronzového pásma.

Po dlouhé době se veřejnosti představil Dívčí pěvecký sbor Evropská. Ve zvuku spíše ještě dětský, po pěvecké stránce velmi dobře vedený sbor neměl v tradičním, interpretačně nepříliš náročném repertoáru žádné zásadní problémy. Jeho předností byla přirozená deklamace a spolehlivá intonace. Určité nedostatky se projevily ještě někdy v nesprávném frázování a rytmické nepřesnosti. Porota ohodnotila jeho výkon zařazením do stříbrného pásma.

Suverénním vítězem kategorie dívčích sborů se stal a zlaté pásmo získal zkušený Dívčí akademický sbor, Plzeň. V náročném, dramaturgicky objevném soutěžním programu (mj. Z. Lukáš: Tenera iuventa, op. 306, J. Bezděk: Verše Viktora Dyka) se prezentoval vyrovnaným, kompaktním, někdy v dynamice poněkud přeexponovaným zvukem s dobře odstíněnými barvami jednotlivých hlasových skupin, velmi dobrou pěveckou technikou, vcelku spolehlivou intonací a působivým výrazem.

Kategorie smíšených sborů postrádala bohužel českého zástupce, jehož účast by byla nabídla srovnání úrovně současného domácího a zahraničního gymnaziálního sborového zpěvu. Přes velmi dobré výkony obou zahraničních účastníků, které porota zařadila shodně do zlatého pásma, se domnívám, že by toto srovnání nevyznělo pro českého zástupce neúspěšně. Vítězem kategorie se stal velký, přibližně osmdesátičlenný sbor „Per Brahe“ Gymnázia z Jönköpingu (Švédsko). V atraktivním, i když poněkud jednostranně zaměřeném programu využil všechny své přednosti - plný, vyrovnaný zvuk s výborně znějící početnou mužskou sekcí, spolehlivou intonaci, přesvědčivé rytmické cítění vyjádřené i spontánním estetickým pohybem a přesvědčivý výraz. Velmi dobrý výkon podal i Školní sbor Schyrenova gymnázia z německého Pfaffenhofenu.

Mezinárodní hudební festival young2005prague dopsal tedy poslední úspěšné stránky své letošní historie. Ozvláštnila jej řada programových a organizačních inovací. Snad ještě více než v loňském roce se ukázalo, jak výzanamné jsou akce, pořádané pro děti a mládež. Jejich prožívání hudby a radosti z ní, schopnost spravedlivého ocenění dobrého výkonu soupeře v soutěži, ale i touha po opravdovém, upřímném navazování přátelství nabídly v průběhu festivalu bezpočet příkladů. V žádné jiné epoše lidstva neexistovala větší nutnost vzájemného respektu, vzájemného pochopení a vzájemné podpory mezi národy. A tyto city se rodí nejpřirozeněji v srdcích dětí. Proto bych chtěl již teď popřát tomuto originálnímu hudebnímu festivalu úspěšný ročník 2006.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)