Händelovská monografie je nyní bezplatně dostupná

14. dubna 2023 uplyne 264 let ode dne, kdy ve svém domě na londýnské Brook Street zemřel, ve věku 74 let, poddaný J. V. Jiřího II. George Frideric Handel – hallský rodák Georg Friedrich Händel.Pavel Polka ČhäS, čtvrtek 13. dubna 2023
Magazín > Zprávičky

“Triumf času a pravdy”

The Czech Handel Society / The Czech Handel Society

První elektronické vydání händelovské monografie Pavla Polky “Triumf času a pravdy”

Podrobnosti týkající se Händelova úmrtí najdete händelovské monografii “Triumf času a pravdy”, která je nyní dostupná bezplatně v elektronické verzi na webových stránkách České Händelovy společnosti, a sice v sekci “Aktuality”.

Česká Händelova společnost

Kniha je revidovanou a rozšířenou verzí druhého vydání tiskem. Obsahuje 656 stran textu, z toho 123 stran obrazové části (220 černobílých ilustrací).

Kniha je komukoliv zdarma k dispozici na webových stránkách České Händelovy společnosti. Může být bezúplatně šířena/sdílena elektronicky pouze vcelku včetně tiráže. Soubor PDF není povoleno jakkoliv měnit. Kniha nesmí být bez souhlasu autora šířena tiskem s výjimkou tisku pro osobní potřebu. Kdokoliv si ji nebo její část může libovolně vytisknout pro osobní potřebu, případně může tiskem pověřit třetí stranu, a sice výhradně pro osobní potřebu.

Kniha má cca 70 MByte, kvůli velikosti ji tedy nabízíme ke stažení (a ne k přímému prohlížení online).


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)