Händlovský koncert přinesl hudbu i prezentaci stěžejní monografie o G. F. H.

Česká Händelova společnost rozvíjí hudební i badatelské aktivity

V sobotu dne 27. srpna 2022 se na multižánrovém festivalu “Theatrum Kuks 2022” uskutečnil, v refektáři hospitálu v Kuksu u Jaroměře/Dvora Králové nad Labem.ČHäS, pondělí 26. září 2022
Magazín > Zprávičky

Theatrum Kuks, koncert

ČHäS / http://www.haendel.cz/

Koncert komorního souboru “Temperament 430”, jehož vedoucí je paní Jindra Černá, řádná členka České Händelovy společnosti (dále jen “ČHäS”). Součástí koncertu, nazvaného Triumf času a pravdy, byla veřejná prezentace druhého vydání händelovské monografie Pavla Polky “Triumf času a pravdy”, původně připravovaná do koncertní galerie “Art Space” v Praze na Starém Městě na 29. listopad 2021, leč nakonec zmařená sílící vlnou koronavirové epidemie – dne 18. listopadu 2021 jsme akci vzhledem k mimořádně napjaté zdravotní situaci v plném rozsahu bez náhrady odvolali. Tím vítanější se stala možnost představit knihu právě na festivalu v Kuksu, a sice se souborem, se kterým jsme počítali pro termín 29. listopadu 2021, a s programem nelišícím se příliš od programu sestaveného pro koncertní galerii “Art Space”. Návštěvníci koncertu si vyslechli následující skladby Georga Friedricha Händela a Georga Philippa Telemanna (1681–1767):

Händel: Triová sonáta č. 1b h moll pro příčnou flétnu, housle a basso continuo, op. 2; HWV 386b;

Händel: Kantáta “Da sete ardente afflitto” pro soprán a basso continuo na text neznámého autora, HWV 100;

Telemann: Pařížský kvartet č. 8 a moll pro příčnou flétnu, housle, violoncello a basso continuo, TWV 43:a2 (výběr);

Händel: Kantáta “Look down, harmonious Saint” (“The Praise of Harmony”) na text Newburgha Hamiltona pro tenor/soprán a nástroje, HWV 124.

Účinkovali: Irena Troupová, soprán; Jindra Černá, příčná flétna; Lucie Hůlová, housle; Helena Matyášová, violoncello; Jiřina Marešová, varhanní pozitiv. Před prvním hudebním číslem koncertu a mezi hudebními čísly následujícími četla herečka Eva Burešová z monografie Pavla Polky “Triumf času a pravdy” příznačné ukázky vybrané autorem. Vedle autora se prezentace zúčastnil grafik Libor Hofman z Úholiček, autor obálky a frontispisu, a sochař Petr Novák z Jaroměře, autor Händelovy busty z roku 2002. Podle snímku jejího hliněného modelu, pořízeného Václavem Novákem (1930–2013), otcem autora, vytvořil Libor Hofman obálku. Autorský sádrový odlitek předmětné plastiky byl u příležitosti koncertu/prezentace knihy instalován v Kuksu, a sice přímo v místě konání akce, tj. v refektáři špitálu (v severovýchodním rohu sálu), kam byl, spolu s podstavcem, přepraven s maximální opatrností osobním automobilem z Galerie Petra Nováka v Jaroměři-Josefově, Bastionu č. IV. V severozápadním rohu sálu je trvale vystaven sádrový odlitek měděné busty hraběte Františka Antonína Šporka (Sporck; 1662–1738), budovatele kukského areálu, z pomníku v nedalekém městysu Choustníkovo Hradiště; pomník, slavnostně odhalený dne 7. července 1901, je dílem libereckého sochaře Eduarda Gerharda. Obě busty, Händelova a Šporkova, tak spolu mohly určitým způsobem komunikovat nad hlavami hrajících hudebnic, kteréhožto zvláštního fenoménu si všimli i někteří, zřejmě citlivější návštěvníci. – Zájem o prezentovaný knižní svazek byl enormní. Pavel Polka i po koncertu odpovídal na řadu věcných dotazů týkajících se práce na knize i jeho vlastních osobních zájmů a životních hodnot. Všichni zúčastnění jen litovali, že exempláře “Triumfu času a pravdy” již není možno – v důsledku rozebrání početně velmi limitovaného nákladu – žádným způsobem získat. Autor knihy, kterému z celého nákladu (278 výtisků) zůstalo, coby “železná rezerva”, pouhých 14 výtisků, všechny neuspokojené zájemce odkázal na chystané elektronické vydání knihy v termínu přibližně do konce září letošního roku: pracuje na něm nejen on, ale především kolega Jan Kučera z Kladna mající na starosti mimořádně náročný a složitý technický převod celé knihy do elektronické podoby včetně propojení bezpočtu číslovaných poznámek, odkazů apod. Jmenovaný se akce v Kuksu nemohl z vážných zdravotních důvodů osobně zúčastnit. Elektronická verze svazku bude oproti druhému, tištěnému vydání (2021) rozšířena přesně o třicet stránek, zahrnujících množství korektur a řadu zajímavých doplňků a aktualizací. Do jisté míry bude možno hovořit o “třetím vydání”. Pro všechny zájemce bude elektronická verze “Triumfu času a pravdy” bezplatně dostupná na webových stránkách ČHäS. Z Kuksu odjížděli účinkující i posluchači s dobrým pocitem, že se pořad sestavený z hudby a mluveného slova, proběhnuvší v zaplněném refektáři se skvělým obecenstvem a ve skvělé atmosféře, mimořádně vydařil, že plnohodnotně nahradil a zřejmě ještě celkovým vyzněním předstihl akce původně připravované na zámku v Hostivici u Prahy (28. března 2020) a v koncertní galerii “Art Space” v Praze (29. listopadu 2021). Na tomto místě jménem ČHäS srdečně děkuji účinkujícím, pořadatelům, správě hospitálu Kuksu, pracovní skupině ČHäS a všem ostatním, kdo přispěli svou pomocí.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)