Zveme Vás na 13. mezinárodní festival pravoslavné hudby ARCHAION KALLOS 2022

Jedinečné koncerty, které odhalují hudební klenoty byzantské a post byzantské pravoslavné hudby

koncerty od 22. září do 19. října

doprovodné akce od 27. srpna do 31. říjnaMarios Christou, neděle 4. září 2022
Magazín > Zprávičky

Archaion Kallos 2012

philokallia.com / philokallia.com

Na podzim Praha již tradičně ožije úspěšným mezinárodním festivalem Archaion Kallos, který pravidelně nabízí ojedinělé koncerty z celého spektra hudby východního křesťanství od byzantského chorálu po tvorbu renomovaných autorů postmoderny. I letos nabídne návštěvníkům rozmanitou škálu pěti koncertů, unikátní bohoslužbu a mnoho zajímavých doprovodných akcí. Zazní byzantská duchovní hudba, stará hudba rumunských klášterů i díla předních současných autorů, jako jsou např. Arvo Pärt, John Tavener a Ivan Moody, a také světové premiéry českých autorů – letos svá díla uvedou Hanuš Bartoň a Petr Koronthály. V neposlední řadě se milovníci staré duchovní hudby dočkají i pozoruhodného koncertu „Hildegarda z Bingenu a Kassia z Konstantinopole“, který je věnován dvěma nejstarším křesťanským skladatelkám, v podání předního ženského souboru Tiburtina a řecké zpěvačky Evanthie Vavoulioti. Posluchač bude mít možnost vrátit se v čase o tisíc let zpátky a vychutnat si ženský dotek v duchovní hudbě Východu a Západu.

Festival zahájí 7. září Celonoční bdění ke svátku Narození přesvaté Bohorodice aneb Hudba ze Svaté hory Athos. Bohoslužba sloužená v kostele Narození přesvaté Bohorodice v Malé Chuchli oslaví chrámový svátek. Autentickou byzantskou hudbu návštěvníkům zprostředkují dva řečtí zpěváci – Fotios Kalyvas a Sotiris Tsepidis. Atmosféru monastýrů ze Svaté hory Athos podtrhne i doprovod mužského sboru chrámu Narození přesvaté Bohorodice.

Jako první uvedeme 22. září v pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje koncert s názvem Stará hudba rumunských klášterů. Ten posluchače zavede na mystické cesty rumunské duchovní hudby v podání předního mužského sboru Nectarie Protopsaltul. Rumunské tematice se bude věnovat i současně probíhající výstava ve starokatolickém kostele sv. Vavřince na Petříně, která ukáže, že podoba církevních rouch není dána jen církevní tradicí, ale ovlivňují ji také lidové kroje.

V pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje se uskuteční 2. října i další koncert – Klenoty slovanské duchovní hudby. Zazní hudba ze Srbska, Bulharska, Ukrajiny, Ruska aj. Součástí programu je i světová premiéra skladby současného českého autora P. Koronthályho. Na výletě do světa slovanské pravoslavné hudby budou posluchače provázet pěvecký sbor Notre Dame a Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie.

Návštěvníci festivalu se mohou těšit také na výjimečný koncert Západ a Východ v liturgii pozdního středověku. Propracovaná dramaturgie představí zhudebnění západní mše svaté z pera velkých mistrů pozdního středověku (F. Landini, J. Ciconia ad.) v dialogu s pozoruhodnými skladbami nejvýznamnějších autorů tzv. byzantské ars novy (sv. Jan Koukouzelis ad.). Posluchači se seznámí s díly z rukopisů kyperských archivů a uslyší i české premiéry vrcholně středověkých duchovních skladeb. Koncert bude probíhat 6. října v kostele sv. Václava na Zderaze.

Každý rok nabízí jeden z koncertů festivalu pražskému publiku pohled na současnou instrumentální hudbu inspirovanou duchovností východního křesťanství. Letos vás zveme do světa moderní a postmoderní klavírní tvorby skladatelů V. Mokranjace, J. Tavenera, I. Moodyho, A. Pärta a H. Bartoně. Večerem posluchače hudebně provede klavíristka Radka Hanáková. Koncert s názvem Filokalie dneška se bude konat 12. října v Galerii HAMU.

Koncert Hildegarda z Bingenu a Kassia z Konstantinopole je věnován dvěma nejstarším křesťanským skladatelkám, německé mystičce Hildegardě z Bingenu a byzantské skladatelce a básnířce sv. Kassii, které přenesou posluchače zpátky v čase do dávného středověku. Jejich díla zazní v podání předního ženského souboru Tiburtina a řecké zpěvačky Evanthie Vavoulioti. Na tento koncert můžou návštěvníci přijít do Pravoslavného chrámu sv. Kateřiny Alexandrijské dne 19. října.

Festival Archaion Kallos je jako vždy obohacen o pestrý doprovodný program. Připravený je workshop byzantské hudby s názvem Umění interpretace a seznámení s „Mozartem byzantské hudby“ Petrem Peloponnesiem, který bude probíhat již na konci srpna v pravoslavném chrámu sv. Kateřiny Alexandrijské. Celé září a říjen bude také ve starokatolickém chrámu sv. Vavřince na Petříně k vidění výstava tradičních rumunských bohoslužebných oděvů. V rámci festivalu proběhne i odborná přednáška, filmová projekce aj.

Festival proběhne od 22. 9. do 19. 10. 2022 (doprovodné akce od 27. 8. do 31. 10.), záštitu převzali:

ministr kultury Martin Baxa,

starostka Prahy 2 Alexandra Udženija,

velvyslanec Řecké republiky J. E. Athanassios Paressoglou,

velvyslanec Kyperské republiky J. E. Antonios Theocharous

Festival se koná s požehnáním Jeho Vysokopřeosvícenosti Michala, arcibiskupa pražského a českých zemí.

Sponzoři:

Hlavní město Praha, Ministerstvo kultury ČR, Městská část Praha 2, Státní fond kultury ČR, OSA – Ochranný svaz autorský, Nadace Český hudební fond, HAMU, Řecká pravoslavná církev, Glebus Alloys Europe, s.r.o., Chrám sv. Michala v Kinského zahradě, Greek Corner, s.r.o., GTL, spol. s r. o., Nakladatelství Pavel Mervart, Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje

Mediální partneři:

KlasikaPlus.cz, časopis Harmonie, Unie českých pěveckých sborů, UNIVERSUM – revue České křesťanské akademie, Radio Proglas, Televize Noe, Kudy z nudy

Partneři:

Velvyslanectví Řecké republiky, Velvyslanectví Kyperské republiky, Pražská pravoslavná eparchie, Městská knihovna v Praze, Rumunský kulturní institut v Praze, Ústav východního křesťanství HTF UK

Pořadatel:

Spolek Philokallia, Chodská 14/1419, 120 00 Praha 2, 776 561 698, www.philokallia.com

PROGRAM FESTIVALU

BOHOSLUŽBA:

CELONOČNÍ BDĚNÍ KE SVÁTKU NAROZENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

ANEB HUDBA ZE SVATÉ HORY ATHOS

7. 9. 2022, 21:00–01:30 (8. 9. 2022)

Bohoslužba s autentickou byzantskou hudbou ze Svaté hory Athos v den svátku Narození přesvaté Bohorodice.

Fotios Kalyvas (Řecko): protopsaltis

Sotiris Tsepidis (Řecko): isokratis, psaltis

s doprovodem Mužského sboru Chrámu Narození přesvaté Bohorodice, umělecký vedoucí: Marios Christou

Místo konání: chrám Narození Přesvaté Bohorodice, V Lázních 15, Malá Chuchle

Vstup volný

KONCERTY:

STARÁ HUDBA RUMUNSKÝCH KLÁŠTERŮ

22. 9. 2022, 19:30

Koncert zavede posluchače na mystické cesty rumunské duchovní hudby v podání předního mužského sboru Nectarie Protopsaltul.

Mužský sbor Nectarie Protopsaltul, umělecký vedoucí: Sabin Preda

Místo konání: pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2

Vstupné: 300 Kč, 150 Kč (studenti, senioři)

KLENOTY SLOVANSKÉ DUCHOVNÍ HUDBY

2. 10. 2022, 19.30

S. Rachmaninov, D. Hristov, A. Archangelskij, D. Bortňanskij, P. Koronthály aj.

Koncert je hudebním výletem do světa slovanské pravoslavné hudby. Zazní hudba ze Srbska, Bulharska, Ukrajiny, Ruska aj. Součástí programu je i světová premiéra skladby současného českého autora P. Koronthályho.

Sbor Notre Dame, řídí: Leona Stříteská

Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie, řídí: Pavel Salák

Místo konání: pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2

Vstupné: 250 Kč, 150 Kč (studenti, senioři)

ZÁPAD A VÝCHOD V LITURGII POZDNÍHO STŘEDOVĚKU

6. 10. 2022, 19.30

Výjimečná dramaturgie představí zhudebnění západní mše svaté z pera velkých mistrů pozdního středověku (F. Landini, J. Ciconia ad.) v dialogu s pozoruhodnými skladbami nejvýznamnějších autorů tzv. byzantské ars novy (sv. Jan Koukouzelis ad.). V Praze zazní vůbec poprvé dosud neznámé byzantské skladby z rukopisů kyperských archivů a také české premiéry vrcholně středověkých duchovních skladeb, mimo jiné z významného kyperského rukopisu známého jako Turínský kodex J.II.9.

Účinkují:

Tomáš Hála: varhanní pozitiv, clavisimbalum

Anna Petrtylová: soprán

Marek Žihla: tenor

&

Giorgos Dimitriou (Kypr, Rakousko): protopsaltis (sólo)

a členové Ensemble Hilaris

Koncert se koná s podporou Kyperského velvyslanectví v Praze a pod záštitou velvyslance

Kyperské republiky J. E. Antoniose Theocharouse.

Místo konání: Kostel svatého Václava na Zderaze, Resslova 300/6, Praha 2

Vstupné: 250 Kč, 150 Kč (studenti, senioři)

FILOKALIE DNEŠKA

Současná klavírní tvorba inspirovaná pravoslavnou spiritualitou

12. 10. 2022, 19.30

Již tradičně představuje jeden koncert festivalu pražskému publiku současnou instrumentální hudbu inspirovanou duchovností východního křesťanství. Letos vás zveme do světa moderní a postmoderní klavírní tvorby skladatelů V. Mokranjace, J. Tavenera, I. Moodyho, A. Pärta a H. Bartoně.

V. Mokranjac: Ozvěny (Odjeci)

J. Tavener: Ypakoe

I. Moody: Fioriture

A. Pärt: Für Alina

H. Bartoň: Preludium k žalmu 141, pro klavír a zvukovou stopu

Radka Hanáková: klavír

Místo konání: HAMU, Galerie, Malostranské náměstí 13, Praha 1

Vstupné: 250 Kč, 150 Kč (studenti, senioři), pro studenty HAMU vstup volný

HILDEGARDA Z BINGENU A KASSIA Z KONSTANTINOPOLE

Ženský dotek v duchovní hudbě na Východě a na Západě

19. 10. 2022, 19:30

Koncert je věnován dvěma nejstarším křesťanským skladatelkám, německé mystičce Hildegardě z Bingenu a byzantské skladatelce a básnířce sv. Kassii. Jejich díla zazní v podání předního ženského souboru Tiburtina a řecké zpěvačky Evanthie Vavoulioti.

Program: Symphonia armonie celestium revelationum, Ordo Virtutum, Troparion Kassianis aj.

Tiburtina Ensemble, umělecká vedoucí: Barbora Kabátková

Evanthia Vavoulioti (Řecko): psaltria

s doprovodem (isokratema) mužské části sboru Philokallia Ensemble

Koncert se koná s podporou Řeckého velvyslanectví v Praze, Řecké pravoslavné církve a pod záštitou velvyslance Řecké republiky J. E. Athanassiose Paressoglou.

Místo konání: Pravoslavný chrám sv. Kateřiny Alexandrijské, Viničná 468/2, Praha 2

Vstupné: 300 Kč, 150 Kč (studenti, senioři)

Prodej vstupenek

Vstupenky je možné zakoupit v místě konání vždy hodinu před začátkem koncertu.

Předprodej: online na stránkách www.philokallia.com.

DOPROVODNÉ AKCE:

WORKSHOP:

UMĚNÍ INTERPRETACE

A SEZNÁMENÍ S „MOZARTEM BYZANTSKÉ HUDBY“ PETREM PELOPONNESIEM

27. 8. 2022

Workshop se zaměří na zajímavou kapitolu ornamentiky byzantské hudby, tedy na historicky poučenou interpretaci melismatických ozdob, a také na tvorbu největšího řeckého skladatele 18. stol. Petra Peloponnesia, který je známý jako „Mozart byzantské hudby“.

dopoledne: 9.00–12.00, odpoledne: 14.00–16.00

Lektor: Petros Papaemmanouil (Řecko)

Místo konání: Pravoslavný chrám sv. Kateřiny Alexandrijské, Kateřinská zahrada, Viničná 468/2, Praha 2

VÝSTAVA:

VÝSTAVA TRADIČNÍCH RUMUNSKÝCH BOHOSLUŽEBNÝCH ODĚVŮ

1. 9. – 31. 10. 2022

Zcela ojedinělá výstava slibuje nevšední zážitek, neboť v Rumunsku je dodnes církevní oblečení silně ovlivněno místními lidovými kroji.

Otevírací doba:

pátek: 19:00–20:00, sobota: 19:00–20:00, neděle: 7:00–12:00

Místo konání: starokatolický katedrální chrám sv. Vavřince, Petřínské sady, Praha 1, Malá Strana

Vstup volný

V rámci festivalu proběhne také odborná přednáška, filmová projekce aj. Více informací na philokallia


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)