Zemřela šéfredaktorka Hudebních rozhledů PhDr. Hana Jarolímková

S hlubokým zármutkem a lítostí jsme nuceni oznámit, že v pátek 21. ledna 2022 zemřela dlouholetá šéfredaktorka časopisu Hudební rozhledy, muzikoložka PhDr. Hana Jarolímková. Zůstane navždy zapsána v historii tohoto měsíčníku a především v našich srdcích a vzpomínkách.redakce Hudební rozhledy/ČHS, neděle 23. ledna 2022
Magazín > Zprávičky

Hana Jarolímková

Zdeněk Chrapek / archiv HR

Hana Jarolímková muzikoložka, hudební publicistka a redaktorka (3. 5. 1959-21. 1. 2022)

V letech 1974–80 studovala hru na klavír na konzervatoři v Teplicích, 1984–87 hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze u Vladimíra Sommera, Petra Ebena, Jaromíra Černého a Jiřího Tichoty, PhDr 1987. 1987–88 absolvovala odbornou stáž v Ústavu pro hudební vědu ČSAV v Praze, poté působila jako odborná redaktorka ve vydavatelství Supraphon (1989–92) a v téže funkci ve vydavatelství Lupulus (1992–95). Od 1995 pracovala v redakci měsíčníku Hudební rozhledy, od 1994 byla jeho šéfredaktorkou. V letech 1985–87 působila jako pedagožka hry na klavír na katedře hudební vědy Univerzity Karlovy.

Jarolímková publikovala v letech 1995–2005 početnou řadu kritických recenzí, článků, statí a studií v denním a odborném tisku (zejména Svobodné Slovo, deníky Bohemia, Večerník Praha, Právo, Mladá fronta Dnes, Labyrint, Opus musicum, Hudební rozhledy), dále byla autorkou textů v koncertních programech České filharmonie, Českého spolku pro komorní hudbu, Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK a dalších; pro vydavatelství Supraphon, Multisonic a Popron Classics pracovala externě jako redaktorka a editorka (produkovala mimo jiné tituly Karls von Dittersdorf: Smyčcové kvartety, Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční, Václav Jan Tomášek: Requiem c moll, dále Barokní hudba pro 2 trubky a varhany, Pavel Josef Vejvanovský: Sonáty a serenády, dále autorské kompaktní disky Jiřího Antonína Bendy, Jana Dismase Zelenky, Antonína Dvořáka, Jana Václava Hugo Voříška, Leoše Janáčka, Josefa Myslivečka, Františka Xavera Brixiho, Jana Václava Stamice, Jana Křtitele Vaňhala a dalších. V Českém rozhlase připravovala pořady Telefonotéka (mimo jiné s Ivanem Moravcem, Martinem Kasíkem, Jaromírem Boháčem, Zuzanou Růžičkovou, Ivanem Klánským a jinými), dále pořady Mozaika, Rondo atd.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)