PaedDr. Helena Kaločová slaví životní jubileum

Srdečně gratulujeme k dnešnímu jubileu a přejeme pevné zdraví a vše nejlepší do dalších let!UČPS, neděle 2. května 2021
Magazín > Zprávičky

PS Song Vsetín

archiv sboru / archiv sboru

PaedDr. Helena Kaločová

(nar, 2. 5.1961, Zlín)

PaedDr. Helena Kaločová se narodila 2. května 1961 ve Zlíně. V roce 1985 ukončila vysokoškolská studia oboru učitelství českého jazyka a hudební výchovy pro základní a střední školy na Pedagogické fakultě v Ostravě a zároveň získala titul PaedDr.

První devítiletou sborovou praxi získala v Dětském pěveckém sboru Radost Vsetín, který vedla její matka Ludmila Adamcová, a v pětiletém působení v Pěveckém sboru Pedagogické fakulty Ostrava pod vedením vynikajícího sbormistra doc. Lumíra Pivovarského. Tyto zkušenosti byly pro ni jistě nejvýznamnější průpravou pro budoucí sbormistrovskou činnost.

Po ukončení vysokoškolského studia nastoupila Helena Kaločová jako učitelka sólového a sborového zpěvu a hudební nauky na Základní uměleckou školu Vsetín, kde zůstala až do roku 1995 a kde založila a vedla postupně 5 pěveckých sborů – Dětičky (zpěváci od 3 do 6 let), Sluníčko (zpěváci od 6 do 10 let), Zornička (zpěváci od 11 do 15 let), Eva (zpěvačky od 15 do 18 let) a Sonet (dospělí zpěváci).

Pěvecký sbor Zornička se pravidelně účastnil soutěží výběrových dětských pěveckých sborů, v nichž získával pravidelně umístění na předních místech. V roce 1995 postoupil až do celostátního kola, kde se umístil ve zlatém pásmu. Pěvecké sbory pořádaly pravidelné koncerty a vystoupení pro vsetínskou veřejnost, vyjížděly na festivaly, soutěže (např. Chrám i tvrz) a koncerty i do jiných měst naší republiky. Pěvecké sbory Zornička a Eva uskutečnily i zahraniční koncertní zájezdy do Rakouska, Itálie a Švýcarska.

Od roku 1995 vyučuje PaedDr. Helena Kaločová český jazyk a hudební výchovu na Masarykově gymnáziu, Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické ve Vsetíně. I zde založila a řídí 3 pěvecké sbory – Gaudeamus (zpěváci ve věku od 11 do 15 let), Song (zpěváci ve věku od 15 do 19 let a hostující vysokoškoláci) a Hekal (v němž zpívají absolventi školy).

V těchto sborech zpívají převážně studenti a absolventi Masarykova gymnázia Vsetín, ale přicházejí i žáci a studenti jiných škol ze Vsetína a okolí. Pěvecké sbory Masarykova gymnázia realizují pravidelnou koncertní činnost (vánoční a jarní koncerty, Konvalinky pro maminky, vystoupení pro slabozraké, důchodce, učitele, diabetiky a pravidelně spolupracují s městem Vsetínem, Masarykovou veřejnou knihovnou), účastní se regionální soutěže Chrám i tvrz (četná vítězství) a dalších soutěží jako Iuventus mundi cantant Opava, Svátky písní Olomouc, Gymnasia cantant Brno, Festival sborového umění v Jihlavě, na nichž se umísťují vesměs ve zlatých soutěžních pásmech a získaly navíc i řadu zvláštních ocenění. I tyto sbory se zúčastnily úspěšně také mezinárodních sborových soutěží v Bosně a Hercegovině a Makedonii.

I jejich další umělecká činnost je velice bohatá. Vyjíždějí koncertovat také do jiných obcí a měst naší republiky a uskutečnily řadu zahraničních zájezdů do Itálie, Německa, Polska, Chorvatska, Řecka, Slovenska a Rakouska.

Především Pěvecký sbor Song má na svém kontě řadu vítězství ze soutěží Chrám i tvrz, Iuventus mundi cantant Opava, Svátky písní Olomouc, Gymnasia Cantant Brno (pravidelné umístění ve zlatém pásmu Celostátních kol soutěže a řada zvláštních ocenění, včetně Zvláštní ceny sbormistryně Heleny Kaločové za vynikající dirigentský výkon), účast na prestižním Festivalu sborového umění v Jihlavě a na česko-německém hudebním týdnu v Coburgu, jehož se zúčastnil Song jako reprezentant českého středoškolského sborového zpěvu. .

V roce 2019 se pěvecké sbory Masarykova gymnázia Vsetín zúčastnily dvou zajímavých akcí, na kterých spolupracovaly se spřátelenými sbory z celé republiky – Šun devloro – koncert v Rudolfinu k Mezinárodnímu dni Romů a Koncert ke Dni studenstva a 30. výročí Sametové revoluce v Praze, který se konal 17. listopadu na schodech Rudolfina a účastnilo se ho 15 českých mládežnických sborů.

Pěvecké sbory Masarykova gymnázia natočily a vydaly celkem 8 CD, natočily tři pořady pro rozhlasové stanice Český rozhlas a Proglas a 6 videoklipů. V době distanční výuky natočily sbory další 3 videoklipy a další jsou ve výrobě. Je to jedna z mála aktivit, kterou lze v této době se sborem praktikovat.

Za svou úspěšnou pedagogickou a uměleckou činnost získala PaedDr. Helena Kaločová již dvě významná společenská ocenění. V roce 2012 „Ocenění pedagogického pracovníka Zlínského kraje za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace“ a v roce 2015 „Ocenění pedagogického pracovníka školy jiného zřizovatele Městem Vsetínem“.

K jejímu kulatému životnímu jubileu jí přejeme jménem naší celé sbormistrovské obce ještě mnoho dalších všestranných úspěchů, ale především mnoho radostí ze sborového zpívání, které nejde ničím jiným nahradit.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)