ROZHLASOVÉ SETKÁNÍ s HUDEBNÍ VÝCHOVOU

Aktuální možnosti a úskalí distanční výuky, postavení a oblíbenost hudební výchovy na českých školách, sborový zpěv, vliv uměleckých výchov na ostatní předměty, význam hudby pro komplexní rozvoj dětské osobnosti, revize obsahů rámcových vzdělávacích programů v souvislosti s rozšířením digitální gramotnosti a další témata v pořadu Hudba v miléniu rádia Classic Praha.Milan Motl, pondělí 15. března 2021
Magazín > Zprávičky

Rozhlasové setkání s hudební výchovou

Rádio Classic / Rádio Classic

Hostem Marka Šulce, moderátora a hudebního ředitele rozhlasové stanice je varhaník, pedagog a děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové František Vaníček a pedagog, sbormistr a předseda Asociace učitelů HV Milan Motl. Premiéra pořadu se bude vysílat v úterý 16. 3. 2021 v 19,00. I. repríza v pátek 19. 3. ve 22,00 a II. repríza v sobotu 20. 3. v 11,00.

Medailony hostů:

doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D. vystudoval hru na varhany na konzervatoři v Pardubicích (J. Rafaja) a na Akademii múzických umění v Praze (prof. J. Hora). Následně si svoje vzdělání doplnil na Akademii umění v Utrechtu v Nizozemí. Úspěšně se zúčastnil mnoha mezinárodních i národních varhanních soutěží (např. 2. cena v Mezinárodní varhanní soutěži A. Schweitzera v nizozemském Deventeru - 1991).

Český hudební fond mu v roce 1991 udělil za vynikající reprezentaci českého interpretačního umění v zahraničí prestižní cenu Premier prix. V současné době se věnuje především koncertní činnosti. Vystupuje na mnoha sólových varhanních koncertech po celém světě - např. významné varhanní festivaly v USA, Japonsku, Austrálii, Singapuru, Švédsku, Norsku, Dánsku, Nizozemí, Belgii, Francii, Španělsku, Itálii, Rakousku, Švýcarsku, SRN, Slovensku, Polsku atd. Vedle toho natočil celou řadu sólových CD. Spolu s koncertní činností se věnuje také práci pedagogické.

Jako docent vyučuje na Hudební katedře, kde mimo jiné založil nové studijní obory - chrámová hudba a hra na varhany a je děkanem Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

PhDr. Milan Motl, Ph.D. patří v současné době mezi nejvýraznější sbormistry mládežnických sborů v České republice. Je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové v oboru hudba a historie. Na hudební katedře vystudoval také umělecký obor sólový zpěv. Sbormistrovství se věnoval v předmětu řízení sboru. Dirigování orchestru studoval v Praze, soukromě u Jiřího Portycha. Vysokoškolská studia završil doktorátem na Ostravské univerzitě v Ostravě.

Své první sbormistrovské zkušenosti získal vedením přípravných oddělení Chlapeckého sboru Bonifantes Pardubice (1999–2003). Později zde pracoval jako druhý sbormistr koncertního sboru.

Od roku 2002 je uměleckým vedoucím Smíšeného pěveckého sboru KOS a Komorního sboru KOKOS Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické školy Litomyšl, kde se věnuje také výuce mladých talentů v oboru sólový zpěv a dirigování.

Sbor KOS pod jeho vedením získal celou řadu zlatých medailí jak na domácích, tak i mezinárodních soutěžích a festivalech, absolvoval několik zahraničních koncertních cest po Evropě, ale i v Kanadě, USA a Japonsku. Za svou sbormistrovskou práci byl Milan Motl několikrát oceněn zvláštními cenami poroty (za provedení povinné skladby, dramaturgii, dirigentský výkon). Unie českých pěveckých sborů mu za mimořádné sbormistrovské úspěchy udělila národní cenu Sbormistr junior (2013), KOS obdržel ocenění Sbor roku (2018). Město Litomyšl Milana Motla ocenilo Plaketou rady města za zásluhy o rozvoj Litomyšle v oblasti vzdělávání a kultury (2013), Pardubický kraj Cenou za zásluhy v umělecké oblasti a reprezentaci kraje v zahraničí (2017).

Milan Motl je členem celostátních organizací pro sborový zpěv, působí v hudební komisi Unie českých pěveckých sborů a odborné radě NIPOS-ARTAMA Praha pro mládežnický sborový zpěv. Věnuje se aktivní pěvecké činnosti, působí také jako hlasový poradce a hudební režisér. Je zván do porot soutěží sólového a sborového zpěvu, jako lektor na sborové dílny, kurzy a hudební projekty u nás i v zahraničí.

Foto: Classic Praha

Odkaz na článek (web rádia Classic):

Rádio Classic Praha


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)