Gratulace míří do Jirkova, sbormistryně Eva Steinbachová slaví půlkulaté narozeniny.

Sbormistryně úspěšného dětského sboru Slavíček zasvětila svůj život hudbě a sportu.

Srdečně gratulujeme k dnešnímu jubileu a přejeme pevné zdraví a vše nejlepší do dalších let!Jiří Kolář, čtvrtek 4. března 2021
Magazín > Zprávičky

Eva Steinbachová

Eva Dušková / MěÚ Jirkov

Eva Steinbachová (nar. 5. 3. 1956)

Eva Steinbachová se narodila v Chomutově, kde také pět let žila se svými rodiči a dvěma sestrami. Brzy se však celá rodina přestěhovala do Jirkova. Tam Eva strávila nejen své bezstarostné dětství, ale také podstatnou část svého života. Přestože rodina nedisponovala velkým majetkem, rodiče se snažili poskytnout všem třem dcerám i hudební vzdělání. Od nejútlejšího věku navštěvovaly tehdejší LŠU. Eva se začala učit na housle. LŠU navštěvovala deset let (dva cykly). Velmi ráda chodila do smyčcového orchestru pod vedením pana učitele Josefa Bořeckého. V roce 1971 nastoupila do gymnázia v Chomutově. V té době také začala velmi aktivně hrát volejbal v TJ VČSA Ervěnice.

Po absolvování gymnázia nastoupila na Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem obor ČJ - HV. Promovala v roce 1979. V té době už byla tři roky vdaná a měla tříletého syna Miloslava.

Od roku 1979 až do současnosti učí na základních školách v Jirkově. Od počátku své pedagogické činnosti spolupracovala s pěveckým sborem Jiřičky pod vedením paní učitelky Marie Hánové. Pomáhala s dělenými zkouškami, doprovázela sbor na housle a zobcovou flétnu, postupně pracovala jako druhý dirigent, dokonce si založila svůj sbor na druhém stupni téže školy. Spolupráce s Jiřičkami trvala osm let a Evě přinesla obrovské zkušenosti. V roce 1987 nastoupila na nově otevřenou školu v Jirkově, 4. ZŠ, do funkce zástupce ředitele koly. V této funkci působila 28 let.

Nikdy by jí zpočátku nenapadlo, že založí nějaký pěvecký sbor. Při nástupu na novou školu jí ale ředitel školy dal do úvazku nepovinný předmět sborový zpěv. A tak začal pracovat dětský sbor Slavíček. Nejprve měl pouze dvanáct členek, ale brzy se rozrostl. V době své největší slávy měl přes 50 členů. Slavíček pracoval víc jak třicet let. Vystupoval na akcích školy, města, pořádal samostatné koncerty vánoční i jarní. Sbor se také účastnil různých soutěží. Největším úspěchem sboru bylo získání zlatého pásma na regionálních soutěžích v Chlumci a v Praze a stříbrného pásma na Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby v Praze. Sbor také jezdil na různé festivaly a přehlídky, a právě jedna z nich, Budyňský krokodýl.

Evu inspirovala k založení přehlídky dětských pěveckých sborů Jirkovská srdíčka. Koná se pravidelně každý rok v Rytířském sále zámku Červený Hrádek. Této přehlídky se za 22 let zúčastnila spousta dětských sborů z celé republiky, sbor ze Slovinska i Německa. Mnoho dětských sborů se do Jirkova opakovaně rádo vrací. Takovým sborem jsou například Jiřičky z Plzně pod vedením Jarmily Procházkové. Za úplně největší úspěch ale Eva považuje navázání přátelství Slavíčku, chomutovského sboru Hlásek pod vedením Liany Jíchové a slovinského dětského sboru ve Vojniku se sbormistryní Emilií Kladnik Sorčan. Sbory pravidelně pořádaly výměnné koncertní zájezdy, na kterých nejen koncertovaly, ale vzájemně poznávaly sebe i cizí zemi. Tato téměř každoroční setkání přerostla za dvacet let v opravdové přátelství mezi dětmi, rodiči i učiteli. V roce 2001 Eva také převzala přípravný dětský sbor Zvoneček po paní učitelce Janě Lindnerové, která v té době ze školství odešla.

Od roku 1994 Eva také zpívá v ženském komorním sboru Jirkov, tehdy ještě pod vedením pana Jaroslava Cyruse. Jeho zásluhou začala spolupráce ŽKS JIrkov se slovinskými sbory - ženským, mužským i sborem seniorů. Po jednom takovém zájezdu se Eva rozhodla, že v Jirkově založí sbor pro seniory. To se povedlo 10. 1. 2001. Sbor se jmenuje Jirkovské seniorky, má za sebou spoustu krásných koncertů a pracuje do dnešní doby. Rozdává radost posluchačům hlavně seniorského věku.

Téměř po celou dobu své pedagogické činnosti dělila Eva svůj čas mezi děti, které se zabývaly zpěvem nebo volejbalem. Nedokázala si vybrat. Volejbalové družstvo žákyň školy dovedla k zisku 3. místa na mistrovství republiky v Hradci Králové. Téměř 40 let trénovala družstva žákyň v jirkovské volejbalové jednotě. Pro děti z Jirkova také pořádala prázdninové tábory, jejichž specifikou bylo, že vedoucí učili děti životu v přírodě, ale hlavně se na nich hodně zpívalo. Dlouhou dobu byla také členkou Komorního orchestru města Chomutova, kde hrála na housle.

V roce 2012 byla odměněna za práci pro město Jirkov Cenou JIrky.

Všechnu tuto aktivitu mohla Eva dělat jenom díky obrovskému pochopení svého muže, s kterým měla dva syny a prožila s ním 40 let života.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)