Prohlášení Evropské hudební rady k Covid-19 a kolektivnímu zpěvu

Přinášíme Vám vyjádření Evropské hudební rady k Covid-19 a kolektivnímu zpěvu. Celé prohlášení si můžete přečíst níže.Evropská hudební rada, neděle 24. ledna 2021
Magazín > Zprávičky

logo EMC

EMC / EMC

Kolektivní zpěv je důležitou součástí kultury a ekonomiky a nezbytnou součástí života mnoha lidí. Druhá vlna pandemie Covid-19 znovu tvrdě zasáhla celý kulturní sektor. Po několika měsících nadějí byly hlasy sborů a vokálních souborů ve většině evropských zemí opět umlčeny nebo silně omezeny. Zkoušky a vystoupení (ať venku či uvnitř) regulují přísná hygienická a distanční pravidla a aktivita pěveckých sborů a vokálních souborů po celé Evropě se nyní v nejlepším případě omezuje na jednostranné virtuální zkoušky.

Zatímco některé země jednoduše zakázaly všechny skupinové aktivity nebo jakékoli aktivity mimo domovy lidí, jiné umožňují skupinové aktivity ve sportu a jiných oblastech kultury, zejména pro mladé lidi, ale uplatňují úplný zákaz kolektivního zpěvu. Jsme hluboce znepokojeni a důrazně požadujeme pečlivé přezkoumání všech globálních zákazů kolektivního zpěvu. V září a v říjnu 2020 bylo sice hlášeno několik případů hromadných infekcí ve sborech (není jisté, že k nákaze došlo během zkoušek, příp. zda všichni zpěváci dodržovali hygienická pravidla), převážná většina sborů, které během těchto měsíců pracovaly, nezaznamenala žádné problémy. Existují také příklady, kdy jeden zpěvák měl pozitivní test a ostatní nebyli infikováni. Tyto příklady dokazují, že fyzické zkoušky a koncerty s profesionály i amatéry nepředstavují větší riziko než jiné skupinové aktivity. Riziko je dále možné minimalizovat důsledným respektováním hygienických opatření (předepsanými vzdálenostmi mezi zpěváky, dobrým větráním, nošením roušek nebo obličejových štítů). Zpěv je podstatnou součástí lidské přirozenosti a přináší jednotlivcům i společnosti mnoho výhod. Pro přibližně 37 milionů zpěváků v Evropě (viz www.SingingEurope.org) může mít prodlužování zákazů společného zpěvu vážné následky (včetně následků emocionálních a psychických).

Nebezpečný není zpěv, ale Covid-19.

Kolektivní zpěv je sice pro většinu z těchto 37 milionů zpěváků volnočasovou aktivitou, jsou však na něj navázány milióny osob, které jsou na tomto oboru kultury závislé. Všude, kde je nyní sborový zpěv zakázaný, přicházejí profesionální umělci o podstatnou část svých příjmů. Zdaleka ne všichni zpěváci jsou připravení pracovat formou on-line zkoušek, a soubory, které musely nuceně zrušit všechny své koncerty i další umělecké aktivity, z jejichž výtěžků je financována jejich činnost, nemohou prodloužit smlouvy uměleckému vedení. Dále se jedná o hlasové poradce, sólové zpěváky, klavíristy a další instrumentalisty, kteří by obvykle byli placeni za svou práci na zkouškách a koncertech teď zůstávají bez jakéhokoli příjmu. Pokud nedosáhnou na vládní podporu pro nezávislé umělce, musí si najít práci v jiném oboru. Sborový zpěv se tak dostává do situace, kdy hrozí vážné nebezpečí, že škody způsobené zákazem činnosti budou v tomto oboru dlouhodobé či dokonce trvalé.

Kromě toho je nutné počítat s nepřímým ekonomickým dopadem na dopravce a cestovní kanceláře, které zajišťují zájezdy sborů a kulturní turistiku, návrháře sborových kostýmů a vydavatele not a nahrávek, kteří nemohou prodávat své zboží a služby atd.

Vyzýváme proto vlády, aby:

1. na základě aktuálních vědeckých poznatků posoudily nebezpečí šíření viru při společném zpěvu a v situaci, kdy budou povoleny jiné skupinové aktivity, umožnily rovněž zkoušky pěveckých sborů a vokálních těles (pod podmínkou, že budou důsledně dodržována všechna bezpečnostní a hygienická opatření).

2. nabídly dostatečnou finanční podporu, ať už z Fondu pro zotavení EU nebo z vnitrostátních / regionálních fondů, sborům i profesionálům v nouzi tak, aby bylo zajištěno přežití tohoto kulturního oboru.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)