Hudební výchova neohrožuje zdraví žáků.

Učitelé se ohradili proti návrhu Ministerstva zdravotnictví na omezení výuky výchov.

Asociace učitelů hudební výchovy dnes zaslala ministru zdravotnictví Romanu Prymulovi , ministrovi školství Robertu Plagovi a dalším reprezentantům českého školství otevřený dopis. Upozorňuje v něm na fakt, že současný návrh na omezení Hudební výchovy z důvodu zdravotních rizik nedává smysl.Milan Motl, úterý 29. září 2020
Magazín > Zprávičky

AUHV

AUHV / AUHV

Problémový může být z tohoto pohledu pouze společný zpěv. Podobně jako při tělesné výchově při něm mohou děti podle platných nařízení roušky odložit.

Hodiny hudební výchovy však zdaleka nejsou jen zpěv. Ten tvoří pouze určitou část výuky. Vedle něj zahrnuje předmět širokou škálu dalších aktivit (např. poslech hudby, hra na hudební nástroje), které lze provozovat s ústy i nosem zakrytými rouškou.

Asociace učitelů hudební výchovy byla založena v roce 2019 a sdružuje pedagogy základních, středních a vysokých škol z celé ČR. Jejím cílem je zkvalitnění a modernizace předmětu a komunikace problémů výuky s MŠMT i širokou veřejností.

Celý text dopisu:

HUDEBNÍ VÝCHOVA NENÍ JEN ZPĚV

Otevřený dopis Asociace učitelů hudební výchovy k návrhu dočasně zrušit vyučování hudební výchovy

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás v souvislosti s aktuálním návrhem zrušit dočasně výuku hudební výchovy

na českých školách. Vaši snahu eliminovat nebezpečí šíření nákazy ve školách podporujeme, ve shodě s hudebními odborníky však považujeme plánované řešení za nešťastné a nadbytečné. Moderní hudební výchova nepředstavuje pouze zpěv. Předmět zahrnuje širokou škálu aktivit a forem práce jako je poslech a reflexe hudby, hra na hudební nástroje, výuku hudebních dějin a teorie, které lze stejně jako v ostatních předmětech provozovat s ústy i nosem zakrytými rouškou.

Při zhoršení epidemiologické situace není pro učitele problém využít při výuce některou z uvedených činností a zpěv odložit na dobu, kdy akutní rizika pominou. Z hlediska vzdělávání jde pouze o dílčí, prozatímní změnu, kterou vzdělávací obsah předmětu ani kvalita výuky zásadně neutrpí. Podobně jsme ostatně postupovali i v případě jarní distanční výuky.

Jsme přesvědčeni, že i v současné komplikované době má hudební výchova ve vzdělávacím systému své nezastupitelné místo. Pokud naše školství nechce pod tlakem okolností rezignovat na své poslání vychovávat komplexně vybavenou osobnost člověka, včetně jeho emoční, kreativní a sociální stránky, ponechme hudební výchově prostor formovat žáka prostřednictvím výše zmíněných činností, z nichž řadu lze realizovat i distanční formou. I díky tomu může škola zůstat živým společenstvím žáků a učitelů, které stmelují společné zážitky, vztahy a zájmy. Jsme přesvědčeni, že rušení estetických předmětů, byť jen dočasně, bude mít pro naše žáky a pro celý školský systém neblahé důsledky.

Mgr. Milan Motl, Ph.D.

Asociace učitelů hudební výchovy

FB: https://www.facebook.com/AUHVCR/


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)