Tisková zpráva rady Státního fondu kultury ČR

V současné komplikované situaci je velmi důležité, aby i kultura byla podporována všemi možnými prostředky. SFK jednal o nových podmínkách pro podporu kulturních akcí o o navýšení financí na kulturu.SFK, úterý 1. září 2020
Magazín > Zprávičky

SFK - logo

SFK / https://www.mkcr.cz/

V měsíci červnu 2020 proběhla dvě zásadní jednání členů rady SFK, která se prioritně věnovala strategickému řešení současné situace v oblasti udělování finanční podpory

pro kulturní projekty. V roce 2020 přešel Státní fond kultury na systém pravidelného vyhlašování výzev na kulturní projekty a Česká televize (ČT 2) začala pravidelně informovat diváky, že výtěžek z reklamy je určen na podporu SFK, obojí mimo jiné vedlo k značnému navýšení zájmu o dotace. Jestliže v roce 2019 žádalo o podporu 475 projektů, pak v roce 2020 se počet žádostí zvýšil na 832, přičemž rozpočtovaná finanční částka zůstala na úrovni roku 2019, tudíž se výrazně snížil i procentuální podíl SFK na financování projektů (z průměrných 36 % minulých let na 22% v současnosti). Proto se rada SFK rozhodla situaci řešit a po jednání s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem a provedených analýzách zásadně změnit strategii.

Rada SFK rozhodla pro rok 2021 vyhlásit celkem 3 výzvy k přijímání žádostí s následujícími termíny:

1)od 24. do 30. srpna 2020 lze žádat o podporu pro projekty zahajované v termínu

1. 1. – 31. 4. 2021

2)od 21. do 27. prosince 2020 lze žádat o podporu projektů zahajovaných v termínu 1. 5. – 31. 8. 2021

3)od 19. do 25. dubna 2021 lze žádat o podporu projektů zahajovaných v termínu 1. 9. – 31. 12. 2021

Rozhodujícím termínem projektu je datum zahájení klíčového výstupu projektu, čímž se rozumí zahájení festivalu, premiéra, vernisáž, křest knihy apod.

Rada SFK dále rozhodla v roce 2021 přísněji posuzovat nedostatky jednotlivých žádostí, které budou při nesplnění vyřazeny. Přesná specifikace těchto nedostatků bude zapracována do nového formuláře a zveřejněna na stránkách SFK (MK ČR) i výzev pro rok 2021. Na společném jednání rady SFK přislíbil ministr kultury ČR projednat zásadní navýšení finančních prostředků na dotace pro kulturu v roce 2021 přidělované SFK z původních 30 miliónů Kč na 60 miliónů Kč. Uvedené navýšení projedná správce SFK ČR s ministerstvem financí jako změnu návrhu rozpočtu na rok 2021. Rada SFK předpokládá, že všechny uvedené změny, především navýšení finančních prostředků, významně podpoří kulturní projekty, které se budou realizovat v ČR v roce 2021.

Jiří Dědeček – předseda rady

Břetislav Holásek – člen rady, zástupce pro mediální komunikaci


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)