Před 51 lety byla založena Unie českých pěveckých sborů

Narozeniny UČPS budou letos bez hudební oslavy

V dubnu 1969 se po letech komunistických zákazů podařilo navázat na stoletou tradici pěveckých jednot a oficiálně obnovit českou sborovou organizaci, vznikla Unie českých pěveckých sborů.

Letošní výročí vzpomínáme poněkud smutně, bez společného zpěvu. Snad Vás tedy potěšíme alespoň slovem, v následujícím textu přinášíme pozdrav předsedy UČPS dr. Romana Michálka naší pěvecké obci.redakce, neděle 26. dubna 2020
Magazín > Zprávičky

staré logo ucps

ucps / ucps

Praha 8. dubna 2020

Vážení sboroví přátelé,

doufám, že jste zdrávi a v rámci možností se Vám daří dobře.

Na duben připadá výroční den Unie českých pěveckých sborů, který si pravidelně připomínáme velkým jarním koncertem.

Letos, v době Mimořádných opatření, která nastolila pro sborový zpěv novou – nevídanou situaci, však musíme nuceně tuto tradici porušit a společné hudební setkání oželet.

České sborové hnutí, které za dobu své existence (cca 150 let) zažilo dvě světové války, okupaci země a výjimečný stav, se dosud nikdy nedostalo do situace, kdy by byla veškerá umělecká činnost sborů zcela paralyzována. Většina souborů musela zrušit své dlouhodobé plány, zájezdy, festivaly. Mnozí investovali svůj čas a prostředky do přípravy akcí, které se nyní neuskuteční.

V době zdravotního ohrožení jsou samozřejmě přijatá opatření zcela pochopitelná. Přesto se mnohým z nás po večerech prožitých ve sborovém společenství stýská a společně se těšíme na dobu, kdy bude sborová činnost obnovena. Tyto pocity jsou ještě umocněny tím, že sborový zpěv nelze efektivně provozovat na dálku. Ani nové technologie na to prostě nestačí. Zatím nám tedy nezbývá než doufat v brzký ústup zdravotních rizik, poslouchat dobrou hudbu nebo si opakovat své sborové party.

Nynější nucená sborová dovolená nám však může přinést i něco dobrého. V nastalém klidu hlasů si můžeme uvědomit, co pro nás sborový zpěv vlastně znamená a proč bez něj nechceme/nemůžeme být. Právě toto vědomí, vnitřní touha po společných hudebních zážitcích a chuť do práce může náš sborový život posunout dále. Věřím tomu, že se sbory po odvolání mimořádných opatření rychle a s novou energií vrátí k rozdělané práci a brzy opět potěší zpěvem srdce svých posluchačů.

Přeji všem zpěvákům a jejich blízkým jen to dobré a těším se na shledanou v lepších časech.

dr. Roman Michálek

předseda Unie českých pěveckých sborů

Unie českých pěveckých sborů zastřešující sborový zpěv v Čechách a na Moravě vznikla jako nástupnická organizace Pěvecké obce české v roce 1969 po mnohaleté pauze zaviněné politickými okolnostmi.

Navázala na bohatou činnost organizací Jednota zpěváckých spolků českoslovanských (1868–1900), Ústřední jednota zpěváckých spolků českoslovanských (1900–19), Pěvecká obec československá (1919–39) a Pěvecká obec česká (1939–51).

U zrodu Unie stáli zejména Zbyněk Mrkos a její první předseda Rudolf Fikrle. Po několika měsících převzal předsednictví Zbyněk Mrkos, který řídil organizaci do roku 1990.

Unie byla rozdělena do oblastí vedených jednotlivými výbory. Pražský oblastní výbor založil ve spolupráci s Kulturním domem hlavního města Prahy cyklus Tribuny pražských sborů (1976), ve kterém byla uváděna zejména soudobá domácí tvorba.

Od roku 1974 Unie organizovala sborové hodnocené přehlídky na okresní, krajské a národní úrovni. Převzala organizaci Ústředních dirigentských kurzů po Klubu školství a vědy Revolučního odborového hnutí v Brně a Ústředním výboru odborových svazů pracovníků školství. Z účastníků kurzů vznikl v roce 1982 Smíšený sbor českých sbormistrů. Z původních 105 sborů vzrostl jejich počet v osmdesátých letech téměř na 350. Nejpočetnějšími byly ženské sbory, následovaly smíšené, dětské a mužské.

Mezi nejvýznamnější sborové přehlídky patřilo Setkání pěvců konané každý rok v jiném regionu (1971–89) a Mezinárodní pěvecký týden Europa cantat Tábor pořádaný ve spolupráci s Evropskou federací mladých sborů (1984–1993). V duchu sborových týdnů Europa cantat pokračoval festival Bohemia cantat v Havlíčkově Brodě a Liberci (od roku 1989).

Od roku 1990 předsedali Unii Jiří Kolář (1990–99, 2001–07), Václav Kumpošt (1999–2000), Roman Michálek (2007–09, od 2014 doposud) a Michal Spirit (2010–13). Jiří Kolář se stal v roce 2008 čestným předsedou.

Po roce 1990 Unie pořádala řadu festivalů nebo se na nich organizačně podílela: Chorus camera Rychnov nad Kněžnou (komorní sbory), Dny české sborové školy v rámci festivalu Rencontres Musicales Internationales de la Jeunesse (Nantes, dětské sbory), Letenská vonička (dětské sbory), spolupráce s festivalem Akademická Banská Bystrica (vysokoškolské sbory), setkání pěveckých sborů mládeže v Praze, česká a moravská přehlídka v Praze a Otrokovicích (mládežnické sbory), festival Gymnasia Cantant v Brně, mezinárodní festival Opava cantat (středoškolské sbory), Festival duchovní hudby Šumava, Foerstrovy Osenice, Memoriál Zdeňka Lukáše, Musica coniuncta, Musica coniuncta Pragensis a Eurochoir Lomnice nad Popelkou.

Unie spolupracuje s Festivaly sborového umění Jihlava, realizovala sbormistrovské kurzy v Pardubicích pod vedením Jana Kasala (1993–95, tříletý) a v Praze pod vedením Jiřího Koláře (od roku 2003, dvouletý). V rámci projektu Vocalissimo (2004) vytvořila Sbor středoevropské mládeže, který se zúčastnil Sborové olympiády v Brémách a uskutečnil koncerty v České republice, Rakousku a Německu. V roce 2007 Unie spoluorganizovala první ročník přehlídky středoškolských a vysokoškolských sborů Festa academica a v roce 2008 první Celostátní přehlídku středoškolských sborů Opava cantat. S Českou filharmonií zahájila spolupráci vzdělávacím projektem Čtyři kroky do nového světa.

Unie uděluje několik ocenění: Cena Františka Lýska pro sbormistry dětských sborů (ve spolupráci s Lýskovým nadačním fondem, od roku 1988), Cena Ferdinanda Vacha pro aktivní sbormistry (ve spolupráci s Českým hudebním fondem, od roku 1992), Cena Bedřicha Smetany za celoživotní činnost (od roku 1995), Cena Unie českých pěveckých sborů sbormistr-junior pro sbormistry do 35 let (od roku 2003), Cena Sbor roku (od roku 2007), Cena za přínos českému sborovému zpěvu (od roku 2008) a Cena za skladatelskou práci v oblasti sborové tvorby (od roku 2015).


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)