Mgr. Petr Semerák - sbormistr a hudební organizátor

Významná osobnost hudebního života Nechanic i celého regionu

Sbormistr sboru Cantus feminae Nechanice a zakladatel sborového setkání FESTIVÁLEK slaví půlkulaté narozeniny.Eva Černošová a Cantus feminae, středa 25. března 2020
Magazín > Zprávičky

Petr Semerák a Cantus feminae - křest CD

Eva Ženíšková / http://www.cantusfeminae.cz/

Mgr. Petr Semerák se narodil se 26. 3. 1955 ve Dvoře Králové, dětství prožil nejprve v Mostku u Dvora Králové, poté v Jaroměři II – Josefově. Hudební vzdělání získával Petr Semerák od dětství, v rodině měl zázemí i vzory. Jeho dědové se věnovali hře na trubku a housle, jeden z nich byl talentovaným samoukem a skvělým hráčem na harmoniku heligonku. Otec hrál na klarinet a saxofon, do roku 2019 byl dirigentem dechové kapely Podzvičinka. Hře na housle a na klavír se Petr Semerák věnoval i v LŠU Josefov a později v rámci studia na Střední pedagogické školy v Litomyšli (1970 -1974).

Během studia na Pedagogické fakultě v Hradci Králové (1974 – 1978, obor vychovatelství – hudební výchova se poprvé dostal k dirigování, a to díky asistenci prof. Vrátila v Královéhradeckém dětském sboru. Na práci tohoto sboru navázala činnost vynikajícího sboru Jitro (prof. Jiří Skopal). Petr Semerák byl také studentem doc. Luboše Klimeše v oboru sborové dirigování. Ve smíšeném sboru Mír PedF Hradec Králové působil jako zpěvák, a měl možnost jej i dirigovat. V tu chvíli byl pro tento obor polapen. Vedle dalších zájmových aktivit (jako je například založení hudebního divadla Hulivýsk, hra na kontrabas v trampské skupině Sirotci…) se stala dirigentská činnost hlavní náplní jeho práce na poli hudebním.

Po studiu založil Vrchlabský dětský sbor 1979 – 1981), po přemístění do Varnsdorfu pak Varnsdorfský dětský sbor (při LŠU, společně s paní Marií Pochopovou v letech 1981 - 1986).

Profesně působil jako vychovatel Domova mládeže ve Vrchlabí (1979 – 1981), zástupce ředitele pro mimoškolní výchovu SOU Velveta Varnsdorf (1981 – 86) a v letech 1986 – 1991 ve funkci ředitele Dětského domova v Nechanicích. V letech 1991 - 1997 pak v Diagnostickém ústavu Hradec Králové a Středisku výchovné péče „Domino“ v Hradci Králové. Od roku 1997 pracovní obor změnil a zabývá se bezpečností práce a požární ochranou.

Co se ale nemění, to je jeho vztah k hudbě. K naší velké radosti zakotvil i s rodinou (s manželkou Alenou má tři děti, dnes jsou již hrdými prarodiči sedmi vnoučat) právě v Nechanicích. Vrátil se tak do rodného kraje své maminky, která pocházela z Dohalic, jeho dědeček Josef Krátký hrál v kapele v Moukrovousech. Krátce po příchodu Petra Semeráka do Nechanic vzniká dětský sbor Kvítek (1987). V přípravných odděleních sboru bylo zapojeno velké množství dětí. V mateřské škole to byla Poupátka (které vedla paní Alena Semeráková), na I. stupni ZŠ byla přípravná oddělení dvě (Poupata). V hlavním sboru Kvítek zpívalo v době jeho vrcholu na padesát členů. Se změnou zaměstnání po roce 1990 se již Petr Semerák nemohl práci s dětským sborem věnovat naplno. Činnost sboru tedy ukončil skvělým provedením dětského muzikálu „Papoušek má jedničky“, se kterým s dětskými zpěváky úspěšně vystoupili v Nechanicích, v Hradci Králové, v Novém Bydžově a ve Varnsdorfu.

Bez sborového zpívání však nedovedl být. Kromě pěveckého zapojení do činnosti smíšeného sboru Smetana Hradec Králové (1992 – 1997), kde v letech 1994 – 1997 působil i jako druhý dirigent, přichází s myšlenkou založení nového sborového tělesa v Nechanicích... Sbor Cantus feminae byl založen 7. 9. 1991 nadšeným sbormistrem a osmi odvážnými zpěvačkami, dnes zvanými „Matky zakladatelky“. V současné době má sbor na 30 aktivních zpěvaček a letos vstupuje do své 29. pěvecké sezóny. To je již slušná řádka let naplněných obětavou sbormistrovskou prací, let plných společné radosti z hudby! Cantus feminae koncertuje nejen na domácí půdě, pravidelně pořádá adventní a vánoční koncerty v Nechanicích a na zámku Hrádek u Nechanic, ale i daleko za hranicemi regionu i naší vlasti. V roce 2003 absolvoval úspěšné koncertní turné po Slovinsku, v létě roku 2006 koncertoval v německém Coburgu a získal stříbrné pásmo na mezinárodní soutěži v Námestově (Slovensko), v létě roku 2007 se účastnil festivalu v anglickém Maidstone, v roce 2008 si přivezl bronzové ocenění ze soutěže v řecké Preveze. Na podzim roku 2010 se sbor zúčastnil mezinárodní soutěže v italském Rimini. V roce 2011 koncertoval v Helsinkách a v roce 2012 opět v anglickém Maidstone a West Meilingu, v roce 2012 v polské Jedlině Zdroj, v roce 2013 se zúčastnil festivalu v makedonském Ohridu a koncertoval v Srbsku (Leskovac), v roce 2015 navštívil Francii. V roce 2017 koncertoval v Chorvatsku a v adventním čase v Rakousku, v roce 2018 se zúčastnil festivalu v italské Alta Pusterii a v roce 2019 mezinárodního festivalu „The Sea of Galilee International Choir Festival“ v Izraeli. Od roku 1995 připravuje sbor pod vedením svého sbormistra vlastní hudební festival se skromnějším názvem „Festiválek“. Každým rokem tak mohou posluchači na koncertech v Nechanicích, zámku Hrádek u Nechanic a okolí přivítat více jak dvě stovky zpěváků. Festiválku se účastní sbory domácí i zahraniční – Berliner Mozart Chor Německo, Komorní sbor Giessen Německo, Valvasor Slovinsko, Maidstone Singers z Anglie ad. Repertoár sboru tvoří nejen skladby renesance, baroka, klasicismu a romantismu. Často též interpretuje skladby autorů současnosti. V koncertních programech můžete najít vedle jmen G. P. da Palestrina, A. Vittorio, T. Morley, J. S. Bach, W. A. Mozart, J. Brahms také klasiky české hudby (A. Dvořák, B. Smetana), autory dvacátého století (B. Martinů, P. Eben, Z. Pololáník, R. Twardovski, M. Kocszár, R. Lang, O. Gleilo, T. Surovíková a další). Repertoár obsahuje též úpravy lidových písní, spirituály, skladby taneční a populární. Nemalý podíl má na takových úpravách i sám sbormistr. Petr Semerák se v posledních letech profiluje čím dál výrazněji i jako talentovaný hudební skladatel.

Nejedná se o činnost novou, pro dětské sbory komponoval již dříve (ocenění na skladatelské soutěži v Jirkově 1985 – vyšlo tiskem), smíšené sbory (ocenění na skladatelské soutěži v Jihlavě 2009 – vyšlo tiskem), v současnosti se zaměřuje především na sbory ženské. Jeho činnost skladatelská získává také na stále větším významu. Kromě menších skladeb (například „Musica“, což je v rámci sborové veřejnosti již známá „hymna Festiválku“) komponuje i skladby rozsáhlejší, z nichž opakovaně koncertně – a s nemalým úspěchem – uvedl jednotlivé části mše „Missa minima“ a kantátu pro ženský sbor, sólový hlas a orchestr na text Evy Černošové s názvem „Příběh vánoční“. Uvedení dalších skladeb se připravuje.

Součástí dirigentské a organizační činnosti Petra Semeráka je i spolupráce se sólisty a se sbory z Hradce Králové, Nymburka, Hořic a Nového Bydžova, především na větších projektech vánočních koncertů. Za doprovodu Hořického komorního orchestru měli posluchači možnost vyslechnout například Brixiho „Missu pastoralis“, koledy v úpravě Josefa Bartoše nebo Petra Zapletala. Pro Vánoce 2005 připravil mši Zdeňka Lukáše „Radujme se všichni v Pánu“, pro rok 2006, 2007, 2008 a 2013 „Missu brevis“ Jiřího Pavlici, v roce 2010, 2012 a 2015 provedl Českou mši vánoční J. J. Ryby, v roce 2014 pak vánoční mši Gregoria Zrunka.

V letech 1997 – 2012 byl Petr Semerák také sbormistrem smíšeného komorního sboru Bona vita v Hořicích. V roce 1995 zakládá se sborem Cantus feminae též nechanické občanské sdružení (dnes spolek) ARS VIVA, jehož cílem je podpora kulturních aktivit rozličného druhu. Díky spolku došlo například k realizaci N ART SHOW na náměstí v Nechanicích, řadě žákovských akademií či hudebních soutěží pro děti. V posledních letech se spolek podílí na realizaci adventních koncertů, Svatocecilského koncertu (od roku 2006), jarních koncertů (G. B. Pergolessi: Stabat Mater 2011; J. K. Vaňhal: Stabat Mater 2013 – projekt „Nechanice Vaňhalovi“ u příležitosti dvousetletého výročí od skladatelova úmrtí) další provedení Stabat Mater 2015 a připravované 2020), koncertů při svíčkách, koncert s harfou aj.

Stálým spolupracovníkem sboru je klavíristka Miriam Puklová, hlasovou poradkyní paní PaedDr. Miluše Obešlová, PhD. Po několika amatérských záznamech koncertů přenesených na CD („Jubilate“ 2001, „Pocta české hudbě“ 2004) sbor v roce 2014 natočil profilové CD „Čarování“ a na podzim 2015 připravil CD s vánoční tematikou „Co se stalo, přihodilo“. V roce 2016 pak profilové CD k 25. výročí činnosti sboru s nahrávkou skladby nechanického rodáka J. K. Vaňhala „Stabat Mater“. V prosinci 2019 k nim přibylo nové CD s názvem „Příběh vánoční“, na němž se sbor podílel ve spolupráci s hudebníky Filharmonie Hradec Králové.

Do letošního roku vstupují zpěvačky a hudebníci s nadšeným očekáváním další společné práce a chystaných projektů. Posluchači se mají nač těšit. A ten, komu za to patří největší dík, oslaví své životní jubileum.

Milý Petře, přejeme Ti všechno nejlepší a hodně sbormistrovské i tvůrčí energie do dalších let!


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)