Odešel Zdeněk Pšenica - předseda Folklórního sdružení ČR

Nekrolog

Zdrcující zpráva zastihla milovníky folkloru nejen v České republice, ale i v zahraničí. V úterý 9. července 2019 ve večerních hodinách zemřel ve věku 55 let dlouholetý předseda Folklorního sdružení České republiky, předseda Česko-čínského centra pro spolupráci a člen Prezidia Evropské unie uměníJiří Donát, pátek 19. července 2019
Magazín > Zprávičky

Zdeněk Pšenica

FOS / www.fos.cz

V úterý 9. července 2019 ve večerních hodinách zemřel ve věku 55 let dlouholetý předseda Folklorního sdružení České republiky, předseda Česko-čínského centra pro spolupráci a člen Prezidia Evropské unie umění

Zdeněk Pšenica se narodil 23. prosince 1963 v Zubří na Valašsku. Od roku 1981 začal pracovat jako dělník v gumárnách v Gottwaldově (v nynějším Zlíně). O rok později nastoupil základní vojenskou službu. Po návratu do civilu se nechal přesvědčit svou sestrou Helenou a zapsal se ve svém rodném Zubří jako tanečník místního národopisného kroužku Beskyd. Tam se projevily nejen jeho pohybové, ale rovněž organizační schopnosti, a tak se za krátkou dobu stal jeho vedoucím. Společensko-politické změny v republice po listopadu 1989 přivedly Zdeňka Pšenicu v roce 1990 do Prahy, kde vznikalo Folklorní sdružení České republiky. Stal se předsedou revizní komise. V roce 1993 se Zdeněk Pšenica oženil a postupně se stal otcem dvou dcer. O čtyři roky později byl ve svých 34 letech zvolen předsedou Folklorního sdružení České republiky. Této organizaci a folkloru vůbec obětoval všechno, co měl. Jak se později ukázalo, včetně toho nejdražšího, co v té době měl, vlastní rodiny. Za jeho působení se rozrostl počet souborů v České republice sdružených ve FoS na 412 a bylo pořádáno 65 festivalů. Folklorní sdružení se stalo vydavatelem časopisu Folklor a stalo se uznávaným odborným sdružením ve světě. Do folklorních souborů se mládež zapojovala i díky tomu, že Zdeněk Pšenica měl hlavní podíl na organizování celostátní česko-slovenské soutěže Zpěváček – Slávik. Byl také předsedou přípravného výboru Mezinárodního folklorního festivalu Pražský jarmark, členem prezidia projektu Dny tradiční kultury v ČR a dalších. Organizoval naprosto ojedinělý folklorní ples ve Žďáru nad Sázavou a v Praze. Dokázal se ale také postavit proti záměru úředníků zrušit Vojenský folklorní soubor Ondráš, podílel se na obnovení zrušeného Brněnského orchestru lidových nástrojů, a tak by bylo možné pokračovat dále. Zdeněk Pšenica však pomáhal také Českomoravskému slovanskému svazu v pořádání Západoslovanských festivalů a Všeslovanských plesů. Zúčastňoval se osvětových přednášek.

Schopností Zdeňka Pšenici si povšimlo Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice, angažovalo jej a pověřilo pořádáním čínských prezentačních akcí u nás. Jeho vysoce profesionální přístup k jeho novému poslání nakonec vedl k tomu, že byl Zděněk Pšenica zvolen předsedou Česko-čínského centra pro spolupráci. Zdeněk Pšenica po sobě zanechal nesmazatelné dílo. Zprostředkoval vyznavačům folklorního umění množství dojmů a zážitků. Žel, jeho posledním činem se 25. července stane Mezinárodní sborový koncert a hudební festival v Paláci Žofín v Praze. Bez Zdeňka Pšenici však bude tento festival smutný.

Čest jeho světlé památce!


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)